Vyberte stránku

Plán akcí

PLÁN AKCÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
MĚSÍC AKCE ZODPOVÍDÁ
Září Kurzy OSV TU
Vítání občánků Stejari, Konůpková
Říjen Den seniorů – vystoupení dětí Stejari, Bulíř
                  – přáníčka ŠD
Koncert Svobody Trojanová, Foučková
Listopad Pracovní dílny – příprava na jarmark – 29. 11. TU
sobota 30.11.. Vánoční jarmark, rozsvěcení stromečku všichni, vystoupení  Trojanová,
Prosinec 5. 12.  Čertoviny TU 9. roč.
Vánoce v Domově důchodců Křížová
Vánoce v DPS Formanová, Březková, Trojanová
Přání pro důchodce ŠD
Vítání občánků Stejari
Koncert v DVA Trojanová
20. 12. třídní vánoční besídky TU
Leden LVK Černá hora Fiedlerová,Genčevová
Březen Vítání občánků Stejari
18. 3. Den otevřených dveří i pro rodiče budoucích prvňáčků všichni
MŠ ve škole Foučková, TU 1. tříd
Kudy chodí písničky – škol. kolo Trojanová, Šintlerová, Peřestá, Schleps, vyučující Hv
Noc s Andersenem Morávková, Kubešová
Duben Dárečky pro předškoláky ŠD
8. 4. Zápis dětí do 1. tříd, ředitelské volno pro žáky Foučková, všichni
17. 4. Zápis dětí do 1. tříd – náhradní termín Foučková
Kudy chodí písničky – oblast. kolo Trojanová, Šintlerová, Peřestá, Schleps, vyučující Hv
Dárečky na soutěž ŠD
22. 4. Den Země – Ukliďme svět Daňková, Šetková, TU
Recitační soutěž – škol. kolo Březková, Trapková
Květen Sběr papíru Šetková
Vzdělávací kurzy 1 st. TU – 1. st
Den matek v domově důchodců (přání ŠD) Formandlová
30. 5. sobota –  Den dětí – sportovní den Foučková, Holub, Zahrádková
Recitační soutěž – obl. kolo Březková, Trapková
Červen Schůzky rodičů budoucích prvňáčků Foučková, TU budoucích prvňáčků
Dílny 1. st. pro budoucí prvňáky Foučková, TU budoucích 1. tříd
11. 6. Loučení s 9. roč. Valášková, TU 9.roč.
Od 16. 6. kurzy 2. stupně TU 2. st.
Vítání občánků Stejari
24. 6. Projektový den – Ochrana obyvatel za mimořádných událostí TU