Vyberte stránku

Seznam potřeb pro žáky 1. ročníku pro školní rok 2020/21

Na začátku školního roku děti dostanou od základní školy učebnice, které si po ukončení       1. ročníku odnesou domů a zůstávají jejich majetkem. Výuka bude probíhat podle učebnic nakladatelství Fraus.

Škola pro děti zajistí:

Učebnice: Český jazyk 1 – genetická metoda (Začínáme číst a psát, Už čteme a píšeme sami, Uvolňovací cviky, Písanky 1- 3 – vázané či nevázané písmo)

Český jazyk 1 – analyticko – syntetická metoda (Živá abeceda, Slabikář, Písanky 1- 4 – vázané či nevázané písmo)

  • Učebnici českého jazyka a písanky si volí každá třídní učitelka dle metody výuky. Na naší škole se bude vyučovat jak genetická metoda čtení s vázaným i nevázaným písmem, tak analyticko – syntetická metoda čtení s vázaným i nevázaným písmem.

Matematika pro 1.ročník (I. a II. díl – pracovní učebnice dle koncepce prof. Hejného)

Prvouka 1

Učebnice angličtiny

Pomůcky: Voskové pastely, modelovací hmotu, lepidlo v tyčince, vodové barvy, dva kulaté štětce, barevné papíry, náčrtník

 

Rodiče pro děti zajistí:

Aktovka

penál

pastelky dřevěné trojhranné 

tužka trojhranná silná i slabá

ořezávátko na silné tužky a pastelky

guma

nůžky – kovové, ostré (dbát na typ nůžek – pravák x  levák)

obaly na učebnice a sešity – kupujte až v září podle potřeby

později pero – zpočátku děti používají k psaní pouze tužku, výběr vhodného pera budeme konzultovat později, proto zatím nespěchejte s jeho nákupem

 

Na tělesnou výchovu:

látkový sáček, cvičky (boty do tělocvičny se světlou podrážkou), tričko, kraťasy, tepláková souprava, pevné boty na cvičení venku, švihadlo)

Na výtvarnou a pracovní výchovu:

anilinové barvy, tempery, malá paletka na míchání barev, 2 ploché štětce, štětce kulaté č.8 a č.3, kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na lavici (asi 1x1m), zástěrku nebo staré tričko

  • Krabici, do které si budou děti svoje věci ukládat a budou ji mít stále k dispozici ve třídě, dostanou společně s učebnicemi první školní den.

Prosím, všechny potřeby a pomůcky (vč. oblečení na tělocvik a výtvarných potřeb) jednotlivě podepište. Děti si zpočátku nepamatují, co jim patří. Předejdeme tím mnoha problémům. Děkujeme!

Třídní fond – 1000 Kč platba v září na účet školy, až Vám bude přidělen variabilní symbol.

Pro rodiče i učitele je výhodnější, pokud se uskuteční hromadný nákup dalších nezbytných pomůcek a pracovních materiálů na výtvarnou a pracovní výchovu. Jako příklad uvádím: pracovní sešit na angličtinu, mazací tabulku, krychle pro práci v matematice, kopírování pracovních materiálů, rychlovazač, kreslící kartony A4. A3, A2, barevné papíry, balicí papíry, lepidla … 

  1. školní týden – OSV (osobnostní výchova) – ještě se nebudeme učit, budeme se společně seznamovat s třídou, kamarády, prostředím školy a jejím okolím.
  2. 9. 8:00 – 8:30
  3. – 4. 9. 8:00 – 9:30
  4. – 8. 9. 8:00 – 10:30

V dalším období bude výuka již probíhat dle rozvrhu, poslední hodina bude o 10 minut krácena, aby se děti chodící na oběd do školní jídelny v klidu pod dozorem učitelky nebo vychovatelky naobědvaly a zvykly si na režim jídelny. 

Stravné – info od vedoucí jídelny Pavlíny Stehlíkové – https://www.zsuvaly.cz/skolni-jidelna/zavazna-prihlaska/

 

Těšíme se na seznámení s vašimi dětmi a naše společně prožité chvíle.

Další informace budou následovat v průběhu prázdnin.

   

    Tým ZŠ Úvaly