Vyberte stránku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do prvních tříd byl úplně jiný, než jaký jsme pro Vás a Vaše děti původně připravovali a na jaký jsme se všichni těšili. Nepotkali jsme se s Vašimi dětmi, ani s Vámi, rodiči. Budoucí prvňáčci si neprohlédli prostory školy, ani se nepotkali s učiteli.

Dle aktuálních informací se toto již do konce června nezmění. Tradiční červnové dílny pro prvňáčky přesouváme na září a doufáme, že situace jejich realizaci dovolí. Seznámení se s prostory školy Vám chceme alespoň částečně nahradit, a proto pro Vás žáci ze školního parlamentu připravují video-prohlídku. Sledujte pro další informace i nadále webové stránky školy.

Nyní také pracujeme na tvorbě nových kolektivů budoucích 1. tříd. Počet nových prvňáčků je stále proměnlivý. Zatím není jisté, zda budou čtyři 1. třídy nebo pět 1. tříd. Při rozdělování dětí do tříd přihlížíme především ke speciálním vzdělávacím potřebám Vašich dětí. Snažíme se také vyhovět Vašim přáním na kamaráda, která jste uváděli v dokumentech k zápisu. Naším cílem je, aby se Vaše děti cítily v nových kolektivech co nejlépe. Třídní učitelky 1. tříd budou od prvního dne pracovat na vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě a navázání nových přátelských vztahů mezi dětmi.

Ustálení počtu budoucích prvňáčků očekáváme na konci června. Informace o zařazení žáků do jednotlivých tříd se dozvíte v průběhu letních prázdnin prostřednictvím webových stránek školy.

Finální rozhodnutí o rozdělení dětí a obsazení učitelů 1. tříd je plně v kompetenci ředitele školy.

Uvědomujeme si, že tato doba přinesla do našich životů řadu změn a nejistot. Všichni si ale přejeme pro budoucí prvňáčky to samé. Aby jejich nástup do školy proběhl v co nejpříjemnější náladě, užili si svůj velký Den a ve škole se jim s novými spolužáky líbilo.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a trpělivost a těšíme se na společnou cestu vzděláváním.

vedení školy