Vyberte stránku

 E V V O

 

“Než můžeme přírodě poroučet,

musíme ji poslouchat.”

                                                   Francis Bacon

 

Kontakt

Mgr. Jana Šetková

koordinátorka EVVO

E-mail: setkova@zsuvaly.cz

Na jaře jsme se zabývali problematikou VODY – jejím současným deficitem v přírodě, potřebou vody pro člověka a šetřením s ní.

 

Ema V. a Tina Č, 6.C

 

O vodě
Kdyby vody nebylo,
nic by tady nežilo.
Bez vody se nedá žít,
čistá voda musí být,
proto vodu v úctě máme,
my se o ni postaráme.

Denis H., 7.A

 

 

Míša S., 7.A

 

Přírodověda v podání deváťáků (2019) – výuka přírodovědy na 1. stupni vedená žáky 9. ročníku (proběhlo ve 3 třídách)

Projekt ke Dni Země “VODA a sucho” (2019) – vrstevnické učení (žáci 8. ročníku lektorovali programy na 1. stupni); doporučené dokumenty o vodě i informace o aktuálním stavu vody v krajině zhlédly třídy buď v hodinách přírodopisu nebo při projektovém dni, zabývali jsme se možnostmi úspory vody v domácnosti i ve škole; vytvoření informačního panelu o vodě s použitím děl dětí z celé školy

Zapojení do kampaně “Ukliďme Česko” (2019) – úklid Úval a okolí, celoškolní projekt

Kampaň obyčejného hrdinství (2019) – drobné úkoly pro každodenní pomoc přírodě (krok k nastavení chování příznivějšího životnímu prostředí)

Pravidelný sběr papíru na podzim a na jaře 

Úklid Úval a okolí (2018) – celoškolní projekt

Výprava Klánovickým lesem + přespání ve škole se společným vařením, hrami, bojovkou (2017) – teambuilding Ekotýmu

Den dětí 2016 – přírodovědné zastavení – zaměřeno na léčivé rostliny

Sběr druhotných surovin – vybrali jsme 9110 kg papíru, přidali půl roku sbíraná víčka od PET lahví (243 kg) a hliník (17 kg)

Děkujeme všem, kteří pravidelně ke sběru přispívají či přispěli jednorázově.

Odpadová kampaň – doplnění košů na tříděný odpad do tříd, informace u košů na chodbách, celoroční sběr hliníku a víček od PET lahví, odvoz 2x ročně společně se starým papírem, celoroční sběr baterií a drobných elektrospotřebičů

Energetická kampaň – informační cedule u vypínačů, vývěska – myšlenková mapa – na hlavním schodišti (podpořeno také prací žáků ve volitelném předmětu přírodovědné praktikum), prezentace ve třídách na 1.st. o způsobech a důvodech šetření energií, výzva ke snížení spotřeby ve škole, kontrolní odečty, vyhodnocení

Prezentace vedli po dvojicích žáci přírodovědného praktika a členové Ekotýmu.

Vytvoření návrhu loga pro akci Ukliďme Pošembeří

Den Země 2015 – hodinové výukové programy pro třídy 1. stupně na téma ochrany životního prostředí (20 vyučovacích hodin odvedených žáky 2. stupně)

Sestavení obsahu a výroba Příručky na pomoc přírodě – v nákladu 600 ks, vydáno vlastními silami

Projekt Zelený život – distribuce pracovního listu

Ve školním roce 2013/14 jsme poprvé zrealizovali projekt Zelený život, který byl napojen na aktivity ke Dni Země. U zrodu myšlenky stáli tehdejší žáci navštěvující volitelný předmět přírodovědné praktikum.

Sběr starého papíru, hliníku, baterií, drobných elektrospotřebičů

Popis vypínačů ve škole – označení místa svícení, z důvodu předcházení blikání světel

Odekorování plátěných tašek naším logem (100 ks)

Tvorba www stránky ekotýmu

Tvorba ekotýmových triček

Články o činnosti – otištěno v místním zpravodaji Život Úval

Zapojení do celoevropské iniciativy Evropský týden udržitelného rozvoje – propagace akce ekotýmu (v rámci Dne dětí) na www.tydenudrzitelnosti.cz

Den dětí 2015 – přírodovědné a ekologické aktivity – stezka lesem s úkoly, pozorování organizmů pod lupou, propagace plátěných tašek místo igelitových

Výprava ekotýmu podél Šembery (Doubravčice – Český Brod) – teambuilding, odměna za práci

 

Nástěnka vytvořená k tématu vody

  

 

Energie - Ekotým

Informování o energii a jejích úsporách

Návrh loga pro akci Ukliďme Pošembeří

Návrh loga pro akci Ukliďme Pošembeří

 

Chov housenek lišaje smrtihlava (darováno od Anežky a Vítka)

Sběr papíru - duben 2016

Sběr papíru – duben 2016

Sběr hliníku - odvezena byla také sbírka AL plechovek 9.A

Sběr hliníku – odvezena byla také sbírka AL plechovek 9.A

Napište Ekotýmu

1 + 10 =