Vyberte stránku

Partnerské školy

SOŠ logistických služeb

Naše škola navázala spolupráci v oblasti výchovy a vzdělávání se SOŠ logistických služeb sídlící v Praze na Jarově.
Jedná se o moderně vybavenou státní školu s dlouholetou tradicí, která poskytuje vzdělání v oblasti financí, dopravy a logistiky s pestrou nabídkou výuky jazyků a anglickou konverzací s rodilým mluvčím. Odborná praxe zde probíhá přímo v partnerských firmách, kde studenti získávají cenné zkušenosti a kontakty. Absolventi naleznou široké uplatnění na trhu práce.”