Vyberte stránku

Výbor rodičů

Začátkem roku 2015 vznikl výbor rodičů dětí na ZŠ Úvaly, který je volným sdružením aktivních rodičů, kteří mají zájem se školou více spolupracovat, a pomoci tak k neustálému zvyšování kvality školy.

Pokud vás zajímají další podrobnosti, chcete-li se zapojit nebo být o činnosti výboru rodičů informováni, napište na RodiceZSUvaly@gmail.com. Na tuto adresu také napište, pokud chcete dostávat novinky od výboru.

Členy výboru jsou tito rodiče:
Eva Chvalkovská (koordinátorka), Kateřina Vašková, Jitka Fulemová, Marcela Floriánková, Markéta Polaschek, Martina Kadlecová, Šárka Adamová, Jiří Vomáčka, Anna Dostálová, Pavel Semrád, Markéta Štrosová, Veronika Semerádová, Martina Krejsová, Jan Štefan, Naděžda Spáčilová

Novinky

Výbor rodičů se sešel s novým ředitelem 24.září. Přečtěte si zápis.
Výbor rodičů se sešel s novým panem ředitelem Lukášem Kuncem hned ze začátku školního roku. K diskutovaným tématům patřilo vyhodnocení dotazníku o školním stravování, diskuse o roli a vhodných postupech rodičů v problému šikany, diskuse o přípravě na digitalizaci školy a další. Detaily si přečtěte v přiloženém shrnutí.

Zápis_ 2018_09_24_Výbor rodičů ZŠ Úvaly_final

Školní zahrada na prostranství před školou
Výbor rodičů připravil několik nápadů na školní zahradu, která by se měla vybudovat na prostranství před školou.

Nápady si můžete prohlédnout v příloze:

Návrhy zaharada před školou -výbor rodičů

Zapojte se do výboru rodičů ve školním roce 2017/2018
Výbor rodičů je volným sdružením aktivních rodičů, kteří mají zájem se školou více spolupracovat, a pomoci tak neustálému zvyšování kvality školy.

Cíle výboru rodičů

 • pomoci škole s realizací některých projektů, které budou přínosem pro děti
 • propojit více rodičovskou komunitu a najít další možnosti, jak se rodiče mohou zapojit do dění ve škole
 • posílit komunikaci mezi rodiči i mezi rodiči a školou

Nedávné aktivity výboru rodičů v těchto oblastech

 • kvalita stravování
 • diskuse pro rodiče – Sociální sítě, naše děti a my; Jaký je druhý stupeň na ZŠ Úvaly; Učení a motivace dětí.
 • akce před školou v první školní den
 • sponzoring školy, spolupráce s firmami
 • konzultace k získání grantu
 • vybudování relaxačních koutků na chodbách školy

Uvítáme všechny, kteří by se chtěli do spolupráce se školou zapojit. Každý se může zapojit podle svých možností. Uvítali bychom pomoc třeba při organizaci akcí nebo i kontakty na rodiče z oborů jako je grafika, PR a komunikace, marketing, finance, pečení a vaření, zahradničení, architektura, vzdělávání, IT, umění a zábava…:-)

Náš email je RodiceZSUvaly@gmail.com

Napište nám, na co bychom se podle vás měli zaměřit, v čem by se škola mohla zlepšit. Také se můžete přijít podívat na schůzku výboru.

Mailing

Zveme všechny rodiče, aby se zapsali k odběru novinek od nás, abychom mohli potřebné informace sdílet. Prosím, vyplňte vaši emailovou adresu na formulář na samostatném listu nebo rovnou pošlete email na RodiceZSUvaly @gmail.com

Děkujeme.

Členové výboru rodičů

Eva Chvalkovská, Kateřina Vašková, Jitka Fulemová, Marcela Floriánková, Markéta Polaschek, Martina Kadlecová, Šárka Adamová, Jiří Vomáčka, Anna Dostálová, Pavel Semrád, Markéta Štrosová, Veronika Semerádová, Martina Krejsová, Jan Štefan, Naděžda Spáčilová

Výbor rodičů ve školním roce 2016/2017
Výbor rodičů se v průběhu roku 2016/2017 několikrát sešel s vedením školy a řešila se zejména tato agenda:

 • kvalita stravování ve školní jídelně
 • organizace seminářů pro rodiče – proběhly semináře na téma: matematika metodou prof. Hejného, kvalita výuky na druhém stupni v souvislosti s odchody dětí na víceletá gymnázia, sociální sítě a děti, děti a motivace k učení
 • ztráty a nálezy oblečení – fotky na webu školy, aby se usnadnilo hledání věcí
 • návrh elektronického zápisu dětí na kroužky (pravděpodobně bude zrealizováno příští školní rok)
 • vybudování relaxačních kroužků na chodbě školy, oslovení architekta a jeho pro-bono služby
 • pomoc s přípravou žádosti o grant Erasmus + (žádost byla úspěšná)
 • pomoc s hledáním partnerské školy v zahraničí
 • organizace akce v první školní den
 • nápady jako zajistit hlídání dětí v průběhu třídních schůzek, polepit čela schodů anglickými slovesy, prohlídka školy pro rodiče …

Vedení školy s výborem rodičů vždy vstřícně diskutuje a snaží se návrhy zohledňovat.

Děkujeme za spolupráci.

Shrnutí schůzky výboru rodičů s vedením školy - 30.5.2016
 1)       Akce 1. září před školou – uvítání rodičů a dětí, domácí občerstvení, apod. jako vloni

Výbor rodičů i škola souhlasí, že akci opět připraví, obdobně jako vloni. Rodiče vyzveme, ať něco napečou, město zapůjčí přístřešky a lavice atd. Téma, které by se tam mohlo komunikovat, by mohl být opět tetický kodex – rozdávat letáky (pravděpodobně bude nutný dotisk, paní zást. Foučková se obrátí na Veroniku Semerádovou). Druhý leták by mohl obsahovat praktické informace – družina, obědy, kroužky, plánek budov, výbor rodičů, apod. Detaily dohodneme o prázdninách před akcí.

2)       Matematika metodou prof. Hejného

 1. informace o dalším plánovaném semináři – škola domluvila další seminář na září od https://www.h-mat.cz/. Tentokrát bude seminář zejména pro rodiče prvňáků, pokud bude mít zájem i někdo z vyšších ročníků, bude moci přijít. Pokud by byl velký zájem, rozdělí se seminář na dvě části, aby v publiku bylo max. 30-40 rodičů, aby byl větší prostor pro diskusi. Rodiče vyšších ročníků v případě zájmu budou moci přijít také, ale informace budou zaměřeny obecněji, tedy pro ty, kdo s metodou ještě zkušenost nemají. Detailní informace např. o jednotlivých prostředích lze získat přímo na seminářích od https://www.h-mat.cz/
 2. návrh na zřízení kroužku pro děti, které se potřebují něco doučit po delší nemoci, nebo které by chtěly matematiku více procvičovat. (např. kroužek pro 1.-2. ročníky a kroužek pro 3.-5. ročníky). „Kondiční klub matematiky prof. Hejného“ – vedení školy návrh s učiteli prodiskutuje. Je otázkou, zda by to mohlo fungovat, protože v hodinách matematiky se postupuje specifickým způsobem, který by v kroužku nemusel fungovat. Pokud je dítě nemocné dítě delší dobu,  není nutné, aby dodělávalo celé stránky v matematice, stačí vybrat např. jedno cvičení ze stránky. Konkrétní postup je dobré konzultovat s třídní učitelkou. Pokud něčemu dítě nerozumí, lze se dohodnout s paní učitelkou na postupu.
 3. Provázanost s MŠ – návrh dojednat s mateřskou školou Úvaly, aby již ve školce využívali metody prof. Hejného (např. školení pro učitele MŠ na odkazu https://www.h-mat.cz/seminare/letni-skola-ms/praha/2016-07-01-0 ) Vedení školy při nejbližší příležitosti dá tento podnět vedení mateřské školy.

3)       Čtenářské/relaxační koutky na chodbách ve škole – jaký je aktuální stav? Zatím nejsou zřízeny. Bylo doplněno pár laviček do prostor, kde to bylo možné. Pokud by někdo s rodičů chtěl pomoci s návrhem/ výrobou polic na knihy na chodby, škole by to pomohlo.

4)       Školní jídelna – shrnutí možných změn a plány do budoucna (na základě nedávných konzultací s profesionály z oboru)

Škola podnikla řadu kroků ke zlepšení stravování v jídelně. Pod vedením členů školské Rady – M. Floriánkové a P. Semráda se kontinuálně kontroluje jídelníček ve škole, snaží se o zlepšení kvality i chuti jídel. V jídelně byli profesionální kuchaři, aby poradili s uspořádáním kuchyně i s úpravou některých jídel. V jídelně začne nově pracovat kuchařka, která má zkušenosti s vařením zdravé stravy v jídelně. Učitelé pracují s dětmi na vzdělávání a vedení ke zdravé stravě. Rodiče by také měli děti podporovat ve zdravém stravování, ve směru, kterým se jídelna ubírá. Zjednodušeně – každé jídlo by mělo být složeno takto – třetina bílkoviny (maso nebo alternativa), třetina sacharidy (příloha) a třetina zelenina. Do září má vedení jídelny přijít s novou strategií, jak  děti vést ke zdravému stravování.

5)     Návrh změny koncepce třídních schůzek. Velká část rodičů má 2 děti na prvním stupni a nemá možnost se účastnit 2 schůzek ve stejný čas. Návrh – schůzky každý ročník v jiný den – tento návrh by byl obtížně splnitelný, na schůzky chodí i učitelé jazyků, družinářky atd., což by vyžadovalo jejich přítomnost po večerech celý týden. Škola spíše navrhuje zkusit se dohodnout s učiteli na posunutí času schůzek (např. jedna třída od 17h, druhá od 18h), případně individuální schůzka, aby jeden rodič mohl na obě schůzky.  Další možností je hlídání dětí po dobu třídních schůzek – výbor rodičů zkusí zjistit možnosti.

6) Plavání – jaká je možnost kurzu plavání v rámci školní výuky? (odkaz na aktuální článek k tématu https://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zakladni-skoly-by-se-mohly-vratit-k-povinne-vyuce-plavani–1490813). Pokud by plavání probíhalo během výuky, škola by jej musela zařadit do školního vzdělávacího programu, proto by lekce musela hradit ze svého rozpočtu (cca 100.000 Kč ročně). Proto škola vyhodnotila, že plavání zajišťovat nebude a finance využije jiným způsobem (nové technologie apod.). Na rozdíl od lyžařského výcviku, kde výuku zajišťují učitelé a žáci hradí jen stravu a ubytování, výuku plavání zajišťují externí lektoři, proto by to muselo být hrazeno školou. Nově ministryně školství navrhuje, aly plavání bylo placeno ze státních peněz, tak se uvidí, zda změna projede.

7)       Má škola možnost při rekonstrukci silnice navrhnout jakýsi vystupovací pás silnice typu K+R pro vykládání dětí před školou? A jaké jsou možnosti úpravy prostranství u školy, aby tam školní děti mohly aktivně trávit čas.

Škola podrobnější informace nemá. Připravuje se rekonstrukce náměstí a je otázka, jak část silnice u školy bude řešena. (E. Chvalkovská zjistí na městě podrobnosti).

Úprava travnaté plochy před školou se také chystá – výbor rodičů i škola budou problematiku sledovat, případně se zapojí do diskuse s městem.

8)               Semináře pro rodiče – navrhovaná témata:

 1. techniky učení pro děti – jak naučit děti učit se (např. jaký typ paměti dítě má, jak mu pomoci se něco naučit) – tematicky se k tomu hodí školní kroužky hejbni mozkem od věda nás baví.
 2. rodičovství, zvládání negativních emocí u dětí apod.
 3. zdravý životní styl dětí – škola zařazuje do vyučování pro děti, toto by mohlo být téma i pro rodiče.
 4. internetová bezpečnost, gramotnost – jak si poradit s nastavením telefonů a počítačů pro děti a jak si s dětmi dohodnout pravidla pro jejich používání
 5. komunikace s dospívajícími

Semináře pro rodiče by mohla škola zajistit doporučením lektorů, se kterými má dobré zkušenosti, s jinými semináři mohou pomoci rodiče. Financování seminářů by se dalo zajistit z dotací – tzv. šablon. Případně by některé mohly být i placené rodiči. Paní psycholožka Pejchalová a vedení školy připraví návrh, která z témat by mohla škola pokrýt a na dalším postupu se s výborem rodičů dohodne. Cílem je 2-3- rodičovské semináře za rok.

9)       Návrh – informovat rodiče dětí ve 4. a 5. třídách o kvalitě druhého stupně, o faktech, které by měli zvažovat při rozhodování odchodu dětí na gymnázia, pohled psychologa, třeba i přizvat někoho z víceletého gymnázia, kdo by řekl, jak to u nich funguje…

Škola pod vedením paní psycholožky organizuje „Děti dětem“, kdy žáci z druhého stupně prezentují dětem z prvního stupně, co mohou očekávat. Pro rodiče nic podobného organizováno není. Vedení školy výše uvedený návrh zváží. Informační seminář by se dal zařadit třeba do období otevřených dveří, vzhledem k rozhodování o přihlášce na víceletá gymnázia by bylo nejlepší seminář uspořádat v říjnu nebo listopadu. Škola by mohla prezentovat např. postupy práce s dětmi na druhém stupni, data, kam se děti dostanou dál po 9. třídě, důraz na etickou výchovu, informace o školních aktivitách navíc – soutěže a výsledky dětí, statistiky apod. Prezentovat tak kvalitu druhého stupně, aby rodiče mohli kvalifikovaně rozhodnout o setrvání na ZŠ. (Odkaz na relevantní studii z roku 2010 – Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích: https://sreview.soc.cas.cz/uploads/5301a482048f24216ed10329bc0948c43f224d54_Strakova.pdf)

10)    Návrh – pro rodiče dětí z prvních tříd připravit seznam záležitostí, které si mohou po dohodě s třídní učitelkou nastavit podle jejich preferencí: slovní hodnocení vs. známkování, používání mobilů – např. zákaz mobilů o přestávkách, kolektivní vs individuální třídní schůzky atd. (tento bod by se dal rozšířit – udělat „kuchařku“ pro rodiče prvňáků, ve které by bylo sepsáno vše potřebné – co bude potřeba zajistit s nástupem do školy, družina, jídelna, nákup věcí do školy, kroužky pro děti, výuka matematiky, etický kodex, rady jak komunikovat s učiteli při problémech…)

Vedení školy již třídní učitelky informovalo, aby na třídních schůzkách s rodiči některé z výše uvedeného probraly. Dále během prvního školního dne bychom na letáku pro rodiče uvedli některé praktické informace.

11)    Tip: pomalovat schody anglickými nepravidelnými slovesy, násobilkou

schody

Škola návrh zváží, dále zazněl návrh na pomalování zdí časovou osou s významnými historickými událostmi.

Účastníci:

Rodiče:

Anna Dostálová , Jitka Fulemová, Eva Chvalkovská, Šárka Adamová, Jan Štefan

Škola:

Jaroslav Březka, Lenka Foučková, Michaela Pejchalová

 

 

Setkání výboru rodičů (30.5., 18h) - program
Pracovní návrhy bodů k projednání na setkání výboru rodičů 30.5.2016

1)       Akce 1. září před školou – uvítání rodičů a dětí, domácí občerstvení, apod. jako vloni

2)       Matematika metodou prof. Hejného

 1. informace o dalším plánovaném semináři
 2. návrh na zřízení kroužku pro děti, které se potřebují něco doučit po delší nemoci, nebo které by chtěly matematiku více procvičovat. (např. kroužek pro 1.-2. ročníky a kroužek pro 3.-5. ročníky). „Kondiční klub matematiky prof. Hejného“
 3. Provázanost s MŠ – dojednat s mateřskou školou Úvaly, aby již ve školce využívali metody prof. Hejného – např. školení pro učitele MŠ na odkazu https://www.h-mat.cz/seminare/letni-skola-ms/praha/2016-07-01-0

3)       Čtenářské/relaxační koutky na chodbách ve škole – jaký je aktuální stav?

 • Školní jídelna – shrnutí možných změn a plány do budoucna (na základě nedávných konzultací s profesionály z oboru)
 • Návrh změny koncepce třídních schůzek. Velká část rodičů má 2 děti na prvním stupni a nemá možnost se účastnit 2 schůzek ve stejný čas. Ideální by bylo každý ročník v jiný den.
 • Plavání – jaká je možnost kurzu plavání v rámci školní výuky? (odkaz na aktuální článek k tématu https://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zakladni-skoly-by-se-mohly-vratit-k-povinne-vyuce-plavani–1490813 )

7)       Má škola možnost při rekonstrukci silnice navrhnout jakýsi vystupovací pás silnice typu K+R pro vykládání dětí před školou? Možnosti úpravy prostranství u školy, aby tam školní děti mohly aktivně trávit čas.

8)               Semináře pro rodiče – témata:

 1. techniky učení pro děti – jak naučit děti učit se (např. jaký typ paměti vaše dítě má, jak mu pomoci se něco naučit)
 2. rodičovství, zvládání negativních emocí u dětí apod.
 3. zdravý životní styl dětí
 4. internetová bezpečnost, gramotnost – jak si poradit s nastavením telefonů a počítačů pro děti a jak si s dětmi dohodnout pravidla pro jejich používání
 5. komunikace s dospívajícími

9)       Návrh – informovat rodiče dětí ve 4. a 5. třídách o kvalitě druhého stupně, o faktech, které by měli zvažovat při rozhodování odchodu dětí na gymnázia, pohled psychologa, třeba i přizvat někoho z víceletého gymnázia, kdo by řekl, jak to u nich funguje…

10)    Pro rodiče dětí z prvních tříd připravit seznam záležitostí, které si mohou po dohodě s třídní učitelkou nastavit podle jejich preferencí: slovní hodnocení vs. známkování, používání mobilů – např. zákaz mobilů o přestávkách, kolektivní vs individuální třídní schůzky atd. (tento bod by se dal rozšířit – udělat „kuchařku“ pro rodiče prvňáků, ve které by bylo sepsáno vše potřebné – co bude potřeba zajistit s nástupem do školy, družina, jídelna, nákup věcí do školy, kroužky pro děti, výuka matematiky, etický kodex, rady jak komunikovat s učiteli při problémech…)

11)    Tip: pomalovat schody anglickými nepravidelnými slovesy, násobilkou

 

Koncepce rozvoje školy 2016 - 2018
 

Koncepce rozvoje ZŠ Úvaly 2016 – 2018-prezentace ředitele Březky

Na podnět výboru rodičů proběhla ve škole 21.3.2016 diskuse s panem ředitelem Březkou o nové koncepci rozvoje školy. V příloze se můžete podívat na prezentaci, ve které pan ředitel shrnul hlavní body z nově platné koncepce. Diskuse s rodiči a několika přítomnými učitelkami se pak zejména věnovala těmto tématům:

–        Odchod 25-30% dětí na víceletá gymnázia – co nabídne škola dětem s lepšími studijními výsledky, aby zůstaly a na gymnázia neodcházely. Rodiče vyjádřili zájem o to, aby děti mohly zůstat v Úvalech, nicméně zároveň obavu o kvalitu vzdělávání, pokud by většina dětí s lepšími studijními výsledky ze třídy odešla na gymnázia. Dle nové koncepce se škola chce více zaměřit i na rozvoj nadaných žáků – navázala spolupráci s Mensou, úspěšné zapojování dětí do znalostních a dovednostních soutěží, zavádění nových kroužků zaměřených na rozvoj žáků, individuální přístup, využití pracovních listů pro nadané žáky, možnost pracovat rychlejším tempem, od  školního roku 2016/2017 plánují od 6. třídy v M a Aj rozšířit nabídku rozsahu výuky spojenou s dělením tříd ve vybraných hodinách, další vzdělávání celého ped. sboru zaměřeného na práci s nadanými dětmi plánuje škola v červnu 2016.

–        Měření kvality školy – je to subjektivní záležitost, škola může být hodnocena dle mnoha kritérií. Prioritně může být zaměřena třeba na výkon nebo  na vztahy a podle zaměření se dá i hodnotit – dá se hodnotit podle kvality vztahů ve škole, „problémů“ se žáky, výsledky v žákovských soutěžích, dostupností různých kroužků, výsledky ve srovnávacích testech, úspěšností u přijímacích zkoušek na stř. školy apod. Naše škola usiluje o to, aby děti dosáhly maximálního rozvoje svých schopností dle svých předpokladů v příjemném a bezpečném prostředí a pozitivní atmosféře školy.  Úroveň znalostí a dovedností pravidelně testují a výsledky jsou aktuálně zveřejňovány a jsou i ve výročních zprávách školy. Mapa školy od SCIO už byla asi v roce 2006, potom jsme od SCIO v letech 2007 a 2008  testovali žáky 7. a 8. tříd  v klíčových kompetencích, v březnu 2010 také  testy klíčových kompetencí, v červnu 2011 se naše škola zúčastnila testování žáků 5. a 9. tříd v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj, v červnu 2012 celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol , v červnu 2013 testování v cyklu dotazníkových šetření ŠKOLA A JÁ v projektu Kalibro.- šeření se účastnili  ml. i starší žáci, rodiče, učitelé, v dalším testování učitelé hodnotili školu, ve školním roce 2013/2014 škola využila nabídku Společnosti pro kvalitu školy, o. s. a zúčastnila se testování dovedností žáků ve 3., 5., 7. a 9. ročníku, ve školním roce 2014/2015 škola opět využila nabídku Společnosti pro kvalitu školy, o. s. a zúčastnila se testování dovedností žáků v 5. a 7. ročníku, v letošním roce také probíhá testování

–        Využívání počítačů při výuce – někteří rodiče by uvítali více práce s výpočetní technikou, jiným se to zejména v nižších ročnících jeví jako zbytečné. Škola se řídí rámcovým vzdělávacím programem, ve kterém je uvedeno, co mají i menší děti v oblasti IT umět.

–        Rodiče projevili zájem o výuku cizích jazyků. V současné době se vyučuje AJ, NJ a RJ. Španělština jako nepovinný předmět. Potenciální zájem by byl třeba i o Francouzštinu nebo Čínštinu. Zájem rodičů byl i o výměnné pobyty, spolupráci se zahraničními školami. V současnosti se to daří v NJ, do budoucna se plánuje rozšíření na AJ.

Zápis z jednání výboru rodičů 22.2.2016
Přečtěte si stručný zápis hlavních informací z jednání výboru rodičů v únoru 2016.

Zápis 2016_02_22_Výbor rodičů ZŠ Úvaly

Sbírka knih pro děti a náctileté (v týdnu po Mikuláši)
V týdnu po Mikuláši se bude konat sbírka knih pro děti v úvalské škole. Darované knihy pak budou k dispozici volně po škole, děti si je budou moci číst ve volném čase nebo i půjčit domů. Tak pokud doma máte něco, co už nevyužijete a ostatním by se to mohlo líbit, ve škole za to budou rádi 😉

Volný přístup ke knihám je po otevření čítárny další způsob, jak škola v dětech podporuje zájem o čtení. 

Detaily o sbírce najdete v přiloženém letáku (pro zvětšení klikněte na obrázek).

 

letak_knihy_A4.indd

 

Kvalita stravování ve školní jídelně (Rodiče píší rodičům, 5/2015)
Přečtěte si rozhovor s Marcelou Floriánkovou o stravování v naší školní jídelně – klikněte na odkaz na zpravodaj Rodiče píší rodičům (5/2015).
Schůzka výboru rodičů 12.11.2015 - téma sbírka knih
Škola by ráda sesbírala knihy pro děti. Knihy ze sbírky budou rozmístěny po celé škole (např. na parapetech oken na chodbách) a ve vstupním prostoru pod hodinami, kam mají přístup děti a učitelé. Knihy budou určeny pro děti z celé školy, budou si je moci půjčit i domů, případně nechat, vyměnit za jiné… Volný přístup ke knihám podporuje zájem o čtení.

Knihy bychom chtěli vybrat primárně od rodičů dětí ve škole a okruhu veřejnosti se školou nějak spjatými. Celo-úvalskou sbírku zatím dělat nebudeme, až podle toho, kolik se vybere v této sbírce knih.

Na jaře (v březnu) bychom mohli uspořádat další akci na získání nových knih (inspirace nápady Jitky Fulemové – např. stánek s knihami, kde je rodiče mohou škole zakoupit. Eva Chvalkovská osloví paní, která se dříve ozvala a nabízela spolupráci s levneknihy.cz)

Do sbírky se budou přijímat všechny knihy, pokud budou nějaké nevhodné, vyřadí se později.

Knihy budou vybírat paní učitelky Březková a Morávková, pokud by potřebovaly pomoc od výboru rodičů, dají vědět.

Na třídních schůzkách 24.11. už o sbírce budeme informovat. Leták o sbírce je třeba dodělat do pátku 20.11.

Návrh výzvy k připomínkování (do 17.11.) na další straně ( grafika – požádáme paní Veroniku Semerádovou-Silic Media)

Další body z jednání výboru rodičů:

 • Návrh otevírat školu dříve než v 7.40, aby dětem nebyla zima
  • pro děti, které chodí brzy, má škola ranní družinu, kam mohou přijít všechny děti, které nechtějí čekat v zimě před školou. Pokud prší apod. pan školník otevírá dříve.
 • Mléko z automatu je příliš studené, tlačítka v automatu špatně fungují – paní zástupkyně ověří a dohodne nápravu
 • Návrh udělat seminář pro rodiče o matematice metodou prof. Hejného
  • paní zástupkyně Foučková již začala seminář plánovat, připravíme ho pravděpodobně na jaro. K výuce touto metodou škola sebírá zajímavé odkazy a dá je stránky tříd.
 • Sponzorský dar bude pravděpodobně využit na informační techniku, detaily sdělí pan ředitel.
 • Vyhodnocení dne otevřených dveří – prohlídka školy měla úspěch ráno i odpoledne. Celkem přišly desítky rodičů.

Účastníci schůzky

Rodiče: Eva Chvalkovská, Kateřina Vašková, Martina Krejsová, Jan Štefan, Helena Čikarová, Šárka Adamová

Škola: Lenka Foučková, Irena Nováková, Arnoštka Březková, Blanka Morávková

Nová čítárna a školní klub v naší škole (Rodiče píší rodičům, 4/2015)
Výbor rodičů připravil rozhovory o nové čítárně resp. školním klubu, pozvání na den otevřených dveří ZŠ Úvaly a info z jednání výboru v září. Klikněte na odkaz na zpravodaj.
Výbor rodičů, shrnutí jednání 17. 9 .2015
Výbor rodičů jednal v září s vedením školy o těchto tématech: využití sponzorského daru ve výši 100.000 Kč, zprovoznění čítárny resp. školního klubu, rozšíření aktivit v průběhu dne otevřených dveří školy, nová koncepce školy, omezení sladkostí v družině, spolupráce s Mensou ČR.

 

 • Vyhodnocení akce během prvního školního dne – samé pozitivní reakce, zopakování i v příštím školním roce (spolupráce škola, město, výbor)
 • Fungování čtenářského klubu
  • Přítomní se podívali na do klubu, Anna Dostálová informovala o pracech, které je nutno dokončit (polštáře na sezení, závěsná instalace na strop – ve spolupráci s dětmi, nábytek na počítače).
  • Prostor bude během dopoledne sloužit jako čítárna – děti tam budou chodit v rámci výuky na čtenářské dílny apod. Odpoledne bude prostor fungovat jako školní klub, kam mohou přijít děti strávit volný čas. Děti se do klubu musí přihlásit, zaplatit poplatek. Do školního klubu se mohou přihlásit děti ze druhého stupně a 5. tříd (mladší děti mají družinu). Pak mohou klub navštěvovat, kdy budou chtít (ideálně předem nahlásit, kdy budou chodit). V klubu se budou také hrát deskové společenské hry, šachy apod. Také budou k dispozici dva počítače.
  • Klub je v provozu od 21.9.2015, což bylo podmínkou dotace, ale vše se do tohoto termínu podařilo dodělat tak, aby se termín stihl.
 • Využití sponzorského daru 100.000 Kč

Na jednání výboru se diskutovaly různé návrhy na využití tohoto daru, přínosy těchto možností pro děti. Pan ředitel představil několik možností, do kterých by se tyto peníze mohly investovat.

  • Dopravní hřiště na pozemku za školou – přínosem pro mladší děti, které by se naučily, jak se bezpečně chovat v provozu. Děti by také měly možnost strávit čas pohybem (kola, koloběžky apod.). Ideálně by se hřiště dalo zkombinovat i s herními prvky na šplhání, „opičí dráhy“.
  • Upravit vstupní prostor za staršími dveřmi (pod hodinami) tak, aby byl hezký a sloužil rodičům a ostatním, kteří čekají na děti u školy. V prostoru by mohly být také knihy, které se vyberou mezi lidmi a budou volně k půjčování.
  • Tematické pojetí pater/chodeb školy – asi zejména první stupeň – nová lina/nová výmalba a např. tematicky zaměřené chodby – výzdobou, malbou…
  • Stojany na kola a koloběžky, případně prolézačky a lavičky ke škole
  • Wifi – tato investice zatím není aktuální, pro využití wifi by byly potřeba další notebooky, aby to síť měla význam pro děti ve výuce
  • Automaty na vodu / pítka- fontány na chodbách školy

Na jednání se dohodlo, že vedení školy připraví konkrétní návrh na dopravní hřiště, zjistí více k stojanům na kola, projedná návrhy i s dětmi prostřednictvím školního parlamentu. Poté se finálně rozhodne, na co by se peníze využily. Výbor rodičů navrhl, že v případě potřeby získání dalších financí na dopravní hřiště, by se pokusil oslovit další dárce (celková investice je cca 200 tis. Kč)

 • Den otevřených dveří školy – středa 21.10. (návrhy na obohacení programu dne, aby se přišlo podívat více rodičů, nebo získali více informací)
  • prohlídka školy za doprovodu žáků (např. 8.00, 16.00, třídy, automaty na mléko, ředitelna, tělocvična, street art stěna, čtenářský klub, skleník, dílny, počítačová učebna, jazykové učebny…) – pravděpodobně škola zrealizuje
  • Diskuse / seminář pro rodiče k aktuálnímu tématu – např. výuka matematiky metodou prof. Hejného (tzv. Fraus), etická výchova ve škole apod. Tento návrh škola zváží, prodiskutuje s učiteli a případně realizuje. Není nutno vázat na den otevřených dveří, nebo lze provázat s jarním dnem otevřených dveří.
  • Škola naruby – ukázková hodina pro rodiče, kteří by si chtěli přijít vyzkoušet, jak se dnešní děti učí – škola tento nápad zváží.
 • Koncepce školy – škola do konce roku připravuje svoji novou koncepci, která bude stanovovat směr školy v příštích 3 letech. Výbor rodičů svolá během podzimu jednání, na kterém pan ředitel představí koncepci rodičům. Všichni rodiče se zájmem o budoucí směřování školy mohou přijít a o nově připravované koncepci podiskutovat.
 • Stravování
  • Marcela Floriánková, která realizovala dotazník na stravování ve školní jídelně, v brzké době uveřejní podrobnou zprávu k návrhům a připomínkám, které v dotaznících zazněly.
  • Na jednání výboru se také diskutovalo, zda by s ohledem na zdravý životní styl bylo možné ve školní družině ustoupit od podávání sladkostí dětem (zrušení přinášení sirupů, bonbónů jako odměn a družinová návštěva cukrárny). Paní Dana Váňová, vedoucí družiny, souhlasila, že sirupy už požadovat nebudou (pouze se dobere to, co již rodiče přinesli) a budou dětem nabízet vodu. Návštěva cukrárny družinou bude omezena na 1-2x za rok, protože děti se vždy velmi těší a některé s rodiči do cukrárny jít ani nestihnou. Paní vychovatelky po dohodě stanoví limit pro útratu dětí. Bonbony jako odměny – pro družinu je těžké odmítat bonbony, které nosí rodiče… Eva Chvalkovská (z výboru rodičů), navrhovala, aby škola deklarovala, že vede děti ke zdravému životnímu stylu a sladkosti do družiny nepřijímala. Jako odměny pro děti se mohou použít samolepky, sbírání bodů, diplomy apod.
 • Spolupráce s Mensou ČR
  • Šárka Adamová (rodič ) – na jednání škole navrhla spolupráci s Mensou ČR. Jednalo by se o dobrovolné testování IQ dětí (prvotní při navázání spolupráce se školou, pak každé 2 roky) a vedení kroužku pro nadané děti (nižší třídy prvního stupně). Pan ředitel přislíbil, že se tímto podnětem bude zabývat a navrhovanou spolupráci zváží. Návrh se ostatním na jednání výboru líbil a považovali by tuto spolupráci za přínosnou.

Jednání se účastnili

Rodiče: Anna Dostálová, Jitka Fulemová, Eva Chvalkovská, Pavel Semrád, Martina Krejsová, Šárka Adamová

Škola: Jaroslav Březka, Lenka Foučková, Irena Nováková, Dana Váňová

Fotky z uvítání v první školní den
Klikněte na zpravodaj od výboru rodičů, kde najdete fotky z uvítání v první školní den.
Uvítání v první školní den, družina a čtenářský klub (Rodiče píší rodičům, 3/2015)
Přečtěte si novinky od výboru rodičů dětí na ZŠ Úvaly – témata: první školní den, kapacita družiny, čtenářský klub. Klikněte na tento odkaz.
Rodiče píší rodičům (25.6.2015)
Přečtěte si nový newsletter výboru rodičů ZŠ Úvaly. Mimo jiné se dočtete, že se ve škole sbírají staré džíny, které se budou recyklovat na potahy sezení ve vznikajícím čtenářském klubu. Přinést džíny můžete i vy. A nebo se můžete jako dobrovolník zapojit jinak…

Odkaz na newsletter 2/2015?

Street art ve škole
Město Úvaly připravilo pro děti z úvalské základní školy sérii tří street artových akcí. Zájem dětí byl veliký, a tak se muselo vybrat „jen“ 40 dětí ze všech ročníků druhého stupně. Vše začalo úvodním seminářem s Hankou Novosádovou o street art a graffiti. Pak to pokračovalo workshopem zaměřeným na malování sprejem přes šablony, kde si každý mohl vybrat šablonu, kterou si nastříkal na papírovou destičku, a pak další motiv na látkovou tašku.

 

Všechny školní aktivity vyvrcholily 15. června malováním na velkou stěnu (3×5 metrů) ve škole. Po diskusích s paními učitelkami, umělci z Leviathan Crew připravili individuálně na vybrané místo ve škole motiv mapy Evropy, která je inspirovaná prvními porevolučními učebnicemi angličtiny. Stěna se totiž nachází na chodbě u jazykových učeben. Kryštof Kotík z umělecké skupiny připravil malbu tak, aby děti samy mohly do jednotlivých zemí namalovat to, co si ke každé zemi automaticky vybaví. Na celé dílo byla využita řada technik, které si děti mohly v praxi vyzkoušet: malba štětcem a válečkem, sprejování přes šablony a kreslení speciálními fixy. Nakonec byla zeď završená autorskou malbou Leviathan crew (viz foto). Díky Leviathan Crew se už brzy budete moci podívat také na video z malování, ke kterému vytvořily hudbu samy děti ze ZŠ Úvaly.

 

Všechny děti, které mají zájem, budou moci dále spolupracovat na malování v Úvalech. Všichni zájemci o malování, a to nejen děti, se mohou přihlásit u koordinátorky projektu na adrese: eva.chvalkovska@gmail.com. Město Úvaly by také rádo pozvalo všechny ke sledování dění v úvalském street artu na www.facebook.com/streetartuvaly, kde jsou zveřejňovány např. nápady, kde by se něco mohlo pomalovat, výtvarné návrhy a již uskutečněné realizace.

Rodiče píší rodičům (14.5.2015)
E-mailový zpravodaj od výboru rodičů pro rodiče

 • Škola připravuje vznik čtenářského klubu, který děti budou moci využívat nejen během výuky, ale také po ní. Za rodiče jsme vedení školy požádali, aby bylo možné, aby tam děti odpoledne mohly trávit čas, pokud čekají třeba na nějaký kroužek nebo vyzvednutí ze školy. Všechny detaily režimu tohoto čtenářského klubu se teprve zjišťují a dolaďují. Z řad rodičů se podařilo zajistit návrh designu celého prostoru (jedná se o bývalou menší třídu), který by pak ostatní rodiče mohli pomoci realizovat a dotvořit – ať už nějakou výpomocí nebo finančně. Do klubu budou samozřejmě potřeba i knihy, které by škola ráda nakoupila nové – zkusí požádat o dotaci. Pokud by knih nebylo dost, my jako rodiče bychom mohli pomoci další knihy nakoupit (podle požadavků školy) nebo případně uspořádat malou burzu zánovních knih…. Na čtenářský klub byly také vybrány peníze během vánočního jarmarku – cca 30tis. Budeme vás informovat, jak to vše bude postupovat, a budeme se těšit, že se pak také třeba nějak budete moci zapojit.
 • Stále je možné vyplnit dotazník o stravovánítermín je 15.5. Vyplnit by měly jak děti (Dotazník děti), tak rodiče (Dotazník – rodiče). Na výsledky dotazníku se můžeme těšit v červnu.
 • Od září by škola měla mít nové webové stránky, které by měly umožnit lepší informovanost o dění ve škole, měly by být přehlednější a hezčí smiley (A pokud někdo bojujete s tím, že nevíte, jestli máte něco nového v Bakalářích – el. žákovské, zkuste se podívat na návod, jak využít RSS kanálů, které vám s tím pomůžou https://zsuvaly.cz/elektronicka-zakovska-knizka#1059)
 • Na závěr další pozitivní zpráva – díky jednomu z rodičů se podařilo zajistit sponzorský dar pro školu ve výši 100.000 Kč. Ve škole je spousta potřebných věcí, na které by podobné sponzorské dary mohly být využity: dokoupení kovových zamykacích skříněk pro zbytek školy (cca 400 ks), dopravní hřiště na pozemku školy, další sezení na zahradě školy pro venkovní výuku, stojany na kola, sezení pro čekající před jídelnou, v neposlední řadě neustálé zlepšování IT infrastruktury ve škole (wifi, notebooky atd.) Pokud máte i vy možnost oslovit nějaké firemní dárce, kteří podporují školy, nebo vypisují nějaké granty, dejte nám vědět J

A pokud budete mít čas, přijďte si trochu zasportovat nebo si jen tak užít den s dětmi 30.5. na hřišti školy a na hřišti pod školou – škola a MDDM Úvaly pořádají společnou oslavu Dne dětí (a pokud byste se chtěli nějak blýsknout, můžete nabídnout škole nějaké drobné dárky do soutěží… ).

Za výbor rodičů zdraví,

Eva Chvalkovská

rodicezsuvaly@gmail.com

Sponzorské dary škole
Pokud má někdo z rodičů možnost získat pro školu dar třeba od nějakého firemního dárce, nebo by někdo chtěl školu podpořit osobně, v příloze je vzor darovací smlouvy. Školu lze podpořit nejen finančně, ale i věcnými dary, na základě potřeb školy. V případě otázek se lze obrátit na vedení školy nebo výbor rodičů.
Návrhy, které rodiče připravili pro ZŠ Úvaly
Tento dokument je shrnutím různých návrhů, které rodiče vidí jako užitečné. Jedná se o živoucí dokument, na řadě bodů škola již pracuje a výbor rodičů vybral několik priorit, kterými by se rád zabýval a podílel se na jejich realizaci.

 

Priority

 1. Podpořit zavedení čtenářského klubu (inspirace zde), zorganizovat nákup knih rodiči dle výběru dětí a školy. Zároveň zajistit, aby místnost fungovala jako školní klub, kde by děti bezpečně mohly počkat 1-2 hodiny, než jim po vyučování začne nějaký kroužek. Větší děti již nechodí do družiny, přesto je potřeba, aby měly místo, kde se dá bezpečně překlenout doba, kdy mají mezeru v programu mimoškolních aktivit a rodiče se na tak krátkou dobu nemohou uvolnit ze zaměstnání. Pomoc vybavit tento klub, a také relaxační zóny na chodbách, které by škola chtěla zřídit.

 

Tipy na konkrétní školní akce:

Škola připraví seznam knih, které chce nakoupit a rodiče mohou vybranou knihu koupit (dát na ni peníze) – něco jako svatební seznam, kdy si každý vybere, co koupí

Burza knih – děti mohou přinést knihy, které by chtěly prodat (nakoupit mohou jiné děti nebo i rodiče pro školu)

Festival knihy

Výbor ve spolupráci se školou a vydavatelstvími zorganizuje „knižní veletrh“. Trvalo by to cca 3 dny, kdy by se nejspíše v knihovně vybudovala provizorní prodejnička s knihami pro děti a mládež. Jednotlivé třídy by během 3 dnů dle rozpisu jednou navštívili „prodejnu“ v rámci vyučování a děti by měly možnost prohlédnout si a vybrat knihy, o které by měly zájem. V určených odpoledních/podvečerních hodinách by bylo možné prodejnu navštívit s rodiči a vybrané (popř. i jiné) knihy nakoupit. Zároveň by každý třídní učitel uveřejnil seznam „dárcovských“ knih, které by třeba měl rád ve své třídě k dispozici pro děti, popř. škola uveřejní, kterými knihami by ráda momentálně obohatila knihovnu a rodiče by měli možnost knihu nakoupit formou daru (možné připravit samolepky s uvedením, pro koho dar je a od koho). Z celé této akce by samozřejmě škola měla získat peníze formou podílu z prodaných knih. V současné době dostávají děti pouze leták s nabídkou, což dle mého názoru nemá zdaleka takový efekt.

 

Školní soutěž Bitva o knihy pro zájemce

Vzhledem k velikosti školy by bylo třeba rozdělit na 1. a 2. stupeň. Nemusí se účastnit všechny děti, jen ty, co budou chtít. Dle přihlášených dětí se vytvoří týmy napříč jednotlivými ročníky, tzn. v každém týmu budou zastoupeny 1.-5. třída, popř. 6.-9. třída (vyrovnají se tím síly, děti poznají i kamarády mimo třídu, posiluje to schopnost starších dětí komunikovat s mladšími). Každý tým bude mít jako velitele někoho dospělého, který jim bude pomáhat. Samotnému dni souboje bude předcházet přípravné období, ve kterém se děti budou muset co nejlépe seznámit s předem určenými knihami (detaily nebudu teď popisovat). V den bitvy se utkají jednotlivé týmy tak, že odpovídají na otázky týkající se soutěžních knih – autor, ilustrátor, hlavní postavy, atd.

 

 1. Akce pro rodiče, děti i učitele s cílem informovat rodiče o činnostech školy, zejména zaměření na etickou výchovu a další zajímavosti ze života školy. Předběžný návrh – první školní den, kdy rodiče s dětmi do školy přijdou. Zábavné dopoledne na hřišti školy. Další tip: škola pro dospělé – vyučování naruby – dospělí sedí v lavici a můžou si zažít vyučovací hodinu, jakou mívají jejich děti – zaměřeno třeba na matematiku, etiku apod.

 

 1. Zvýšit informovanost o dění ve škole – měsíční newsletter emailem pro rodiče (ověřit možnost využít mail chimp), změna webových stránek školy tak, aby stránky vytvořily plnohodnotný informační portál pro rodiče, děti i veřejnost

 

Ostatní

 1. Seznam projektů, které by chtěla škola realizovat, ale nemá na ně dost financí. Přes pracovní skupinu rodičů na tyto projekty shánět sponzorské peníze (rodiče mohou pracovat ve velkých firmách, které vypisují různé granty, nebo mohou sponzorovat některý z projektů přímo, vybrat peníze při konání nějaké místní akce atd.)

Investice, které by škola uvítala, se kterými rodiče mohou pomoci (jaro 2015)

 • Tematické pojetí pater/chodeb školy – asi zejména první stupeň – nová lina/nová výmalba a např. tematicky zaměřené chodby – výzdobou, malbou, výstavami, polepy hracích panáků na podlaze…
 • Předělat vstupní prostor tak, aby byl hezký až hezky reprezentační – umělecká díla….
 • Lavičky na hřiště pod školou
 • Stojany na kola a koloběžky
 • Instalace Dopravního hřiště na hřiště pod školou – škola si pronajímá v průběhu roku na dílčí akce, o toto mají učitelé velký zájem cena 200tis.
 • 400 ks nových skříněk do šaten, cena 400tis.
 • Realizace wifi, notebooky

 

Tip: V USA dobře fungovala akce pod názvem Dining to donate… rodiny spřátelené nějakým způsobem se školou si dojdou v domluvený den na večeři, nebo si objednají jídlo s sebou ve smluvené restauraci. S touto restaurací se vše předem domluví, aby na to byli připraveni. Sjednaný podíl z tržeb toho večera potom bude patřit škole. Je to stručný popis, detaily by se musely promyslet, ale myslím, že by to mělo docela dobře fungovat. Každý si čas od času zajde na večeři či si objedná pizzu z pizzerie. Proč to tedy neudělat ve sjednaný den (nejspíše některý den v týdnu), když tím zároveň pomohu škole.

 1. Pravidelný dotazník pro rodiče, co by na škole chtěli zlepšit, co by uvítali a na základě toho udělat priority aktivit, které bude výbor rodičů / škola realizovat (v dotazníku se ptát na konkrétní návrhy, které vzejdou z brainstormingu, případně širší skupiny rodičů)
 2. Spolupráce rodičů se školou na nové koncepci školy, která se připravuje.
 3. Učitelé by kromě tradičních třídních schůzek mohli pořádat setkání s rodiči, kde by byl prostor, pro informace o metodách výuky, o přístupu učitele k řešení konfliktů ve třídě, o vedení dětí k získání tzv. soft skills apod. Tímto by učitelé mohli lépe získat důvěru rodičů a přispět ke vzájemnému pochopení. Inspirace třeba tady. Nebo také zavést tripartitní schůzky – žák, učitel, rodič.
 4. Škola by mohla organizovat odborné semináře pro rodiče o aktuálních výchovných tématech jako: jak nastavit správnou míru hraní počítačových her, využívání telefonů a tabletů ke vzdělávání, bezpečnost na internetu, bezpečnost obecně, výchova ke zdravému životnímu stylu a sportu, jak při výchově nastavit pravidla pro děti, respekt a komunikace s dětmi, jak komunikovat s učiteli a dosáhnout společných cílů, apod.
 5. Využívat rodičů a jejich profesí, aby dětem přišli do školy povídat o své práci a schopnostech a dovednostech, které považují za důležité, případně provázat na etickou výchovu.
 6. Spolupracovat s firmami v okolí, aby děti mohly chodit na pravidelné exkurze a dozvěděly se o tom, co je potřeba se naučit, aby člověk mohl pracovat v dané firmě. Také využít spolupráci s místními firmami pro navázání dobrých vztahů a získání možných sponzorských darů pro školu.
 7. Rozšířit nabídku volnočasových aktivit (kroužků) – sporty, technické kroužky (např. Lego), počítačová tematika apod.
 8. Vybudovat nějaké posezení (ideálně zastřešené) v prostoru před jídelnou, kde často čekají rodiče. Zároveň by místo mohlo sloužit jako bezpečné místo pro děti, které krátce čekají na vyzvednutí rodiči apod.
 9. Využívat nástěnku v elektronické žákovské pro zajímavé tipy týkající se vzdělávání a výchovy. (Např. články o výuce mat. metodou prof. Hejného nebo něco z webu Rodiče vítáni)
 10. Zvážit zavedení zdravých snídaní v jídelně.
 11. Zkusit inspirovat cukrárny v okolí, aby mimo nezdravých sladkostí zkusily dětem nabídnout něco zdravého v dostatečně atraktivní podobě (třeba „sladkosti“ z ovoce a zeleniny).
 12. Spolupracovat s družinou na návrhu odpoledního programu, aby se návštěvy cukráren v okolí nestávaly každodenní součástí programu
 13. Ve spolupráci se zřizovatelem začít řešit katastrofickou situaci s parkovacími místy před školou
 14. Využití prostorů školy v mimoškolní hodiny – přísun prostředků pro školu
 15. Charitativní akce školy – návaznost na Etický kodex (pomoc je nedílnou součástí života každého z nás)
 1. Uspořádání potravinových sbírek pro potřebné (trvanlivé potraviny, konzervy) – spolupráce s nějakou charitativní organizací
 2. Valentýnský dárek pro pacienty s onkologickým onemocněním – děti mohou darovat nějakou sladkost (např. balené čokoládové bonbony) a z donesených darů se vytvoří balíčky, které se budou na Sv. Valentýna rozdávat ve vybrané onkologické ambulanci. Cílem je potěšit a povzbudit lidi s tak vážným onemocněním v jejich těžké situaci.
 3. Netradiční vánoční strom: V období adventu se umístí ve škole na nějaké centrální místo vánoční stromek, na který budou mít děti možnost pověsit dary pro lidi, pro které je zimní období mnohdy otázkou života a smrti – čepice, šály, rukavice (buď nové, nebo domácí výroba). Po ukončení adventu bude sbírka předána vybrané charitativní organizaci.
Školní výbor rodičů dětí na ZŠ Úvaly - mise výboru
Školní výbor rodičů je dobrovolné sdružení rodičů, kteří aktivně spolupracují se školou a spolupodílí se na některých jejích aktivitách. Výbor usiluje o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, pedagogy, vedením ZŠ a zřizovatelem. Výbor se všemi zainteresovanými subjekty jedná na základě partnerství a vzájemného respektu. Výbor je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy, či jiných organizacích, je založen na otevřeném a dobrovolném členství.

Cíle výboru

 1. Rozvoj kvality základní školy především s ohledem na potřeby a zájmy dětí (např. v oblasti materiálních podmínek, provozu, komunikace, ve výchovně-vzdělávací oblasti)
 2. Aktivní vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a školou
 3. Spoluvytváření všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole
 4. Zohledňování vědeckých poznatků ve vzdělávání
 5. Koordinace a sjednocování vzdělávacího působení školy a rodiny, školského zařízení a zřizovatele

 

Činnosti výboru vedoucí k naplnění cílů

 1. díky znalosti a propojení komunity rodičů výbor identifikuje a realizuje příležitosti, jak se rodiče mohou do dění ve škole zapojit a přispět tak k jejímu rozvoji (např. formou získávání grantů, sponzoringu či materiální podpory, organizace akcí, dobrovolné práce pro školu, zapojení se do výchovně-vzdělávacího programu a volnočasových aktivit)

 

 1. výbor využívá různé prostředky komunikace s rodiči vedoucí zejména ke
 1. zjišťování potřeb rodičů v oblasti vzdělávání jejich dětí a zjišťování zpětné vazby o kvalitě školy, a tak výbor identifikuje priority rodičů. Zjištění a priority pak výbor komunikuje škole a na jejich základě plánuje další aktivity.
 2. proaktivnímu informování rodičů o činnosti a postupech školy a o výchovně-vzdělávací programu školy
 1. se svými členy a s ostatními zájemci veřejně diskutuje o uplatňování nových vědeckých poznatků ve školství a o zkušenostech s moderními formami spolupráce rodičů se školou
 2. komunikuje aktivně s vedením školy, s pedagogy, školním psychologem v souvislosti s uplatňováním svých cílů
 3. komunikuje výsledky své práce rodičům a ostatním zájemcům

 

Organizace a komunikace

Do výboru se může přihlásit kdokoliv z rodičů dětí na ZŠ Úvaly. Od člena výboru se očekává dobrovolná práce na aktivitách výboru a to v rámci jeho časových možností. Výbor si jednou ročně zvolí předsedu a, který bude práci výboru koordinovat a bude hlavním zástupcem výboru navenek (např. při jednání s vedením školy, zástupci zřizovatele, atd.).

Komunikace výboru bude probíhat zejména elektronicky (skupina na FB, emaily) a dle potřeby se bude scházet, nejméně 4 x ročně.

Účast zástupců školy na jednáních výboru bude řešena podle potřeby. Vedení školy či učitelé a další účastníci mohou být na jednání přizváni.

Napište nám

9 + 9 =