Vyberte stránku

V této předprázdninové době vrcholí přípravy pro stavební úpravy v naší základní škole na budově “B”. Součástí rekonstrukce je zateplení budovy, opravy a úpravy na její fasádě a střeše, zlepšení jejího vizuálního výrazu, výměna oken, realizace nového hromosvodu a dále rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů. Celá akce začne na začátku července.

Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám pomohli s vystěhováním nábytku ze tříd a kabinetů.
Vedení ZŠ