Vyberte stránku

Nejčastější dotazy

Tato rubrika vznikla k usnadnění orientace strávníků a jejich rodičů v přihlašování, placení, objednávání-zkrátka všeho, co je spojené se školní jídelnou.

Jak se mohu přihlásit ke stravování?
– přihlášky naleznete na stránkách ŠJ, kde si je můžete stáhnout a vyplnit. Do jídelny již přicházíte s vyplněnou závaznou přihláškou i přihláškou k internetovému objednávání stravy.

Vyplnil jsem přihlášku, co dál?
– předat přihlášky osobně do kanceláře ŠJ, vyzvednout si oproti vratné záloze čip za 115,- Kč

Co je to čip a k čemu slouží?
– čip je bezkontaktní „knoflík“, který potřebuje každý strávník k odběru jídla v jídelně
– stojí 115,- Kč a je vratný. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování nebo končí školní docházku, je jeho povinnost tuto změnu nahlásit a vrátit funkční a čistý čip nejpozději poslední den školního roku po obědě. Po tomto termínu není možno čip vrátit a nebude mu vrácena částka 110,- nebo 115,- Kč.

– čipem si můžete kromě odběru jídla (snímač na výdejním pultě) oběd také odhlásit nebo objednat „dvojku“
– čip je nutný, bez něj se obědy nevydávají!!

Jak mám obědy platit?

– hotově-NE (pouze poprvé jako nový strávník nebo ve výjimečném případě ve čtvrtek v době 7.00 – 9.00. Obědy není možno platit v kanceláři každý den !!
– z účtu-ANO

Kolik oběd stojí?
1.kategorie=žáci do 10 let 26,- Kč (měsíční paušál 546,- Kč)
2. kategorie=žáci 11-14 let 28,- Kč (měsíční paušál 588,- Kč)
3. kategorie=žáci nad 15 let 33,- Kč (měsíční paušál 693,- Kč)
– žáci jsou zařazováni do kategorií podle věku
– žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují
– dle MŠMT trvá školní rok od 1.9. do 31.8.!
– pokud tedy žák dosáhne např. jedenácti let 30.8.2021, tak musí být do 2. kategorie zařazen již od 1.9.2020

Jaké je číslo účtu školní jídelny?
– při placení z účtu převodem 2201654771/2010
Mám zadat při platbě převodem variabilní symbol?
Určitě ano – jako variabilní symbol uvádějte 4444+evidenční číslo strávníka

Kolik mám posílat na měsíc? K jakému datu?
– platíme předem, ideální je k 20. v měsíci: 20. srpna na září, 20. září na říjen atd. Kolik – „paušál“ 546,- 588,- nebo 693,- pokud si nechcete každý měsíc spočítat přesné částky podle dnů v měsíci pro jednotlivou kategorii (trvalý příkaz)
– důležité je, aby bylo vždy včas zaplaceno a dítě nešlo domů bez oběda

Jak probíhá vyúčtování?
– přeplatky z obědů se automaticky přesouvají na další měsíc a na konci školního roku, pokud o to požádáte (do 30.6), vám je zašleme na účet, který jste uvedli v přihlášce ke stravování. Proto prosím ještě zkontrolujete číslo účtu, které jste uvedli v přihlášce, zda opravdu souhlasí se skutečností! Jestliže o přeplatek do 30.6. nepožádáte, zůstávají vám peníze na vašem kontě a přesouvají se na nový školní rok. Žáci 9.ročníků dostanou přeplatek převodem na účet (nutno nahlásit č.ú do 30.6. na který chcete peníze poslat). Zaplatil jsem, ale na internetu a také v jídelně na objednávkovém snímači i mám stav konta 0. Co to znamená? Je to v pořádku? Kde jsou mé peníze?
– stav konta 0 je ideální, to znamená, že jste například 20. srpna zaplatili na září, v jídelně strávníkovi přihlásili všechna jídla na září (on je tedy pravděpodobně projí, když si je neodhlásí) a na kontě tedy už nemáme nic, neboť částka pokrývá zářijovou spotřebu. Pokud na kontě je přeplatek – např. k 1.září je na kontě přeplatek 10,- Kč, tak to už jsou peníze na říjen.
Platil jsem obědy včas, ale jídelna mé peníze nemá na svém účtu. Kde mohou být?
– zkontrolujete, zda jste peníze poslali na správné číslo účtu 2201654771/2010
– zkontrolujte, zda jste uvedli správný variabilní symbol 4444+evidenční číslo strávníka
– pokud jste zaslali částku se špatným variabilním symbolem., tak peníze dorazí na účet školy a ne jídelny. V tomto případě mě prosím kontaktujte a platba se dohledá
– pokud jste spletli účet celý, tak se musíte obrátit na svou banku, protože peníze jste poslali úplně jinam

Jak si mám objednat stravu:
Objednávku obědů lze provést prostřednictvím čipu na objednávkovém zařízení přímo v jídelně nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cz. Vyplníte kód jídelny 7229, uživatele a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zapomenuté heslo možno zjistit u vedoucí školní jídelny). Jakmile se dostanete do objednávky stravy, vyberete si (zatržením) jídlo, které v ten daný den chcete pro své dítě. Před opuštěním www.strava.cz musíte kliknout na odkaz „odeslat“ (v zeleném políčku vpravo nahoře), jinak se vám strava neuloží a nebude přihlášena. Tudíž by Vaše dítě nedostalo oběd. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávka pod č.2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává automaticky oběd č.1. Obědy se odhlašují do 13.00 hod. předchozího dne. Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí.

Další dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 774 439 804 nebo e-mailem: stehlikova@zsuvaly.cz
Pavlína Stehlíková – vedoucí školní jídelny