Vyberte stránku

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte do kanceláře ŠJ, kde dostanete u vedoucí čip oproti vratné záloze 115,- Kč, nahrazuje stravenky.
Pokud strávník čip ztratí, je nutné zakoupit do tří dnů nový. OBĚDY PLAŤTE PROSÍM B E Z H O T O V O S T N Ě .

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: z účtu u libovolné banky – zde zadáte

 • trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu jídelny, tj. č. účtu: 2201654771/2010
 • variabilní symbol = 4444+evidelnční číslo strávníka (bude sděleno e-mailem ihned po zaregistrování nebo přímo v kanceláři ŠJ)
 • částka: žáci 6-10 let 546,- Kč 11-14 let 588,- Kč žáci nad 15 let 693,- Kč POZOR! Obědy je nutné platit dopředu, tj. k 20. v měsíci (např.na září musíte zadat příkaz k 20. srpnu).
  V případě trvalých příkazů si zadejte přerušení placení na červen a červenec. V srpnu již platíte na září!! Vyúčtování = vrácení přeplatků na Váš účet bude prováděno na vaši žádost (sdělit vaše aktuální číslo účtu) na konci školního roku (v červenci). Pokud o vrácení přeplatku nepožádáte do konce června, bude přeplatek automaticky přenesen na nový školní rok.

  CENY OBĚDŮ: 1. žáci 6-10 let 26,- Kč za oběd, 2. žáci 11-14 let 28,- Kč za oběd 3. žáci nad 15 let 33,- Kč za oběd
  žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují.
  Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.
  Obědy můžete platit také na libovolné období dopředu. Veškeré přeplatky se automaticky přesouvají na další školní rok nebo když si požádáte, tak je vracíme vždy v červenci zpět na účet, který uvedete na této přihlášce.

  Odhlašování a přihlašování obědů
  internetové odhlašování a přihlašování na www.strava.cz

  Objednávka pod č. 2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává oběd č. 1. Obědy se odhlašují do 13.00 hod. předchozího dne.

 • telefonicky na tel. 774 439  804
 • Ukončení stravování:
  písemně nebo telefonicky oznámíte datum, ke kterému rušíte stravování dítěte ve ŠJ a domluvíte se s vedoucí jídelny na způsobu vyúčtování. Netýká se dětí, které budou odcházet z 9.tříd, ti budou vyúčtování automaticky (nutno nahlásit aktuální č.ú., na které chcete přeplatek vrátit). Za nepoškozený (funkční a čistý) čip Vám jídelna vrátí peníze.

   

  Pozor! Obědy, které nebudou včas zaplacené, nebudou dítěti vydány!! Dětem, které nebudou mít více jak 3 dny čip, musí si zakoupit čip nový.

  S dotazy a připomínkami se prosím obracejte na vedoucí jídelny Pavlínu Stehlíkovou
  tel. 774 439 804 nebo stehlikova@zsuvaly.cz

  SEZNAMTE SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY, JE VYVĚŠEN V JÍDELNĚ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.