Vyberte stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložka pro žáky, rodiče a vyučující ve 3. ročníku.

PRO RODIČE A ŽÁKY

Videa a písničky k učebnicím Kid’s box: www.kidsboxapps.es

Domácí procvičování učiva hravou formou (registrace na základě klíče v pracovním sešitě):

www.cambridgelms.org/primary

Podpora domácího učení pro rodiče a žáky:

Kids_Box_2_2_edice (Kid’s box 2)

Kids_Box_1+2_2_edice (Kid’s box 2 + opakování Kid’s box 1 + rozšířená sl.zásoba)

Kids_Box_1_2_edice (Kid’s box 1)


Kromě učebnice Kid’s box 2 přidáváme témata z jiných zdrojů nebo jinou formou :

pozdravy, pokyny a činnosti ve výuce, školní potřeby a třída, vlastnosti lidí, čísla do 100, tělo, obličej, svátky (Vánoce)


PRO VYUČUJÍCÍ

(M. Genčevová, E. Plocová, K. Syslová, H. Chrastilová, P. Daněk):

18-19, 30, 50, 66-69

U1-6, U7-12

 

Záložka pro žáky, rodiče a vyučující ve 4. ročníku.

PRO RODIČE A ŽÁKY

Videa a písničky k učebnicím Kid’s box: www.kidsboxapps.es

Domácí procvičování učiva hravou formou (registrace na základě klíče v pracovním sešitě):

www.cambridgelms.org/primary

Podpora domácího učení: stáhněte si Kids_Box_3_slovnicek pro rodiče a žáky.


Kromě učebnice Kid’s box 3 přidáváme témata z jiných zdrojů nebo jinou formou. …


PRO VYUČUJÍCÍ

Záložka pro žáky, rodiče a vyučující v 5. ročníku.

PRO RODIČE A ŽÁKY

Cvičení, poslechy, hry, slovní zásoba a další k učebnici Project 1 Fourth edition:

elt.oup.com/student/project/level1

Registrujte se klíčem z pracovního sešitu a připojte se ke třídě:

www.projectonlinepractice.com


Kromě učebnice Project 1 přidáváme v 1. pololetí témata z jiných zdrojů:

měsíce v roce, dny v týdnu, řadové číslovky, datum, narozeniny (I was born in March/on 18th March.)

minulý čas slovesa “to be” – tvary “was/were”

knihy a filmy, nakupování (How much is it?, I would like a/to …)

určení místa (in the garden, at school, …)


PRO VYUČUJÍCÍ

13/3, 14-15, 16/1, volný čas, v ŠVP po narozeniny

přivlastňovací zájmena, skládání vět, to be, to have got, Wh.. otázky, přivlastňovací pád, přídavná jména, rozvrh

 

 

Záložka pro žáky, rodiče a vyučující v 6. ročníku.

PRO RODIČE A ŽÁKY

Cvičení, poslechy, hry, slovní zásoba a další k učebnici Project 2 Fourth edition:

elt.oup.com/student/project/level2

Registrujte se klíčem z pracovního sešitu a připojte se ke třídě:

www.projectonlinepractice.com


Kromě učebnice Project 1 přidáváme témata z jiných zdrojů.

PRO VYUČUJÍCÍ

 

 

Soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo pro 2. stupeň: prosinec/leden

Školní kolo pro 1. stupeň: únor/březen

Obecné informace

Školní kolo organizujeme pro všechny kategorie, žáci se mohou zúčastnit bez omezení. Okresní kolo má své podmínky: pro žáky, kteří nejsou rodilí mluvčí AJ,nepoužívají AJ pro komunikaci v rodině, nepobývali soustavně 6 měsíců v zahraničí, neabsolvovali výuku dalších předmětů v AJ. Od 8. ročníku je možnost pro rodilé mluvčí (a další výše uvedené) zúčastnit se krajského kola soutěže ve vlastní kategorii. Do 7. ročníku není krajské kolo. Informace k okresnímu kolu – Gymnázium Čelákovice.

Příklad, jak mohou vypadat témata konverzační části soutěže (čerpáno z minulých ročníků):

a ) pro žáky do 5. ročníku

                                                              i.      My family (friends),

                                                            ii.      Pets and animals,

                                                          iii.      My school,

                                                          iv.      My daily programme,

                                                            v.      My town, my village,

                                                          vi.      Hobbies, free time activities.

b ) pro kategori I A (žáci 7. ročníku a mladší)

                                                              i.      My family and friends,

                                                            ii.      Pets and animals,

                                                          iii.      Sports and other favourite activities,

                                                          iv.      School, school subjects and activities at school,

                                                            v.      Work, jobs,

                                                          vi.      Shopping, clothes,

                                                        vii.      Food, fast food, restaurants,

                                                      viii.      Daily routines,

                                                          ix.      My ideal home or house,

                                                            x.      Holidays.

c) pro kategorii II A (žáci 9. ročníku a mladší)

                                                              i.      My family and friends

                                                            ii.      Autobiography – important moments in my life

                                                          iii.      School life

                                                          iv.      Famous people

                                                            v.      Festivals, traditions

                                                          vi.      Culture and media

                                                        vii.      Food

                                                      viii.      Hobbies

                                                          ix.      Holidays

                                                            x.      House and flat

                                                          xi.      Life in a town or village

                                                        xii.      My day, routines

                                                      xiii.      Pets and animals,

                                                      xiv.      Seasons of the year, weather

                                                        xv.      The world of sports

 

Divadlo

Příležitostně zveme do školy divadelní soubor, který předvede své divadelní představení.

Po dobrých zkušenostech s využitím anglických časopisů ve výuce pracujeme i letos v některých skupinách s časopisy v anglickém jazyce. Časopisy se hodí do výuky i k samostatnému čtení doma, kromě samotných článků obsahují i různé úkoly a jsou propojeny s audionahrávkami na internetu.

Na prvním stupni (5. ročník) pracují některé skupiny s časopisem Jump, na druhém stupni s časopisy Gate, Ready to Read a také s časopisem Bridge. Nejpozději do 9. ročníku by žáci měli mít zkušenost s prací s anglickou knihou či časopisem.

Časopisy Gate, Birdge a Ready to Read:  na stránkách www.bridge-online.cz (dále kliknete na název časopisu, pak zvolíte konkrétní vydání) najdete nahrávky ve formátu MP3, kde jsou namluvené komiksové příběhy a podobně.

Časopis Jump: na stránkách gradus.cz najdete audio nahrávky i další materiály.

 

 

 

 

Od 6. do 9 ročníku vytváříme skupiny žáků podle výsledků z ročníku předchozího. Proto již od 5. ročníku zadáváme jednotné čtvrtletní testy, které jsou hlavním podkladem k rozhodování o zařazení žáka pro další školní rok. Rozdělení do skupin provádíme v červnu/srpnu a platí 1 rok.

 

 

 

 

RočníkUčíme seUčebnice, pracovní sešity, poslechové materiály
1. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Kid's Box 1 - Second Edition
2. ročníkPosloucháme, mluvíme, předvádíme, hrajeme si (podle metodiky Supernature).Kid's Box 1 - Second Edition
3. ročníkZačínámé psát.Kid's Box 2 - Second Edition
4. ročníkRozšiřujeme slovní zásobu a větné struktury (skrytá gramatika).Kid's Box 3 - Second Edition
5. ročníkOd pátého ročníku znovu ale jinak: opět od jednoduchých větných struktur, ale s větší slovní zásobou a komplexnější výukou gramatických jevů.Project 1 (Fourth edition)
6. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme.Project 2 (Fourth edition)
7. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme.Project 3 (Fourth edition)
8. ročníkPřidáváme náročnější gramatiku, souvisle se vyjadřujeme, diskutujeme.Angličtina 8 Way to Win
9. ročníkOpakujeme, rozšiřujeme, samostatně si čteme (knihy, časopisy), diskutujeme.Angličtina 9 Way to Win

 

Hodinová dotace

1. – 2. ročník: 1 hodina AJ týdně

3. – 9. ročník: 3 hodiny AJ týdně

7. – 9. ročník: možnost výběru volitelného předmětu Anglická konverzace, 1 hodina týdně

 

Orientačně, termíny budou upřesněny.

MěsícDatumNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinecŠkolní kolo soutěže v AJ.Kategorie 6.-7. a 8.-9. ročník.
leden
únorOkresní kolo soutěže v AJ pro 6. - 7. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
Okresní kolo soutěže v AJ pro 8. - 9. ročník.Pořádá Gymnázium Čelákovice.
březenŠkolní kolo soutěže v AJ pro 4. a 5. ročník.
duben
květenOlympiáda v anglickém jazyce pro 4. a 5. ročník.Pořádá ZŠ Zeleneč. Zúčastní se 2 žáci ze 4. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku (podle výsledků školního kola).
červen

  Anglický jazyk ve školním roce 2019/2020 na Základní škole Úvaly vyučují:

 • Mgr. Milada Boháčková
 • Mgr. Dana Brabencová
 • Mgr. Petr Daněk
 • Mgr. Olga Fernando
 • Mgr. Lucia Ferusová
 • Mgr. Magdaléna Genčevová
 • Dorothy Lubwama
 • Mgr. Aneta Moravcová
 • PhD. Jolan Nisbet
 • Bc. Denisa Peřestá
 • Bc. Tomáš Roh
 • Mgr. Eliška Lucie Sochůrková
 • Mgr. Kateřina Syslová
 • Mgr. Kateřina Trapková

Kontakt: Vedoucí předmětové komise anglického jazyka Mgr. Olga Fernando fernando@zsuvaly.cz