Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 2.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Anna Jaklová

Kontakt

Třída: 2.B

Třídní učitelka: Anna Jaklová
E-mail: jaklova@zsuvaly.cz

Aktualizace 16.6.
Informace k vydávání vysvědčení:
 Vážení rodiče 
 konečně se můžeme všichni setkat​ a přijít 26.6. od 7:50 do 8: 45 hodin pro vysvědčení. Ti, kteří byli vzděláváni doma, prosím o donesení Čestného prohlášení. Napište, kdo z dětí, které chodily do školy od 25.5. budou i na odpolední blok.
 Oběd  pro přihlášené děti se bude vydávat od 11:30 hodin​, pokud půjde dítě domů po rozdání vysvědčení, nezapomeňte si oběd odhlásit. Děti odcházejí na prázdniny, ve dnech  29.6. a 30.6. je vyhlášené ředitelské volno. Děkuji za spolupráci při plnění náročného období a přeji Vám klid a pohodu. Jaklová

Učebnice ze druhé třídy budeme odevzdávat na začátku příštího školního roku, tak máte možnost využít prázdniny k opakování učiva.

 

Aktualizace 22.5.
Od 25.5. bude výuka probíhat ve třídě i vzdáleně z domova. Ve třídě budeme nejprve tvořit pravidla, seznamovat se s pokyny a hovořit na téma ” jaká byla výuka od 11.3.” co jim to přineslo a co naopak vzalo. Prosím rodiče dětí, které zůstávají doma, pohořte s nimi o tom.
Probírané učivo budu do třídní knihy zapisovat postupně, tak jak zvládneme s dětmi ve třídě.
Čeká nás nová látka v češtině – párové souhlásky. Když si na www.skolakov.eu najdete učivo 2.ročníku, děti si mohou procvičovat.
Prosím, buďte trpěliví, učivo zvládneme i zvládnete. Hezký víkend. Zdravím Anna Jaklová
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktualizace

Aktualizace 3.5.
Prosím, přemýšlejte, zda byste měli zájem od 25.5. posílat své dítě do školy. Jaklová
———————————————————————————————————-

3.4. Na pokyn ředitele školy jsou děti v týdnu od 6.4. do 13.4. bez úkolů.
1.4. PROSÍM ČTĚTE INFORMACE NA BAKALÁŘÍCH. DĚKUJI JAKLOVÁ
———————————————————————————————————–

20.3.Další možnost domácího vzdělávání: web www.alfbook.cz, napsat kód školy zsuvaly a následně vyplnit v kolonce Žák své příjmení a napsat své heslo – všichni dostali  heslo, když se mnou byli v Počítačové pracovně.

Příjmení bez čárek a háčků, přihlašovací heslo skola

například  přihlašovací jméno  Jaklova přihlašovací heslo skola

Poté bude žák pracovat s libovolným testem a všem se ukážou jejich výsledky, když po přihlášení najedete myší ke konkrétnímu testu. Rovnou uvidíte, jaký žák test splnil a jak úspěšně.

Přeji dětem prima náladu a pěkné dny v kruhu rodiny. Jaklová

 

19.3.
Oznamuji, že ” Škola v přírodě” se ruší.

 DOPORUČUJI:
Děti by měly mít i v domácím vzdělávání nějaký řád. Jestli se ráno dívají na Čt 2 UčíTelka, je to pro ně jedna vyučovací hodina, potom si zacvičí, nasvačí se a dobré je, když zasednou k plnění úkolů podle plánu.
Mohou dodržovat i předměty podle našeho rozvrhu.
Nechte děti pracovat co nejvíce samostatně, pokud jim kontrolujete udělané úkoly a najdete chyby, děti si opraví chybu ZELENĚ. Následuje otázka : Co bylo příčinou té chyby? ( odpověď Nevím neuznejte – buď byly nepozorné, nebo nemají docvičenou násobilku, neuvědomily si měkkou nebo tvrdou souhlásku atd…)- To je velice důležité k uvědomění si PRÁCE S CHYBOU a poučit se pro další práci.
Dnes má být krásně, tak se radujte, ráno zpívají ptáci, tak se zaposlouchejte. Hezký den přeje Anna Jaklová

Aktualizace 17.3.

ČESKÝ JAZYK
Vzhledem k tomu, že v češtině budeme určovat  druhy slov, doporučuji tento způsob:

Tak jako každý z nás má své bydliště, zrovna tak mají svá místa SLOVA.
ROZEZNÁVÁME 10 SLOVNÍCH DRUHŮ.
My se ve druhé třídě budeme učit rozpoznávat PODSTATNÁ JMÉNA  A  SLOVESA.

A jak na to!
PODSTATNÁ JMÉNA JSOU NÁZVY OSOB, ZVÍŘAT, VĚCÍ, VLASTNOSTÍ A DĚJŮ.
Ukazujeme si na ně slovy TEN,  TA,  TO

TEN –  TÁTA, PES, MÍČ, strach, pohyb…..
TA    –  MÁMA, MYŠ, TUŽKA,píle, radost….
TO   –  DÍTĚ, KOTĚ, OBILÍ, kouzlo….

SLOVESA nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají a nebo, co se s nimi děje.
CVIČÍ, ČETLA, BOJÍ SE, MŇOUKÁ, PÍŠE, NAPSALI……
Děti mají umět pozdravit, oslovit, omluvit se, poprosit, vést rozhovor, vypravovat.
Při psaní správně sedět a držet psací náčiní.MATEMATIKA

Sčítání a odčítání v oboru do 100
Vyjmenovat řadu násobků 1 – 7 ( např. 0,7,14,,21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70)
Čas – den, hodina, minuta
Tvoří slovní úlohy ze života ( např.Babička upekla 24 tvarohových koláčů, povidlových o 10 méně. Kolik bylo povidlových a kolik celkem),
Ve třídě je 22 žáků, kolik mají celkem očí?………………………………..
Nákup stojí 56 Kč, jakými penězi můžeš platit?………………………
Výtvarná výchova – nakreslit jarní květinu

Pracovní činnosti – složit z papíru”Nebe, peklo , ráj” z obdélníku si utvořit čtverec a pokračovat……..

Tělesná výchova – relaxační a uvolňovací cviky, turistika.

PRVOUKA – Osobní bezpečí
Dopravní značky, autosedačka, povinná výbava cyklisty, bezpečné chování v roli chodce, cestující v hromadné dopravě.

Toto učivo je do konce března. Týdenní plán učiva aktualizuji.
S pozdravem A. Jaklová
Informace:

Možnost dalšího domácího vzdělávání – Čt 2 učíTelka – pro druháčky vždy po půl desáté a doporučuji.
——————————————————————————————————————————————

Aktualizace 13.3.2020
Vážení rodiče. napsala jsem učivo na týdenní plán, budu ho do odvolání každý týden aktualizovat. V matematice je důležité procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobilku dvou až sedmi. Když si děti nebudou s něčím vědět rady, docvičíme to ve škole.
Neobávejte se, že něco nezvládnete vysvětlit dětem, všichni jste do školy chodili. Pozitivní na této situaci je to, že se s dětmi užijete. Pozdravujte děti a všichni se opatrujte. Zdravím Jaklová

Aktualizace 10.3.
Od 11.3. jsou dle nařízení Vlády ČR až do odvolání uzavřeny Základní a Střední školy. Jaklová

Aktualizace 8.3.
Prosím, dodržujte pokyny Ministerstva zdravotnictví. V pondělí podle zdravotního stavu dětí bude Tělesná výchova formou vycházky. Jaklová

AKTUALIZACE 14.2.

Od pondělí máme Tělesnou výchovu v Sokolovně – V HALE, děti budou mít v sáčku tepláky nebo legíny, triko a mikinu, na nohy cvičební obuv do haly se světlou podrážkou. Dále švihadlo z loňského roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouhodinovku, děti končí ve 13:20h a odcházíme do JÍDELNY A DRUŽINY.

V týdnu od 17.2, do 21.2 probíhá na celé škole BAREVNÝ TÝDEN – děti mají co možná nejvíce oblečení v dané barvě
P – MODRÁ, Ú – ZELENÁ, S – RŮŽOVÁ, Č – ČERVENÁ, P – ČERNOBÍLÁ

20.2. 1.hodina” Zipy”s Míšou Pejchalovou

28.2. od 9 hodin návštěva Městské knihovny
Pozdravujeme naše marody – Silvinku, Honzíka, Daníka a přejeme jim, ať se už uzdraví!
Prosím o každodenní  procvičování sčítání a odčítání do 80 / hodně dětí stále chybuje/ a o nácviku  hlasitého  čtení . Přeji pěkný víkend. Jaklová

 

3.2.2020 Nové informace:

POZOR – z technických důvodů změna termínu školy v přírodě:

Škola v přírodě proběhne 27. dubna – 1. května 2020 (pondělí – pátek) v dětské ozdravovně Království. Budeme mít program se zaměřením na kolektiv, férové jednání, dodržování pravidel. Vše formou her. Ráda bych s dětmi do ZOO – domlouváme s agenturou možnosti.

V březnu/počátkem dubna vás budu informovat o dřívějších třídních schůzkách (řádný termín je 21.dubna, ten pro naší třídu nebude).

Pevnou částku, která bude kolem 3 000 Kč, časy odjezdu, příjezdu a potřebné věci napíši v následujících dnech.
Zálohu na švp je třeba zaplatit do konce února. 1 000 Kč/žák.

Adresa:
Dětská ozdravovna Království
Nemojov č.p. 150
544 01 Dvůr Králové n.L.
www.ozdravovnakralovství.cz

 

Aktualizace 2.2.

Zdravím všechny nemocné děti a věřím, že se brzy uzdraví a vrátí se do školy.
Informace k plaveckému výcviku: plaveme ještě 3.2. a 10. 2. , potom budeme mít tělocvik v sokolovně. Vzhledem k tomu, že je to dvouhodinovka, končíme ve 13:20 a děti budou odcházet do družiny a jídelny.  Zdravím A.- Jaklová

——————————————————————————————————————————–

Aktualizace 26.1.
Děti si udělaly sebehodnocení na společné tabulce, tento týden budeme pracovat na připravených pracovních listech.
30.1. děti dostanou výpis vysvědčení a 31.1. mají jeden den pololetní prázdniny. Jaklová

 

 

Aktualizace 21.1.

Škola v přírodě proběhne 21. – 25. dubna 2020 (úterý – sobota) v dětské ozdravovně Království. Budeme mít program se zaměřením na kolektiv, férové jednání, dodržování pravidel. Vše formou her. Ráda bych s dětmi do ZOO – domlouváme s agenturou možnosti. Opět s námi bude agentura Kulička, děti budou vést mladí asistenti, paní vychovatelka Bláhová a já. V březnu/počátkem dubna vás budu informovat o dřívějších třídních schůzkách (řádný termín je 21.dubna, ten pro naší třídu nebude). 

Pevnou částku, která bude kolem 3 000 Kč, časy odjezdu, příjezdu a potřebné věci napíši v následujících dnech. 
Zálohu na švp je třeba zaplatit do konce února. 1 000 Kč/žák. 

Adresa:
Dětská ozdravovna Království
Nemojov č.p. 150

544 01 Dvůr Králové n.L.
www.ozdravovnakralovství.cz

AKTUALIZACE 13.12.
Chválím děti za chování v divadle, věřím, že se všem představení líbilo.
Připomínám – dárečky po dohodě na třídní schůzce budou bez označení, děti si vylosují.
Od pondělí do čtvrtka se učíme podle rozvrhu, v pátek máme Vánoční besídku. Na besídku si přinesou jablko, trochu pečiva a pití.
Od 23.12. 2019 do 3.1.2020 mají děti vánoční prázdniny. Nástup do školy je 6.1.2020.
Užívejte si vánočního času a přeji hodně zdraví a štěstí po celý další rok. A. Jaklová

Aktualizace 2.12.
Děkuji všem rodičům za finanční  příspěvěk na Jarmarku, věřím, že se výrobky líbily.

Informace:
V pondělí je od 2.hodiny suplování ( odjíždím na školení ),

5.12. Pěnkavův dvůr Takoním – putování za čerty + předvánoční dílny – odjezd autobusem  od školy v 7: 45 hodin, předpokládaný návrat 13:30 až 14 hodin, jídlo a pití s sebou – cena 300 Kč při plném počtu dětí.

AKTUALIZACE 29.11.
Děkuji rodině Sama, Honzíka, Terezky, Emičky, Justýnky, Jáši, Majdy ,Roberta, Kuby a Denise za pomoc dětem při tvoření na Vánoční jarmark. Dětem se práce líbila a chválím je.
.Srdečně Vás zvu na sobotu od 13 do 15 hodin do školy. Hezký Začínající ADVENT. Anna Jaklová


V úterý 19.11. od 17 hodin třídní schůzky
30.11. Vánoční jarmark
5.12. Pěnkavův dvůr Takoním – putování za čerty + předvánoční dílny – odjezd autobusem  od školy v 7: 45 hodin, předpokládaný návrat 13:30 až 14 hodin, jídlo a pití s sebou – cena 300 Kč při plném počtu dětí.
12.12. Hudební divadlo Karlín – cena 300 Kč vstupenka a jízdenku tam a zpět si zajišťuje každý sám. Zdravím A. Jaklová


Aktualizace 8.11.

Dnes nešel internet, teplo a světlo jsme ve třídě měli.
Na prosinec jsou objednaná dvě divadelní představení – jedno 5.12. pojedeme za čerty a Mikulášem – ještě upřesním,
druhé je potvrzeno v HUDEBNÍM DIVADLE na 12.12. Případné změny dám včas vědět.
19.11. od 17 hodin je třídní schůzka, prosím, připravte si dotazy, které jsou potřeba řešit s celou třídou. Pokud chcete, napište mi je.
Hezký podzimní víkend . Jaklová

Aktualizace 1.11.
Nestačili jsme za 2 dny splnit vše podle plánu, budeme pokračovat příští týden. Chválím děti za práci se dřevem, smirkovaly, vyrábíme pomůcku na tvrdé souhlásky. V prosinci plánuji navštívit hudební představení v divadle v Karlíně, cena 300 Kč. Hezký víkend. Jaklová

AKTUALIZACE 25.10.
Připomínám Podzimní prázdniny ve dnech 29.10. – 30.10.
31.10. HALLOWEEN – děti mohou přijít v maskách. Obléknou se ve třídě. Hezký prodloužený víkend. Jaklová
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DOPRAVNÍ VÝCHOVA SE PŘESOUVÁ AŽ NA DUBEN 2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Odjezd autobusu  na plavání je posunutý na 11:20 h

 
– Nabídka:
pokud potřebujete nějaké informace ohledně výuky matematiky metodou prof. Hejného, sejdeme se  na mimořádné  schůzce. Nabízím úterý 17.9. od 17 hodin. Prosím, dejte vědět, kdo má zájem. Jaklová
 
 
Dobrý den vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách naší třídy a přeji Vám i dětem radostný start do nového školního roku a těším se na spolupráci.
2.9. – 6.9. na celé škole probíhá Osobnostně sociální výchova, děti nosí pouze penál a ostatní potřeby jim říkám a mají si je zapamatovat.
od 9.9. je výuka podle rozvrhu.
9.9. začíná 1.lekce plavání odjíždíme v 11:30 a vracíme se po půl druhé.Děti půjdou hned na oběd.
       Děti musí mít plavky, mýdlo, čepici na plavání, hřeben ,osušku a krém na obličej. Zdraví Vás Anna Jaklová
DOPLŇUJI INFORMACI K PLAVÁNÍ:
Žák musí mít potvrzení od lékaře, pokud nebude mít doporučení, budete mít od lékaře potvrzení o uvolnění z Tv – plavání. Prosím o dodání do 14 dnů.. Autobusem odjíždíme do Čelákovic, Výcvik platí škola, na dopravu budete doplácet, upřesním, až dostanu informaci Děkuji. AJ
 
Kdybych měla své dítě vychovat znovu 

Kdybych měla své dítě vychovat znovu,
vybudovaly bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc bych si s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“.
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

              Ukázka z knihy „ Slepičí polévka pro duši“

 

 

 

 

Angličtinaen flag Informace pro skupinu 2B1 – Olga Fernando

Výuka AJ od 25.5. - Domácí procvičování
Chtěla bych Vás informovat o výuce AJ od pondělí 25.5. Výuka bude probíhat převážně distančně. Budu zadávat žákům úkoly na celý týden na www stránky třídy, jako tomu bylo doposud. Současně připravuji krátké vsuvky pro učitele a asistenty ve škole, kteří pokud bude možné, budou žákům pouštět krátká videa a písničky. Tato forma opakování nenahrazuje distanční výuku.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
v týdnu:
8.6. -15.6.Cvičení na doma
Opakování na AlfBook - www.AlfBook.cz
rozkliknout ročník 2 / angličtina / slovní zásoba (a vybrat test)
- test: savci 3
- test: ovoce 2
- test: sport 2
- doporučuji nahlas opakovat slovíčka, poslechnout, zopakovat / pojmenovat a vybrat odpověď (některá slovíčka jsme se ještě neučili, ale dá se to vyloučit tím co znají, případně se naučí něco nového)

Písnička "Hlava, ramena, kolena, palce" - Head and shoulders....

Pracovní list Pracovní list - tělo nahrávky 42 a 45
- pracovní list si vytiskni pokud můžeš
- návody ke cvičení jsou na pracovním listu
- nahrávka č. 42 ke cvičení 1

- nahrávka č. 45 ke cvičení 3


Opakování
Části těla - VIDEO - Body parts

PÍSNIČKA s pohybem If you are happy ...

ČÁSTI TĚLA - poslouchej a ukazuj si na části těla části těla

VIDEA / PÍSNIČKY - na doma a ve škole

VIDEO s PÍSNIČKOU - hlava, ramena, kolena, palce Head and shoulders....

VIDEO - https://youtu.be/8irSFvoyLHQ krátké rozhovory

VIDEO - dialogy, děti mohou opakovat rozhovory ve dvojicích
https://youtu.be/bCc1fLHCBlc

VIDEO - rodina family

HÁDANKA - hádanka, poslouchej a opakuj, zkus uhodnout co vidíš

PÍSNIČKA - Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm - slow (pomalejší)
Old MacDonald had a farm - faster (rychlejší)

PÍSNIČKA - předložky: prepostions - děti si ukazuji předložky pomocí ruky (znají ze školy)

- video na "where" (kde): video - where

Doporučuji:
vyberte si ještě alespoň některé z předešlých videí na zopakování
1.6. - 8.6. Cvičení na doma - Opakování na AlfBook - www.AlfBook.cz
rozkliknout ročník 2 / angličtina / slovní zásoba (a vybrat test)
- test: kancelář 1
- test: ovoce 1
- test: sport 1
- doporučuji nahlas opakovat slovíčka, poslechnout, zopakovat / pojmenovat a vybrat odpověď (některá slovíčka jsme se ještě neučili, ale dá se to vyloučit tím co znají, případně se naučí něco nového)

Doporučuji:
vyberte si ještě alespoň některé z předešlých videí na zopakování

VIDEA, PÍSNIČKY na doma a ve škole

VIDEO - 1 hodinu krátké dialogy

VIDEO - stačí prvních 5 min. hra na schovávanou

VIDEO - dlouhé asi 35 min, lze rozdělit na části rozhovory

- slovesa pohybu action

- dům my house
25.5.-1.6.Cvičení na doma
- video - dny v týdnu, restaurace - menu v restauraci, dny v týdnu - sleduj a opakuj si dny v týdnu a jídlo
- video - oblečení se Steeve - oblečení - sleduj a opakuj si oblečení

VIDEA, PÍSNIČKY na doma a ve škole
- VIDEO - dlouhé asi 35 min, lze rozdělit na části rozhovory

- slovesa pohybu action

- dům my house

- video - dny v týdnu, restaurace - menu v restauraci, dny v týdnu (děti sledují a opakují opakovací části se Steve a Maggie)

- video - oblečení se Steeve - oblečení (děti sledují a opakují opakovací části se Steve a Maggie)

- rap - Části těla
Domácí procvičování v době uzavření školy
19.5.-26.5. Opakování na AlfBook - www.AlfBook.cz
rozkliknout ročník 2 / angličtina / slovní zásoba (a vybrat test)
- test: jídlo 2
- test: nábytek 1
- doporučuji nahlas opakovat slovíčka, poslechnout, zopakovat / pojmenovat a vybrat odpověď (některá slovíčka jsme se ještě neučili, ale dá se to vyloučit tím co znají, případně se naučí něco nového)

Opakování
- dům my house

Nové - NEW
- slovesa pohybu action

Doporučuji:
vyberte si ještě alespoň některé z předešlých videí na zopakování
12.5.-19.5. Opakování na AlfBook - www.AlfBook.cz
rozkliknout ročník 2 / angličtina / slovní zásoba (a vybrat test)
- test: jídlo 1
- test: oblečení 1
- test: savci 1
- doporučuji nahlas opakovat slovíčka, poslechnout, zopakovat / pojmenovat a vybrat odpověď (některá slovíčka jsme se ještě neučili, ale dá se to vyloučit tím co znají, případně se naučí něco nového)

Zahrajte si kviz - na oblečení
kviz

vyber si každý den jednu ze starších nahrávek z "opakování" a zopakuj
--------------------------------------------------------------------------
Opakování:

- co mám na sobě? - oblečení s barvami
- písnička - co mám na sobě
- dny v týdnu dny v týdnu
- oblečení oblečení
- oblečení oblečení
- slovíčka na počasí: slovíčka - počasí (děti poslouchají a opakují)
- slovíčka na počasí: počasí (děti poslouchají a opakují)
- počasí s písničkou: písnička
------------------------------------------------------------------------
starší odkazy:
Procvičování s písničkou – Umyj si ruce (dobové)
rap - Části těla
Hello song - písnička - pozdrav
Procvičování s písničkou - počítání 1-20
Písnička - žabky - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou
5.5.-12.5.Pro děti ze tříd, kde mají registraci a pracují s AlfBook - www.AlfBook.cz
rozkliknout ročník 2 / angličtina / slovní zásoba (a vybrat test)
- test: barvy
- test: čísla 1, čísla 2
- test: nábytek 1
- doporučuji nahlas opakovat slovíčka, poslechnout, zopakovat / pojmenovat a vybrat odpověď (některá slovíčka jsme se ještě neučili, ale dá se to vyloučit tím co znají, případně se naučí něco nového)

Pokud nepoužíváte tuto webovou stránku a máte zájem, po dohodě s třídní učitelkou lze zajistit registraci vaší třídy a dětí.

Zahrajte si kviz na počasí:
kviz - weather

Opakujte: dny v týdnu
- děti sledují video a opakují si slovíčka dny v týdnu

Oblečení - slovíčka na oblečení:
- co mám na sobě? - oblečení s barvami
- písnička - co mám na sobě

- poslechnout a opakovat oblečení
- poslechnout a opakovat do konce oblečení
--------------------------------------------------------------------------
starší odkazy:
- slovíčka na počasí: slovíčka - počasí (děti poslouchají a opakují)
- slovíčka na počasí: počasí (děti poslouchají a opakují)
- počasí s písničkou: písnička
Procvičování s písničkou – Umyj si ruce (dobové)
rap - Části těla
Hello song - písnička - pozdrav
Procvičování s písničkou - počítání 1-20
Písnička - žabky - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou
28.4.-5.5. Poslech CD - nahrávky 43 -50

Dny v týdnu
- děti sledují video a opakují si slovíčka dny v týdnu

Oblečení - slovíčka na oblečení:
- co mám na sobě? - oblečení s barvami
- písnička - co mám na sobě

- poslechnout a opakovat oblečení
- poslechnout a opakovat dalších deset slovíček 11 - 20 oblečení
--------------------------------------------------------------------------
opakovat:
- slovíčka na počasí: slovíčka - počasí (děti poslouchají a opakují)
- slovíčka na počasí: počasí (děti poslouchají a opakují)
- počasí s písničkou: písnička


------------------------------------------------------------------------
starší odkazy:

Procvičování s písničkou – Umyj si ruce (dobové)
rap - Části těla
Hello song - písnička - pozdrav
Procvičování s písničkou - počítání 1-20
Písnička - žabky - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou
21.4.-28.4. Poslech CD - nahrávky 43 -50

Pracovní list k nahrávce 45 z CD pracovni list - pocasi str 85
- děti poslouchají, opakují a ukazují si postupně na obrázky
- obrázky si vybarví, barvy si řeknou anglicky

opakovat:
- slovíčka na počasí: slovíčka - počasí (děti poslouchají a opakují)
- slovíčka na počasí: počasí (děti poslouchají a opakují)
- počasí s písničkou: písnička

nové - slovíčka na oblečení:
- poslechnout a opakovat oblečení
- poslechnout a opakovat prvních 10 slovíček oblečení
------------------------------------------------------------------------
starší odkazy:

Procvičování s písničkou – Umyj si ruce (dobové)
rap - Části těla
Hello song - písnička - pozdrav
Procvičování s písničkou - počítání 1-20
Písnička - žabky - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou
14.4.-20.4. Poslech CD - nahrávky 43 -50

nové:
slovíčka na počasí
https://youtu.be/Z2biA1gczXs (děti poslouchají a opakují)
https://youtu.be/CXKj7bm4Ops (děti poslouchají a opakují)

počasí s písničkou
https://youtu.be/Jn7uAsLWXpk
------------------------------------------------------------------------
opakovat
Procvičování s písničkou – Wash your hands – Umyj si ruce (dobové) https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

Části těla – rap
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM

Hello song (pozdrav)
https://youtu.be/gghDRJVxFxU

Procvičování s písničkou počítání 1-20 - https://youtu.be/D0Ajq682yrA

Písnička - Five little spackled frogs - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou https://www.youtube.com/watch?v=WSC-gHBU_d0
30.3.-6.4. Poslech CD - nahrávky 43 -50

nové:
Procvičování s písničkou – Wash your hands – Umyj si ruce (dobové) https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
-děti poslouchají, zpívají a ukazují na rukách (wash – umýt, dry – usušit, shake – zatřepat)

Části těla – rap - https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
- děti opakují a rovněž hýbou tělem


opakovat :
Hello song (pozdrav) - https://youtu.be/gghDRJVxFxU
- děti poslouchají a opakují, jsou tam věty z hodin ve škole, mohu i tančit

Procvičování s písničkou počítání 1-20 - https://youtu.be/D0Ajq682yrA
- děti počítají, mohou u toho tancovat, zpívání se zrychluje

Písnička s jídlem "I like food song" https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY

Písnička - I like / I love : https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y

Písnička - Five little spackled frogs - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou https://www.youtube.com/watch?v=WSC-gHBU_d0
23.3.-30.3.Poslech CD - nahrávky 43 -50
Přidávám další písničky k opakování:
Hello song (pozdrav) - https://youtu.be/gghDRJVxFxU
- děti poslouchají a opakují, jsou tam věty z hodin ve škole, mohu i tančit

Procvičování s písničkou počítání 1-20 - https://youtu.be/D0Ajq682yrA
- děti počítají, mohou u toho tancovat, zpívání se zrychluje

Nyní se začínáme učit jídlo / pítí, dětem můžete pustit písničku "I like food song" https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY

Písnička - I like / I love : https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
Písnička - Five little spackled frogs - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou https://www.youtube.com/watch?v=WSC-gHBU_d0
16.3.-22.3.Poslech CD - nahrávky 43 -50
Nyní se začínáme učit jídlo / pítí, dětem můžete pustit písničku "I like food song" https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY
Opakovat čísla do 20 (možno i formou matematiky), části těla.
Písnička - I like / I love : https://www.youtube.com/watch?v=HvDmGYdQP7Y
Písnička - Five little spackled frogs - děti rády zpívají a hrají, ať Vám ukážou https://www.youtube.com/watch?v=WSC-gHBU_d0
Výuka angličtiny - 2.třída, 1 hodina týdně
Vážení rodiče,

výuka anglického jazyka probíhá metodou Super Nature (1) stejně, jako to bylo v první třídě s pomocí Chloe a kamarádů. Budeme opakovat a rozšiřovat slovní zásobu z první třídy zábavnou formou pomocí her, písniček a tvořit různé barevné pomůcky.

Děti budou pracovat se sešity z loňského roku, které si budou nechávat ve škole, kde budou rovněž k nahlédnutí pro rodiče. Poslechové CD již mají děti doma. Budou mít za úkol každý den (ideálně) poslouchat několik krátkých nahrávek. O poslechu nahrávek si děti povedou zápis v úkolníčku / zapisníčku / notýsku (podle toho, co budou používat s paní třídní učitelkou) a tímto bych Vás chtěla požádat o kontrolu a podpis. Rovněž budou děti potřebovat vybavený penál (tužka, pastelky, nůžky a lepidlo). V hodinách na děti budeme hovořit především anglicky.

Informovat Vás budu na www stránkách třídy, zprávami nebo na nástěnce v elektronické žákovské knížce. V případně dotazů mě prosím kontaktujte.

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu – 2B1 – Olga Fernando

září – listopad

Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen

Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen

Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

 

Knihy :
 
 
Matematika :
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

 

Napište třídní učitelce

15 + 13 =