Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 3. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Šárka Zahrádková

Kontakt

 

Třída: 3. A

zahradkova@zsuvaly.cz

 

Aktualizace 21.6.

Krásný nedělní podvečer,

asi již všichni víte, že vysvědčení se nakonec bude vydávat všem dětem, jak z prezenční, tak distanční formy výuky najednou. PARÁDA! 🙂

Budu se tedy velice těšit v pátek 26.6. na všechny děti u nás ve třídě 3.A, Začátek bude jako obvykle v 8.00 hodin a žáci budou s vysvědčením odcházet po 1. vyučovací hodině v 8.45 hodin. Proto prosím, abyste v tuto dobu čekali venku před školou a své děti si včas vyzvedli. V případě samostatného odchodu; přinese dítě ráno písemnou zprávu s podpisem, že jde po vydání vysvědčení ze školy bez doprovodu spolu s informací, že po odchodu ze školy přebíráte za své dítě veškerou zodpovědnost. Jídelna sice v tento den bude vařit, ale doporučuji si oběd spíše včas odhlásit. Na oběd by děti musely čekat do 11.30 hodin, někteří do 12.30 hodin, dle skupin, ve kterých do čtvrtka 25.6. budou. Děti, které se nyní učí z domova (nechodí do školy), musí v pátek  ráno 26.6. odevzdat vyplněné a podepsané “Čestné prohlášení”, které naleznete na Stránkách ZŠ.

Ráda bych se s Vámi alespoň na “chvilku” sešla na hřišti na Slovanech. Předpokládaný den je středa 24. 6., okolo 18 hodiny. Jelikož nejsme jediní; určitě Vám nejpozději do úterý dám vědět, zda setkání platí. 🙂

Učebnice budeme vracet v září, den upřesníme. Ti, co ve 4. třídě nebudou navštěvovat naši školu; vrátí učebnice tuto středu. Pro všechny “třeťáky” : vracet se bude – učebnice českého jazyka,  matematiky, angličtiny, prvouky,  hudební výchovy a čítanka. Prosím připravte si hromádku na září, ať nemusíte učebnice platit z kapesného. 🙂

Ke Dni otců všem tatínkům vše nejlepší. 🙂

Tak zítra – Jdeme do finále. 🙂

 

 

 

Aktualizace 14.6.

Drazí rodiče, milí žáci,

stále přemýšlím, jak bychom se mohli všichni vidět. Pokud by to bylo možné, sešli bychom se v posledním týdnu odpoledne, k večeru na hřišti na Slovanech, nebo na hřišti nad zdravotním střediskem v lesíku. Zkuste popřemýšlet a klidně mi nápady zavolejte.:-)

Výuka nám v lavicích strašně moc utíká; dětem se nechce domů; snad nám to vydrží a stejně natěšeni přijdeme i v září. 🙂

Deníky jsem si pročetla a vrátila dětem domů. Budu ráda, když si děti do nich budou psát i během hlavních prázdnin. Nemusí po týdnech, každý víkend, ale třeba jen jeden zážitek, o kterém napíší alespoň osm vět, namalují obrázek, nebo nalepí fotografii, vstupenku, atd. V prvním týdnu čtvrté třídy při OSV s nimi budeme pracovat.

Opět nabízím “vstupy” od paní učitelky na hudební výchovu Markéty Schleps. Dětem ve škole se líbí. Najdete je na Stránkách 3.A – Hudební výchova.

Nezapomeňte opakovat a procvičovat probrané učivo z českého jazyka, matematiky i anglického jazyka. Vše ostatní hravě doplníme v dalších ročnících. 🙂

Hezký zbytek neděle Vám všem.

 

 

Aktualizace 6.6.

Hezký červnový podvečer,

již druhý týden pracujeme ze školních lavic. 🙂 Musím Vás všechny hodně pochválit – šest mých žáků u paní učitelky Kupčákové, mou skupinku, ale VELKOU pochvalu zaslouží i žáci, kteří již třetí měsíc pracují z domova za pomoci svých rodičů! 🙂

Bylo moc prima se s některýma z Vás spojit; slyšet Vás a sledovat reakce spolužáků, kteří Vás po tak dlouhé době slyšeli. Úsměv a radost ve Vašich tvářích bylo “nejvíc”.

Na Stránkách máte od paní učitelky hudební výchovy vzkazy; jak jinak, než hudební. S dětmi ve třídě často zpíváme a tančíme, děkujeme. 🙂 Paní učitelka anglického jazyka nám také posílá pro zpestření krátká videa, takže my během dopoledne stihneme skoro všechny předměty. 🙂

Český jazyk – vyjmenovaná slova; slovní druhy; určování rodu u podstatných jmen; pádové otázky, časování sloves – osoba, číslo, čas; základní skladební dvojice.

Matematika – sčítání, odčítání, násobení, dělení; dělení se zbytkem; geometrie – přímka, úsečka, kružnice; osová souměrnost.

Prvouka – pověsti, báje z našeho města (pokud máte doma připravené z doby karantény, doneste v pondělí do školy).

Mějte se krásně a užijte si neděli.

 

 

 

Aktualizace 31.5.

Krásný nedělní podvečer,

chválím všechny děti za aktivitu a práci ve škole i doma. Jste úžasní. I když jsem rozděleni do tří skupin, spolupráce je skvělá. Máme vyklizené šatní skříňky a vráceny klíčky od šaten. 🙂 Paní učitelka Kupčáková s dětmi procvičuje, opakuje stejně jako “naše skupinka”. V matematice dělíme se zbytkem. Prosím o zopakování násobků. Stačí, když žáci denně spočítají (i ústně, nemusí příklady psát) alespoň namíchaných 10 příkladů na sčítání, odčítání, násobení a dělení. I písemné sčítání a odčítání procvičujte častěji. Ještě nás čekají římské číslice. Budu Vás včas informovat.

V českém jazyce procvičujeme psaní vyjmenovaných slov,určujeme podstatná jména – rod, číslo a pád. U sloves určujeme osobu, číslo a čas. Napíšeme si diktát. Budeme více “trénovat” psaní osnovy.

Víkendové deníky jste si vedli poctivě. Chci si je všechny pročíst, tak je včetně víkendu 12.-14.6. psát nebudeme. Místo víkendového psaní prosím o hlasité čtení. Každý den 10 minut.

Herbář se začíná rýsovat. Pokud máte ještě rostlinu, kterou chcete do našeho herbáře přidat; přineste do čtvrtka do školy. Děkuji!

Zítra si ve škole v rámci možností užijeme Den dětí. 🙂 Nezapomeňte na sáček na roušku do školní jídelny.
Hezký zbytek neděle.

 

 

Aktualizace 22.5.

Drazí rodiče,

skoro dva půl měsíce jsme se nemohli s dětmi sejít ve škole a od 25.5. nám začíná další etapa – dobrovolná docházka do školy. Do emailu jsem Vám zaslala rozdělení dětí do neměnných skupin, ve kterých budou až do konce školního roku. Jak se bude předávat vysvědčení ještě nevíme, ale již dnes víme, že 29.6. a 30.6. bude ředitelské volno. Tento školní rok tak bude končit 26. června.

Se svou skupinou (15 žáků) si vše v pondělí řekneme. S dětmi, které do školy nenastoupí (4 žáci) budu každodenně v kontaktu, aby věděly, co jsme ve škole dělali. 🙂 Skupinka, která bude u paní učitelky Kupčákové (6 žáků) nesmí být smutná. S paní učitelkou budeme v neustálém kontaktu a email, který Vám pošlu, paní učitelka Zuzana Kupčáková sepsala a domluvily jsme se spolu, že ho přepošlu Vám všem. Informací je opravdu hodně. Zkuste si z emailu vybrat to, co jste zatím ještě nevěděli, nebo se k těmto informacím nedostali. Pokud byste cokoli potřebovali, ozvěte se a to i o víkendu (v pondělí by mohlo být pozdě).

Mapu, kudy budou do školy jednotlivé skupiny vcházet jsem Vám včera již poslala. V pondělí prosím, aby žáci byli před daným vchodem v 7.50 hodin, kde si je pedagogický pracovník “vyzvedne”. Každý žák hned u vstupu do budovy předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj nebude dítě do školy vpuštěno (podrobnosti naleznete v emailu). Do šaten chodit nebudeme – nesmíme, pokud si chcete přinést přezůvky z domova, tak samozřejmě můžete. Všechny věci budeme mít ve třídě, nebo u třídy. Během toho prvního týdne navrhuji termín ve středu 27.5. a ve čtvrtek 28.5. pro všechny mé rodiče 3.A (nezáleží, ve které skupině budete), že od 6.50 hodin do 7.30 hodin budu ve vrátnici a vy si budete moci přijít vyklidit skříňku a odevzdat klíček. Prosím o dodržení časů. Pokud byste ani jeden den nemohli, ozvěte se mi a domluvíme se individuálně. Bude i možnost si ze třídy odnést kufříky a košíky z lavic.

Žádám, aby žáci měli hned v pondělí napsáno, jak budou odcházet domů. (na volný papír – celé jméno dítěte, čas odchodu a zda bude odcházet samo, či s doprovodem; toto je pouze pro mou skupinu). Tato skupina odchází na oběd v 11.30 hodin, tudíž žáci, kteří jsou v dopoledním bloku bez oběda, odchází v 11.30 hodin ze školy domů. Ostatní se naobědvají a ve 12. hodin budou také odcházet. Například – Antonín Dvořák bude celý týden odcházet v 11.30 hodin, sám; nebo Anežka Nováková bude odcházet ve 12 hodin každý den s doprovodem; nebo Chrudoš Nový bude odcházet v pondělí a v úterý ve 12. hodin sám a ve středu, ve čtvrtek a v pátek ve 12. hodin s doprovodem. 🙂

Děti, které budou chodit na obědy mi v pondělí předají čip. Čipy předám paní kuchařce, která bude za děti čipovat. Prosím, nechte čip samostatně na nějaké šňůrce. Děkuji! Pokud nebude žák z důvodu nepřítomnosti obědvat v jídelně, žádám oběd odhlásit; nelze si pro oběd dojít do krabičky.

V pondělí si do školy přineste víkendové deníky, pracovní sešity a učebnice z českého jazyka, matematiky a prvouky. Budu ráda, když mi průběžně budete přinášet list do našeho společného herbáře. Jsem domluvená s paní učitelkou Kupčákovou, že mi je předá. 🙂 Pokud jste si po dobu domácí výuky zakládali své práce; přineste si je a pochlubte se. 🙂

Užijte si víkend a v pondělí se na Vás těším!

 

Aktualizace 17.5.

Hezký nedělní podvečer,

děkuji za včasné vyplnění dotazníků ohledně dobrovolné docházky Vašich dětí do školy. Kladných odpovědí bylo skoro 100 %. Budu ráda, když v rámci možností budeme všichni stále v kontaktu. Vzniknou tři skupiny: žáci, kteří se budou účastnit dopoledního bloku, pak to budou žáci s dopoledním i odpoledním blokem a žáci, kteří do školy nenastoupí. Podrobnější informace Vám napíši, hned jak budu vědět. 🙂

Doplnění učiva:

Prosím o doplnění testů na portálu. Během tohoto týdne Vám zapíši jedničky za splnění. 🙂

Matematika – pracovní sešit strana 29, 30 i 31 (jehlan – zapište si do sešitu geometrie)

Český jazyk – pracovní sešit strana 15, cvičení 3 a strany 16 a 17; vyjmenovaná slova – strany 49 a 50 NE (zatím je vynecháme) a procvičíme vyjmenovaná slova i slova příbuzná na straně 51; na straně 52 máte kontrolu strany 51. 🙂

Prvouka – pracovní sešit strana 32 a 33, učebnice strana 62 až 65

Tak za týden nashledanou. 🙂

Aktualizace 9.5.

Milí rodiče,

nejdůležitější zpráva  pro tento týden se týká “nástupu do školy”. Na e-mail jsem Vám dnes zaslala Přihlášku k dobrovolné školní docházce od 25.5. 2020. Prosím o vyplnění a zaslání zpět a to nejpozději do středy 13. května. Děkuji.

Chválím Vás za píli. Výrobky, výtvory i obrázky, které mi posíláte mě vždy moc potěší. 🙂 Doplnění učiva také zvládáte famózně. Zkuste si k učivu, které Vás zaujme vyhledat více informací a připravit si prezentaci pro své spolužáky. Jára mi poslal obrázky starověkých nástrojů, které vyrobil. Stačit přidat několik vět, například k čemu se nástroje používaly, z čeho jsou vyrobené a můžeme se ve výuce prvouky střídat. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – učebnice – procvičte si většinu cvičení až do strany 107; vyjmenovaná slova strana 48, AlfBook – Český jazyk – 3.ročník – Vyjmenovaná slova – opakování 1 i 2 (jsou to dva testy)

Matematika – pracovní sešit strana 27 a 28; AlfBook – Matematika – 3.ročník – Čísla do 1000 – Numerace do 1000

Prvouka – pracovní sešit strana 29 a na straně 30 pouze cvičení 15

Přeji Vám krásný Den matek! Mám Vás ráda. 🙂

 

Aktualizace 3.5.

Hezké nedělní dopoledne,

tak jsme v měsíci květnu. 🙂 Chválím Vás za snahu a plnění všech úkolů. Pokud se Vám v klasifikaci objeví “N”, znamená to, že Váš hotový test tam není, nebo je splněn na nedostačující procenta. Budu ráda, když si ho doplníte a “dáte mi vědět”, že jste tak učinili a já Vám opravdu ráda zápis v klasifikaci ve Váš prospěch změním.

Tento i příští týden máme jen pracovně čtyřdenní, tak budeme pracovat pouze v pracovních sešitech a ostatní můžete opakovat a procvičovat dle svých možností a chuti. Kdo nemá, zaktivujte si svůj e-mail, zpestřete si učivo na některém z portálů. Kubík pro Vás připravil písemnou práci z českého jazyka, tak Vám ji přepošlu. Zkuste si ji. Pokud budou dětské e-maily všechny, zašlu tam; jinak “písemku” budou mít v e-mailech rodiče. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 14 a na straně 15 pouze cvičení 1 a 2; vyjmenovaná slova strana 47

Matematika – pracovní sešit strana 24 až 26 (cvičení s A-groši, atd. nemusíte; doděláme společně, nebo individuálně)

Prvouka – pracovní sešit strana 27 a 28

Krásný zbytek neděle Vám všem. 🙂

Aktualizace 25.4.

Milá parto 3.A,

změnila jsem nám obrázek na “Stránkách”, snad Vás potěší stejně jako pochvaly a jedničky, které Vám píši. 🙂

V březnu jsme pár dnů, i když jen někteří ještě ve škole byli, ale celý duben se učíte doma a zasloužíte si všichni můj obdiv a poklonu! Vypadá to nadějně a možná se v květnu uvidíme, takže nakonec budeme moci konstatovat, že jsme z jarních prázdnin pro rok 2020 MUSELI MÍT předkolo “velkých, letních prázdnin”. 🙂

Tento týden jste měli za úkol splnit test z matematiky a prvouky. Během víkendu zkontroluji. Pokud bude mít někdo napsáno v klasifikaci “N”, znamená to, že test nesplnil (méně procent než 70 také počítám, že není splněn).

Těší mě, že si umíte zavolat o radu, pomoc, nebo si se mnou jen popovídat.

Většina z Vás se mnou komunikuje přes e-mail. Pište často, kdykoli a můžete posílat i splněné učivo, úkoly, ať zmírníme počet SMS a MMS zpráv přes WhatsApp.

Jarní balící papíry, které jsem viděla byly famózní!!!

Doplnění učiva – pracovní sešity:

Český jazyk – pracovní sešit strana 11 až 13 ( k vyjmenovaným slovům po z si pusť písničku od Jany Rychterové), vyjmenovaná slova 44, 45 a 46

Matematika – pracovní sešit strana 22 a 23

Prvouka – pracovní sešit 25 a 26 Jak žili naši předkové, učebnice od strany 50; hezký pořad je na “déčku” ČT – Jak žili lidé v pravěku

Užijte si víkend a buďte na sebe opatrní. 🙂

 

 

 

Aktualizace 18.4.

Hezké sobotní dopoledne,

chválím všechny, kteří splnili zadané testy na AlfBooku. 🙂  Do žákovských knížek Vám zapíši jedničky. Komu se test podaří splnit na více jak 70%, má splněno. Prosím ty, kteří mají testy splněny na méně než 20%, aby práci vylepšili – opravit testy nejdou, ale můžete si je zopakovat.

Pokud jste si “zprovoznili” maily, budu ráda, když mi z nich napíšete. Téma vašeho první  e-mailu zní: “Co mi nejvíce chybí, schází, když nemůžu být ve škole?”

Doplnění učiva, průběžně na celý týden:

Český jazyk – pracovní sešit strana 7 – 10, za stránkou 20 je celkový přehled učiva (strana 5-12) – můžete si tam barevně označovat, co už umíte, co je důležité si zapamatovat, nebo i to, co si potřebujete připomínat; vyjmenovaná slova strana 42 a 43

Matematika – pracovní sešit strana 20 a 21

Prvouka – pracovní sešit strana 22 – 24, pokud budete zkoušet i pokus, prosím pouze pod dozorem rodičů

Jakékoliv dotazy ohledně učiva s Vámi budu ráda konzultovat. 🙂

AlfBook – test – Matematika 3.třída – Čísla do 100 – sčítání a odčítání – Sčítání a odčítání – 2; Prvouka 3. třída – Místo, kde žijeme – Místo, kde žijeme

Děkuji Vám za milé písemné i hlasové vzkazy. Těším se, že se brzy uvidíme. 🙂

Aktualizace 13.4.

Drazí rodiče, milé děti,

týden utekl a zítra se zase pustíme do práce. Na AlfBooku máte za úkol malý test z podstatných jmen. Někteří už mají hotovo. Pokud se Vám test nepovedl, můžete si ho udělat i vícekrát. 🙂  Do “Deníčku” si občas zapište i jaké bylo v týdnu počasí – informace o teplotách, větru, dešti. Více procvičování a opakování Vám během zítřka napíši do třídní knihy, kolonka – Domácí úkoly. Paní učitelka na hudební výchovu Vám také něco pro zpestření napíše. 🙂

S některými z Vás jsem během tohoto týdne mluvila “přes plot”, když jdete kolem mého domova a je milé, že se do školy už opravdu móoóóc těšíte. JÁ TAKÉ!

Záloha, kterou jste zaplatili na Švp Vám bude brzy vrácena. Jen si to prosím ohlídejte a pokud byste potřebovali ohledně vratky informaci, ozvěte se.

Přeji Vám hezký zbytek večera. 🙂

Aktualizace 4.4.

Hezké sobotní dopoledne,

příští týden máme ve dnech 6. –  8.4. ředitelské volno. Takže máme celý týden bez povinných domácích úkolů. 🙂 Opravdu si zkuste všichni od výuky odpočinout!

Pokud budete mít chuť, můžete si “zprovoznit” svou mailovou adresu. Určitě ji budeme ve vyšších ročnících na ZŠ používat. Nyní byly adresy vytvořeny s ohledem na nynější situaci i pro nižší ročníky. Výhodu vidím v tom, že díky mailu můžete komunikovat mezi spolužáky a to i obdobnou formou jakou má Skype – videokonference (bezplatné).

Podoba mailu:

prijmeni.jmeno@zsuvaly.cz

heslo: heslozaka

Mají-li děti více křestních jmen, uvádíme to první. Heslo si po prvním přihlášení změňte. Pokud budete potřebovat poradit, ozvěte se mi.

Nabídka stravování – zaměstnanci a žáci naší ZŠ mohou využít nabídky na obědy. Škola se domluvila s městem Úvaly a Hospodou na dobrým místě. Objednání obědů bude probíhat přes www.strava.cz – stejně jako u obědů ve školní jídelně.

Určitě Vám velikonoční pohodu a svátky ještě popřeji, ale nyní napíši informace ohledně procvičování učiva:

Český jazyk – www.alfbook.cz – do 17.4. splňte test: 3. ročník – Český jazyk – Podstatná jména – Podstatná jména – rody

Matematika – slovní úloha s více než jednou početní operací (s velikonočním textem i s obrázkem)

Prvouka – pracovní sešit strana 30 a 31 – Proč se slaví Velikonoce, učebnice strana 59, 60 a 61 (pracovní sešit máme hotový do strany 21; takže do stany 30 zatím vynechané)

Těším se na “všechna možná” setkání s Vámi. 🙂

 

Aktualizace 2.4.

Vážení rodiče,

jsem moc ráda, že se nám učení na dálku daří. Ráda jsem ve spojení s Vámi rodiči, dětmi i kolegyněmi. Pokud někdo z dětí něčemu nerozumí, potřebuje poradit, nebo mě jen slyšet; volejte, pište. Telefonní kontakt s dítětem nebo rodičem, jeden na jednoho je zatím nejefektivnější. 🙂

Na získání dalších známek budu od příštího týdne používat testy na AlfBooku, které již znáte. Zadám povinný a pro všechny stejný test. Vypracování hned uvidím i s procenty úspěšnosti. Je to velmi hezky graficky zpracované prostředí, vhodné zvláště pro děti 1. stupně. Opravdu mi záleží na tom, aby naše spolupráce na dálku fungovala, zajela se a byla vhodná pro většinu domácností.

Do budoucna budu zvažovat další zpestření a způsoby propojení. Zatím jsem ráda, že jste se zorientovali v tom, jak probíhá spolupráce nyní.

Hezký čtvrtek!

Pokud byste chtěli individuálně komunikovat s paní asistentkou Hanou Bažantovou, nebo paní vychovatelkou Janou Kubáčovou, ozvěte se mi. 🙂

Aktualizace 29.3.

Dobré ráno, tak jsme se vyspali, i když jsme měli noc o hodinu kratší. Standardní čas se vystřídal za čas letní. Zkusme se tento týden zamyslet a vyhledat co nejvíce informací o střídání času. K informacím může každý z Vás přidat své myšlenky, úvahy, co si o tom myslí, co mu vyhovuje, ale i co mu vadí, co si o tom myslí rodiče, prarodiče. 🙂

Procvičování a opakování Vám jde skvěle! Zasloužíte si velkou pochvalu. Rodičům a ostatním členům v rodině děkuji za podporu a pomoc. S většinou z Vás jsem v kontaktu a je velmi milé Vás slyšet, vidět, nebo si od Vás přečíst vzkaz. Moc se mi po Vás stýská a úplně nejvíc se na Vás těším. 🙂

Pokud při učení “narazíte” na něco, co Vás zajímá, nebo Vás baví, dělejte to co nejdéle a nejvíce. Budete mít potom chuť i do opakování něčeho, co potřebujete více zopakovat, procvičit. Do třídní knihy do kolonky Domácí úkoly budu stále zapisovat úkoly pro zpestření učiva. 🙂 To, co vypracováváte na volné listy, nebo do sešitů si ukládejte, vše si od Vás ráda půjčím a pročtu. Myslím, že společně vydáme Kuchařku a Sbírku básní 3.A. 🙂

Pracovní sešity:

Český jazyk – strana 6, Vyjmenovaná slova včetně strany 41

Matematika – strana 18 a 19

Užívejte si sourozenců, her a zábavy.

 

Aktualizace 21.3.

Hezké sobotní dopoledne,

děkuji Vám za spolupráci. Vše, co dětem píši je doporučení, co a kde můžete procvičovat a opakovat. Pokud byste učivo – cvičení potřebovali zkontrolovat, poradit, můžete mi zavolat, napsat. Opravdu mě neobtěžujete. 🙂

Český jazyk – “prostředí”, které by děti měly umět – opis a přepis vět, druhy vět, věta jednoduchá, souvětí, slovní druhy (ohebné, neohebné), z textu vybrat podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, pádové otázky, vyjmenovaná slova – slova příbuzná, význam slov, u podstatných jmen určit rod, číslo, pád,  pracovní sešit – 2. díl, strana 5, učebnice strana 86, Vyjmenovaná slova strana 38

Matematika – obor přirozených čísel 0 – 1000, zápis čísel v desítkové soustavě, zaokrouhlování na desítky, orientace v čase – jednoduché převody jednotek času – hodina, minuta, sekunda, písemné sčítání, odčítání, násobení, práce s penězi, s tabulkou, zkuste i pracovat s jízdním řádem, pracovní sešit strana 17, učebnice 71

Prvouka – pravidla silničního provozu – chodec, kolo – můžeš si vytvořit kvíz pro své spolužáky na dopravní značky, chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, práva a povinnosti dítěte, zboží a služby, prodej/koupě, orientace v čase – určování času, kalendář, příroda v ročních obdobích, pracovní sešit strana 20, 21

V pracovních sešitech Českého jazyka a Prvouky jsou uprostřed sešitu po strana 20, “několikastránková” celková shrnutí učiva. Jsme s dětmi naučení si barevně zvýraznit, co už známe a umíme. Když budete mít chvilku, udělejte to prosím s dětmi. 🙂

Opakování a procvičování učiva si rozvrhněte, naplánujte tak, abyste byli v klidu a s chutí “školu” dělali. Mám Vás ráda. Držme se. 🙂

Aktualizace 17.3.

Milé děti, drazí rodiče,

musím Vás pochválit za snahu a píli v domácím učebním procesu. 🙂 Pokud procvičujete a opakujete učivo, nezáleží, zda to píšete do školních sešitů nebo volných listů. Vše si zakládejte, samozřejmě si můžete založit svůj sešit. V českém jazyce procvičujte slovní druhy, vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s. Začínáme pracovat s pádovými otázkami. V matematice si zopakujte práci s penězi. Každý den zapisuji do třídní knihy a do kolonky Domácí úkoly budu zaznamenávat opakování učiva.

Pokud sledujete na ČT2 dopolední blok UčíTelka, chtěla jsem Vás upozornit, že určitě zvládnete i učivo pro 4. třídy. Osnovy jsou v televizi lehce posunuté. Doporučuji pro opakování také například webové stránky Skolakov. Další nabídku na procvičování učiva Vám napíši na WhatsApp. V této aplikaci jsem založila společnou skupinu 3.A, kde spolu můžeme komunikovat. Pokud byste si všichni tuto aplikaci nainstalovali, budu ráda. Pokud ne, dejte mi prosím vědět, budu se snažit úkoly posílat i do sms zpráv jako nyní.

Pro online výuku zatím nejsem rozhodnutá. Byla bych ráda, abyste měli všichni stejné podmínky. V současné době dávám dohromady úkoly, které Vám budu postupně posílat. Určitě nechci, aby děti o něco přišly, nebo zapomněly. Budeme tedy opakovat a posouvat se pomalu dál. Věřím, že to společně zvládneme a zanedlouho se uvidíme zase ve škole. 🙂

Matematika – pracovní sešit str.16

Cokoli byste ohledně učiva potřebovali, ozvěte se.

Aktualizace 12.3.

Milí rodiče,

přeji nám VŠEM, abychom stávající situaci zvládli. 🙂

Učivo opakujte, procvičujte. Do pracovních sešitů pracujte jen dle pokynů. Není potřeba mít vše vyplněné. Budu ráda, když budou děti učivu rozumět.

Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je zdarma. Více informací najdete na webu www.fraus.cz/ucenidoma.

Český jazyk – psaní vět, druhy vět, slovní druhy. Znalost pádových otázek a určování pádů jsme začali, tak zkuste procvičovat. Sešit vyjmenovaných slov – průběžně až do strany 37.

Matematika – sčítání a odčítání do 1000, opakujte písemné sčítání, odčítání i násobení. Apeluji na násobení a dělení. Malou násobilku. Můžete rýsovat přímky, polopřímky, úsečky, kružnice, nebo si zpestřit  “počítání” slovní úlohou. Děti umí zaokrouhlovat na desítky, určí, kolik má číslo jednotek, desítek, ……

Pracovní sešit z matematiky zatím do strany 15. Vyplňte jen cvičení, které zvládnete. Ostatní uděláme společně. 🙂

Hodně si čtěte, odpočívejte. Něco mi namalujte, nebo vyrobte a nezapomeňte si psát do deníčků. Děkuji.

Držte se. 🙂

 

 

Aktualizace 28.2.

Super mazlíčci se nám opravdu “povedli”. 🙂  Žáci 3.A  i sourozenci byli vzorní! Děkuji všem rodičům za prima organizaci při odjezdu. Užijte si prázdniny a kdybyste náhodou opravdu někde zůstali v karanténě, tak děti mají volné listy na opakování a procvičování učiva. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – učebnice strana 81, prac. sešit  včetně strany 39, Vyjmenovaná slova strana 34 – pouze cvičení 7 a 8

Matematika – pracovní sešit strana 10, procvičujeme jednotky délky, pokládání parket, víme hodně o kvádru

Prvouka – učebnice strana 37, pracovní sešit včetně strany 19

Druhé pondělí v březnu se na Vás už teď těším. 🙂

Aktualizace 22.2.

Milí rodiče,

v pondělí dětem rozdám vysvědčení z plavání, nechtěla jsem jim to do “mokrých” batůžků dávat. 🙂

V pátek 28. února pojedeme na filmové představení do Prahy. Sejdeme se v 8.00 hodin na nádraží. Předpokládaný návrat je ve 12.30 hodin. Prosím o sdělení, jak budou žáci odcházet. Do školy, do družiny i na oběd je doprovodím. Zkontrolujte dostatečnou částku na účtech – cena za vstupné bude přibližně 120 Kč, záleží, kolik nás pojede. Prosím o zajištění zpáteční jízdenky na Masarykovo nádraží.

Od 2. března máme týden jarní prázdniny. Dětem rozdám ve čtvrtek volné a dobrovolné listy na opakování a procvičování učiva.

13.3. budeme mít první tělesnou výchovu. Vyučování končí ve 13.20 hodin. Nezapomeňte na cvičební úbor a sportovní boty. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – vyjmenovaná slova strana 31, pracovní sešit strana 38, v pondělí s sebou čtvrtku s mapou a zeměpisnými názvy s y, ý

Matematika – pracovní sešit strana 8, apeluji na znalost násobilky

Krásný víkend Vám všem! 🙂

 

Aktualizace 15.2.

Hezké sobotní odpoledne,

děkuji všem, co nosí do školy papírové kapesníky. Spotřeba je velká. 🙂

Tento pátek jedeme naposledy plavat. Žáci dostanou “mokré vysvědčení”. Od 28. února, budeme mít každý pátek tělesnou výchovu a budeme končit ve 13.20 hodin. Prosím o sdělení, jak bude Vaše dcera/Váš syn z vyučování odcházet (sdělení zapište do družinového notýsku). Děkuji.

Doplnění učiva:

Český jazyk: – sešit vyjmenovaná slova strana 30, pracovní sešit strana 37 a učebnice strana 69 – 70

Matematika – pracovní sešit včetně strany 6, rýsujeme – pravítko, ořezanou obyčejnou tužku, kružítko

Prvouka – pracovní sešit strana 18, učebnice strana 35 – 36

Užijte si víkend a v pondělí se na Vás v “modrém” těším. 🙂

 

Aktualizace 9.2.

Krásné nedělní ráno,

v pátek se během dopoledne u nás ve třídě zastavila kamarádka Martina, která dětem už jednou vyprávěla o životě na Srí Lance. Vyprávění dokončila a my jsme ji za odměnu vyrobili záložky, které budou dělat radost dětem na ostrově Cejlon v Indickém oceánu. 🙂

Celý týden na naší škole probíhala “inspekce”. I k nám se paní inspektorka přišla podívat na hodinu výtvarné výchovy. Žáci malovali, kreslili a vyráběli ptáčky “na kolíčku”.Teď nám zdobí na větvích třídu. Jen zazpívat. 🙂

Náš plavecký výcvik bude probíhat ještě dva pátky. Naposledy pojedeme plavat 21.2. Prosím, aby si žáci během těchto 14 dnů nosili do školy v sáčcích cvičební úbor – tepláky, legíny, triko, mikinu a hlavně sportovní boty do tělocvičny i na venkovní sportování.

Doplnění učiva:

Český jazyk – vyjmenovaná slova včetně strany 23, pracovní sešit strana 36 – hodně cvičení na procvičování najdete v učebnici Českého jazyka, nebo na webových stránkách Skolakov.eu

Matematika – strana 5, jen cvičení 4

V prvouce vážíme, měříme, zkoumáme. 🙂

Chválím děti za víkendové deníky.

V týdnu od 17.2. do 21.2. si můžeme zpestřit oblékání a vyrazit do školy každý den v jiné barvě:

Pondělí – modrá

Úterý – zelená

Středa – růžová

Čtvrtek – červená

Pátek – černobílá

Tak si můžete pomalu oblečení v těchto barvách nachystat a připravit. 🙂

Užijte si neděli.

Aktualizace 31.1.

Hezké páteční dopoledne,

děti si včera odnesly výpis svého pololetního vysvědčení. Věřím, že jste na ně pyšní. 🙂

Prosím o důslednější kontrolu pomůcek – funkční psací potřeby, ořezaná tužka na geometrii, pravítko, kružítko.

Doplnění učiva:

Český jazyk – učebnice strana 63, pracovní sešit strana 33 celá, na straně 34 jen cvičení 1, vyjmenovaná slova strana 22

Matematika – máme nový pracovní sešit číslo 2, strana 4, cvičení 1 a)

Prvouka – učíme se, zjišťujeme, co si v obchodě koupíme v jednotkách hmotnosti a objemu, co a kam si půjdeme koupit v jednotkách délky

Těším se na Vás v únoru. 🙂

 

Aktualizace 25.1.

Milí rodiče,

jelikož celý týden chyběl velký počet dětí na výuce, stále opakujeme probrané učivo. Žáci si ve čtvrtek odnesou  pololetní vysvědčení. V pátek 31. ledna do školy  nejdeme. 🙂

Tento pátek nám moje kamarádka povyprávěla o dětech a přírodě na Srí Lance. Ještě se za námi do školy přijde podívat, tak Vás to vyslechne většina. 🙂

Doplnění učiva:

Matematika – počítáme do školního sešitu, opakujeme učivo, zopakovali jsme si rýsování přímky, polopřímky, úsečky, kružnice

Český jazyk –  vyjmenovaná slova – strana 21, pracovní sešit strana 31

Ať jste zdraví!

Aktualizace 18.1.

Hezké sobotní dopoledne,

pololetní písemné práce ukázaly, že máte chytré a šikovné děti. 🙂

V úterý 21.1 a ve středu 22.1. začínáme vyučování všichni od 8. hodin. 

Středa 21.1. – první dvě vyuč. hodiny – Hudebně, výchovně – vzdělávací program (žáci se mohou těšit na prezentaci fléten, kytar, zpěv a povídání o práci s hlasem s operní pěvkyní). Vstupné 50 Kč, zkontroluje, zda má Vaše dcera/Váš syn dostatek peněz na účtu.

Doplnění učiva:

Český jazyk – stále opakujeme a procvičujeme slovní druhy, měkké a tvrdé souhlásky a samozřejmě vyjmenovaná slova, souvětí. Začínáme se učit zapisovat vzorce souvětí. Prosím o kontrolu domácích úkolů. Vyjmenovaná slova  včetně strany 20 a pracovní sešit včetně strany 31

Matematika – pomalu dokončujeme první pracovní sešit. nepřítomní žáci, ať si vypracují cvičení, se kterými se vědí rady. 🙂

Prvouka – rozlišujeme činnost v obchodě a ve službách, umíme pojmenovat profese, které by nám společně dokázaly “postavit” dům. 🙂

Mějte krásný víkend!

 

Aktualizace 12.1.

Milí rodiče,

ještě jednou Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku. 🙂

Během prvního týdne jsme “skočili” do výuky, začali jsme vyjmenovaná slova po m. Apeluji na procvičování učiva i v domácím prostředí. Tento týden si žáci napíší pololetní písemné práce.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 29, jen cvičení 3, vyjmenovaná slova strana 16

Matematika – písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení

V aktovce, nebo ve svých věcech ve škole mám – tužku, pravítko, kružítko

Prvouka – pracovní sešit strana 14, cvičení 1 – pouze první řádek tabulky, učebnice strana 26

Hv – notový sešit, paní učitelka Vám psala zprávu.

V týdnu od 17.2. do 21.2. bude probíhat Barevný týden. Podrobnější informace, který den bude která barva, napíši během dalších zpráv. 🙂

Hezký zbytek neděle.

 

 

Aktualizace 22.12.

Drazí rodiče,

děkuji Vám za velice příjemnou atmosféru při naší besídce. My jsme si v pátek třídní besídku také užili.. Dárky od Vás byly originální. Jste skvělí. 🙂

Hned první čtvrtek 9.1. NePůLíMe. Všichni začínáme výuku v 8.00 hodin  přednáškou “Zdravá pětka.” Vyučování všichni končíme v 11.40 hodin.

Jedna velká prosba na Vás: “Do nového roku nemá jít člověk s dluhem”, prosím zkontrolujte stav peněz na dětských účtech. V pátek proběhl doplatek na dopravu na plavecký výcvik. Děkuji.

Doplnění učiva:

Český jazyk – vyjmenovaná slova strana 13, žáci mají volný pracovní list na procvičování učiva, pracovní sešit strana 27

Matematika – pracovní sešit strana 35, prosím zkontrolovat a opravit cvičení 9 a 10

Prvouka – pracovní sešit včetně strany 35

Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. 🙂

 

 

Aktualizace 14.12.

Krásné sobotní ráno,

myslím, že děti, které mohly navštívit Hudební divadlo Karlín byly nadšené a spokojené. 🙂  Velké díky patří maminkám, které mi “půjčily” své mladší potomky, abychom naplnili všech 25 objednaných a zaplacených míst v divadle. Pomohla nám i paní učitelka za 3.D a naše paní asistentka. Moc děkuji. 🙂 Představení Královna Kapeska , kde například krále Jiřího hrál David Gránský, stálo za to!!!

Prosím, aby si všichni žáci zopakovali básničky a písničky.

Týden od 16.12. do 20.12. bude probíhat takto:

Pondělí – dle rozvrhu, během dopoledne navštívíme v DVA filmové představení

Úterý – dle rozvrhu

Středa – dle rozvrhu, od 18. hodin v budově školy “Besídka pro rodiče”, děti přijdou v 17. 30 hodin

Čtvrtek – nepůlíme, všichni mají tento den výuku od 8.00 hodin do 11.40 hodin

Pátek – bez učení a plavání, ale s dobrou náladou, s sebou dárečky a cukroví, hrneček, dopolední program končí v 11.40 hodin

Družina bude celý týden navazovat na konec výuky.

Děkuji rodičům Nicolky za obstarání vánočního stromku do třídy. Už nám zdobí místnost. 🙂

Žádám rodiče, aby zkontrolovali stav peněz na účtu své dcery, svého syna.

Doplnění učiva:

Český jazyk – vyjmenovaná slova strana 9, pracovní sešit strana 25 – cvičení 5 ne, celá strana 26 (i zde potřebují žáci znát hodiny – zopakujte)

Matematika – pracovní sešit strana 30

Mějte pohodový víkend. 🙂

Aktualizace 6.12.

Milí rodiče,

pokud máte možnost, čas a chuť zajistit dětem do třídy vánoční stromeček, dejte mi vědět. Děkuji.:-)

Takonín, Pěnkavův dvůr byl plný čertů, pohádek a vánoční pohody. Děti byly vzorné!

Ve čtvrtek 12.12. jedeme do Hudebního divadla Karlín. Vstupenky jsme museli zaplatit již před měsícem fakturou. Budu se snažit, buď vzít za nemocné žáky “náhradníka” z jiné třídy, nebo vyřídit dobropis. Sejdeme se ráno ve škole a společně půjdeme na nádraží na vlak. Prosím o zajištění zpáteční jízdenky na Masarykovo nádraží. Předpokládaný návrat je okolo 13 hodiny. Děti odvedu k jídelně a do družiny. Žádám Vás o informaci, jak bude Vaše dcera/Váš syn po skončení akce odcházet.

12.12. jste srdečně zváni od 18. hodin na Školní vánoční koncert. Žáci, kteří budou zpívat, přijdou do sokolovny v 17.30 hodin. Prosím o doprovod rodičů.

Chválím děti za dobrovolné domácí úkoly. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – vyjmenovaná slova strana 8, pracovní sešit strana 24, jen cvičení 1 a 2, učebnice strana 44

V pondělí začneme vyjmenovaná slova po l

Matematika – pracovní sešit strana 29, cvičení 4 a 5, poslední strana 40, cvičení 1, 3, 5

Stále procvičujte násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání

Prvouka – pracovní sešit strana 10

Přeji Vám všem krásný víkend. 🙂

Aktualizace 30.11.

Krásný sobotní večer,

milé, sváteční a pohodové setkání s Vámi jsem si dnes opravdu užila. Děkuji. 🙂 Jarmarku předcházela čtvrteční i páteční dílna. Takových pomocnic a pomocníků z řad rodičů by nám mohli v jiných třídách jen závidět. 🙂 Vážím si toho!

Ve čtvrtek 5.12. jedeme na celodenní výlet. Teple a pohodlně se oblečte. S sebou batůžek, větší svačinu, pití, kapesné. Sraz ráno před školou v 7.30 hodin. Předpokládaný návrat je do 14 hodin. Děti předám do družiny. Oběd prosím ve školní jídelně na tento den odhlásit.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 24, cvičení 1 a 2, vyjmenovaná slova strana 7

Nezapomeňte na “víkendový deník”.

Matematika – pracovní sešit 27, jen cvičení 5,6 a 7

Užijte si 1. adventní neděli. 🙂

 

 

Aktualizace 23.11.

Děkuji všem zúčastněným rodičům na naší první třídní schůzce ve 3. třídě. Domluvili jsme se na mnoha aktivitách, které společně s dětmi uskutečníme. Je skvělé mít takové rodiče. 🙂

Ve čtvrtek 28. listopadu nepůlíme. Do školy přijdou žáci bez učení, v 8 hodin a dopolední “dílničky” skončí v 11.40 hodin. Pak mohou děti do družiny.

V sobotu máme v  budově školy od 13. hodin Jarmark. Od 15. hodin je program na náměstí.

Doplnění učiva:

Český jazyk – učebnice strana 41, pracovní sešit strana 23, cvičení 9 a vyjmenovaná slova strana 4, jen cvičení 6 a 7

Víkendové deníky začneme psát od příští soboty a neděle ( zápis bude obsahovat – datum, jména z kalendáře, kdo slaví svátek a alespoň 3 věty, můžete namalovat i obrázek)

Matematika – pracovní sešit strana 26, cvičení 1 a 2, příští týden budeme od středy pracovat s kružítkem

Prvouka – pracovní sešit strana 9 – cvičení 11, strana 12 – cvičení 6, strana 13 – cvičení 8 a, b, c

Krásnou neděli Vám všem!

 

Aktualizace 16.11.

V pondělí jsme v “Domě volnočasových aktivit” navštívili výstavu. “Retro” studenský pokoj, výzdoba i hra,… – vše se nám moc líbilo. 🙂

Napsali jsem si čtvrtletní písemnou práci z matematiky a prvouky. Chválím děti za vzornou přípravu.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit včetně strany 22, učebnice strana 40 – 41

Matematika – pracovní sešit strana 24, jen cvičení 1

Prvouka – 17. listopad

V úterý máme od 17. hodin třídní schůzky. Těším se na Vás. Hezký sobotní večer Vám všem. 🙂

Aktualizace 9.11.

Milí rodiče,

ve středu jsme se dozvěděli, jak vypadají drumbeny a dokonce jsme si na ně vyzkoušeli zahrát – zabubnovat. 🙂

Poslala jsem po dětech přihlášku na “Školu v přírodě”. Prosím o Vaše vyjádření, zda se žákyně/žák akce zúčastní.

Nyní seznam naplánovaných akcí:

11.11. – během 4. vyuč. hodiny – výstava “Konečně svoboda!” v 65.

19.11. – od 17. hodin Třídní schůzky

28.11. Vánoční, třídní dílny. Tento den nebudeme mít půlenou hodinu. Výuka bude od 8.00 – 11.40 hodin.

30.11. Jarmark, “Rozsvícení vánočního stromu”

5.12.  Pěnkavův dvůr Takonín – Čertí pohádka, předvánoční dílna. Tento den odhlásit oběd, návrat okolo 14 hodiny.

12.12. Hudební divadlo Karlín – představení Královna Kapeska

16.12. Filmové představení Hodinářův učeň

18.12. Vánoční besídka pro rodiče

20.12. Třídní besídka

Včas Vám poskytnu podrobnější informace.  🙂

Doplnění učiva:

Ve čtvrtek jsme si napsali Čtvrtletní písemnou práci z českého jazyka. Během tohoto týdne si napíšeme i matematiku a prvouku.

Český jazyk – opakujeme učivo a začneme vyjmenovaná slova

Matematika – pracovní sešit strana 22

Prvouka – procvičujeme učivo na “test” – světové strany, dopravní značky

Užijte si víkend. 🙂

 

 

Aktualizace 2.11.

Hezký dušičkový večer,

chválím děti za práci a  píli v hodinách. 🙂 Halloween byl v naší třídě famózní. Děkuji rodičům za pomoc s maskou, výrobkem i občerstvením. Halloweenský pracovní list si můžou žáci celý dokončit.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit včetně strany 20

Matematika – pracovní sešit strana 20, jen cvičení 17 bez posledních 4 příkladů

Prvouka – celá strana 7

O organizaci výuky ve středu a v pátek Vás budu včas informovat. Užijte si neděli.

 

Aktualizace 26.10.

Krásné sobotní dopoledne,

tak nám dnes začínají letošní první prázdniny. Užijte si je! 🙂

Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 31. října, možná v halloweenských převlecích. Aktovku s učením s sebou. Čtvrtek bude probíhat dle rozvrhu.

Děkuji za papírové kapesníky. Spotřeba je velká.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit včetně strany 20, na této stránce jen cvičení 1 a 2

Domácí úkol – každodenní hlasité čtení

Matematika – pracovní sešit strana 19, učebnice 23

Prvouka – pracovní sešit strana 7, otestujeme si znalosti z měsíců a ročního období

Těším se na Vás. 🙂

 

Aktualizace 19.10.

Milí rodiče,

ve čtvrtek 24. října “nepůlíme”. Všichni žáci budou začínat vyučování v 8.00 hodin a končit v 11.40 hodin. Družina bude. 🙂

Páteční program “Jak být dobrý kamarád” jsme si užili. Děti Vám určitě vyprávěly. 🙂

Na jedné straně musím děti opravdu pochválit za práci v hodinách a za přípravu na výuku (referáty, knihy k probíranému učivu), ale apeluji na “docela” časté zapomínání pracovních sešitů, volných listů a dalších pomůcek, včetně čipů a klíčků od skříněk. Prosím o důslednou kontrolu.

Tento týden jsme si během čtyř hodin mohli výuku zpestřit tablety, na kterých jinou formou procvičujeme probírané učivo.

Ve středu 23.10. proběhne od 17.00 hodin pietní setkání u Pomníku padlých na náměstí. Jste srdečně zváni.

V pondělí 28.10. – Státní svátek

V úterý 29.10. a ve středu 30.10. – podzimní prázdniny

Ve čtvrtek 31.10.  – Halloween – můžete přijít do školy v kostýmech, výuka bude probíhat tento den dle rozvrhu

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 18, učebnice strana 30

Matematika – pracovní sešit strana 16, učebnice strana 20

Prvouka – v pátek měl prezentaci Péťa V. Dozvěděli jsme se, kolik řad zubů má žralok, kterého žraloka můžeme potkat na dovolené… a spoustu jiných informací. Na konci hodiny si Péťa ověřil naši paměť “Velkým žraločím testem”. Super. 🙂

Užijte si slunečný podzimní víkend.

 

Aktualizace 12.10.

Krásný sobotní večer,

uděluji pochvalu všem žákům 3.A za snahu a píli v hodinách. Kuba si připravil pro své spolužáky prezentaci do hodiny prvouky. Žáci pracovali s mapou z roku 1929 a s mapou “novou”. Porovnávali, srovnávali fakta, hledali a dozvěděli se spoustu nových informací. Myslím, že od čtvrté třídy se můžeme s výukou střídat. Máte šikovné děti. 🙂

V Jabkobraní jsme se umístili na 2. místě, ale i kdyby jsme dostali “jen” diplom za účast…., my jsme si to společně užili. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 16, opakujeme druhy vět, slovní druhy, nezapomeňte na bajku

Matematika – pracovní sešit strana 15, jen cvičení 10

Prvouka – učebnice strana 13, 14

Užijte si slunečný víkend.

 

 

 

Aktualizace 5.10.

Hezký sobotní večer,

děkuji za empatie Vašich dětí. Informace o úmrtí Karla Gotta byla pro nás všechny smutná. Děti namalovaly krásné obrázky, plné kytiček, not. 🙂

Včera jsme se sešli ve škole na naše první “třeťácké spaní”. Zahráli jsme si divadlo s tématem Pat a Mat, dokončili výrobky na Jabkobraní, zazpívali si, zhlédli pohádku. Děti byly úžasné. Velké poděkování patří třem mým bývalým žákům. Myslím, že si vrstevnické učení, kdy se děti učí od sebe navzájem, 3.A užila. 🙂

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 12, jen cvičení 1, už víme, co je kořen slova, poznáváme předponovou a příponovou část

Matematika – pracovní sešit strana 12, jen cvičení 1 a 2, prosím o pomůcky na rýsování – tužka, pravítko

Informace ohledně plaveckého výcviku – rodiče hradí doplatek 500 Kč na dopravu do bazénu Čelákovice. Tato částka bude dětem stržena z účtu TF. Prosím, zkontrolujte zůstatek na účtu Vašeho dítěte. Děkuji.

Přeji Vám hezký večer i celou neděli. 🙂

Aktualizace 28.9.

Krásné sváteční dopoledne,

prosím rodiče o spolupráci. Včera se během dne stala pro mě velice nemilá věc, zkušenost. V hodině se žák naší třídy několikrát uvolňoval na WC. Vůbec by mě nenapadlo, proč a z čeho mu je špatně. Jelikož jsme odjížděli na plavání, zavolala jsem mamince a při telefonátu od dětí začaly přicházet informace. Žák během dvou hodin vypil skoro pět energy drinků. Vše nakonec mělo šťastný konec, ale žádám Vás, promluvte si s dětmi. Hlášky od jiných dětí:  “Maminka i tatínek mi to dovolují pít, kupují nám to”, jsou pro mě, nezlobte se, neakceptovatelné. Děti jsou to Vaše, ale… Tento drink lze koupit za 11 až 16 Kč, takže je dostupný a věřte, že hoch není jediný, kdo ho již vyzkoušel. To vše jsem se včera dozvěděla. 🙁

Čtvrteční výlet se nám ale vydařil. Děti byly vzorné a myslím, že spokojené. 🙂

V pátek 4.10. “spíme” ve škole, tedy až budeme mít hotové výrobky na Jabkobraní. Prosím, aby každý přinesl jedno jablko v pátek ráno do školy. V pondělí rozdám žákům přihlášky.

Doplnění učiva:

Český jazyk – učebnice strana 16, pracovní sešit strana 9, žádám o každodenní hlasité čtení alespoň 5 vět

Matematika – učebnice strana 9,10, pracovní sešit strana 9, jen cvičení 5

Prvouka – pracovní sešit strana 6

Přeji Vám hezký víkend a předem děkuji za pomoc a spolupráci. 🙂

Aktualizace 22.9.

Milí rodiče,

tento čtvrtek  25. září jedeme s dětmi do Policejního muzea. Sraz na nádraží v 7.00 hodin – není půlená hodina. Pojedeme vlakem na Hlavní nádraží a pokračovat budeme metrem. Prosím, aby měl každý koupenou zpáteční jízdenku. Předpokládaný návrat je okolo 12.30 hodin do Úval. Napíši Vám, až budeme vyjíždět z Prahy.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výuce plavání mají všichni žáci v pořádku. Pokud víte, že se Vaše dcera/Váš syn ze zdravotních důvodu plaveckého výcviku toto pololetní nezúčastní, doneste potvrzení od lékaře. Děkuji.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 8, jen cvičení 1, průběžně opakujeme slovní druhy

Matematika – pracovní sešit strana 7

Prvouka – děkuji rodičům i prarodičům, kteří svým dětem poskytli informace z vlastní zkušenosti ohledně “17. listopadu”. 🙂

Užijte si slunečnou neděli.

 

 

Aktualizace 14.9.

Krásné sobotní dopoledne,

chválím děti, které si psaly deníčky a prezentovaly je před třídou. Bylo milé pozorovat je, jak byly nadšené,  když zjistily, že byly na stejném místě, ať v naší republice, či v zahraničí.

Tento týden jsme natrénovali chod výuky dle rozvrhu. Pokud mají žáci půlenou hodinu a vyučování jim začíná v 8.55 hodin, mohou ráno využít služeb družiny (ranní družina je v budově proti jídelně).

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 6, učebnice strana 6

Matematika – pracovní sešit strana 6, učebnice strana 8

Prvouka – pracovní sešit strana 4, učebnice strana 9

Prosím rodiče o kontrolu aktovky. Děti mají hračky, ale často jim chybí pracovní sešity a pomůcky. Budeme hodně opakovat, i na známky. Zopakujte si měkké, tvrdé souhlásky a násobilku. 🙂

První lekci plavání máme za sebou. Vyřizuji velkou pochvalu od trenérek plavání. Pokud mají děti bradavice, potřebují potvrzení od lékaře, že mohou plavat. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výuce plavání lektorky zkontrolují a já Vám sdělím, kdo bude potřebovat nové (platnost je 2 roky – záleží, jaké datum na potvrzení Vaše dcera/Váš syn má).

Přeji Vám všem hezký víkend.

 

Aktualizace 8.9.

Hezké nedělní poledne,

celý minulý týden jsme se s dětmi věnovali OSV – právům a povinnostem. Bylo to prima. 🙂

Od pondělí bude výuka probíhat dle rozvrhu žáků. V pátek budeme během 4. vyučovací hodiny odjíždět do bazénu do Čelákovic. Prosím o “sólo” batůžek, nebo tašku. Nezapomeňte plavky, ručník, koupací čepici. Žáci potřebuji potvrzení o zdravotní způsobilosti k výuce plavání. Zjistím, zda mohou použít to z minulého školního roku a dám Vám vědět.

Pokud si děti psaly prázdninové deníčky, ať si je v pondělí donesou. 🙂 Klíček od šatny a čip noste denně, děkuji.

Užijte si posvícení.

Aktualizace 1. září

Drazí rodiče a milé děti,

zpátky do školy………, co dodat? 🙂

Zítra se sejdeme ve škole a všichni končíme v 8.45 hodin. V úterý, ve středu, ve čtvrtek i v pátek končíme v 11. 40 hodin.  S sebou klíčenky, přezůvky a penál. Od úterý je v provozu i družina.

Na plavání budeme tento školní rok jezdit v pátek. Začínáme 13.9. Vše Vám ještě upřesním.

Přeji Vám krásnou dobrou noc. 🙂

 

 

Aktualizace 23.6.

Krásné nedělní dopoledne,

a je to tady………. tento víkend Vám píši poslední informace ohledně “druháčků”. 🙂

Školní výlet byl prima. Děti chválím. Až nám přijde faktura za autobus – dopravu, budu zapisovat celkovou částku (-350 Kč) a na pracovní sešity a pomůcky částku – 1000 Kč. Prosím zkontrolujte zůstatek na účtech Vaší dcery/Vašeho syna. Děkuji.

V pondělí 24.6. – vybíráme 4 učebnice – český jazyk, čítanka, prvouka, hudební výchova (učebnice budou bez obalů, vygumované, zalepené. V 18.30 hodin se sejdeme ve škole na naše “spaní”. 🙂

V úterý 25.6. – projektové vyučování CO – žáci přijdou s batůžkem, sportovní boty, penál, svačinu, dostatek pití.

Ve středu 26.6. – “kuchtíme”.

Ve čtvrtek 27.6. vyklidíme šatní skříňky a odevzdáme klíčky.

V pondělí, ve středu a ve čtvrtek končí vyučování v 11.40 hodin.

V úterý nepůlíme. Všichni máme výuku od 8 hodin do 12.35 hodin.

V pátek 28. června výdej vysvědčení. Končíme v 8.45 hodin.

Družina je denně zajištěna. Prosím o informaci, jak budou děti odcházet.

Na “spaní” žáci dostanou v pondělí přihlášku, prosím, ať ji vezmou večer s sebou i s batůžkem na úterý. 🙂

Přeji Vám pohodový poslední školní týden.

 

Aktualizace 15.6.

Milí rodiče,

čtvrteční setkání s Vámi bylo milé, příjemné a dojemné. 🙂 Pokud máte z besídky fotografie, nebo nahrávky a pošlete po dětech do školy, budeme rádi.

Následující  týden nám začíná až v úterý 18.6. Ve středu budou mít děti 5 vyučovacích hodin.  Od 12.25 hodin budou v družině. Prosím o informaci, kdy budou při této změně odcházet domů. Děkuji.

Ve čtvrtek 20. června odjíždíme autobusem od školy na výlet. Sraz nejpozději v 7.50 hodin před školou. Prosím o vhodné oblečení i obutí (pokrývku hlavy). Batůžek na záda, dostatek jídla a pití. Mohou si také vyzkoušet hospodařit se svým kapesným. 🙂 Předpokládaný návrat je v 16 hodin opět ke škole. Budu Vás informovat smskou. Zkontrolujte “koruny” na účtu – na výlet, i na pracovní sešity pro 3. ročník.

Přeji Vám hezký prodloužený víkend. 🙂

 

Aktualizace 7.6.

Krásný páteční večer,

děkuji dětem a samozřejmě rodičům za účast ve sběru papíru. 🙂

V pracovních sešitech se blížíme do finále, ale stále procvičujeme a opakujeme učivo. V pracovním sešitě českého jazyka je velice hezký přehled probraného učiva uprostřed sešitu. Dnes jsem pracovali s větnými celky. Víme a poznáme větu jednoduchou a souvětí. Pro chybějící žáky – máme hotovou stranu 39.

Prosím rodiče o kontrolu a doplnění omluvení absence – i za květen.

Během půlených hodin děti pracovaly na počítačích v nové počítačové učebně. Ve středu jsme měli ve třídě na lavici každý svůj tablet a procvičovali český jazyk a matematiku.

Dnes přišla na hodinu prvouky do školy paní učitelka Baumruková a zkuste se dětí zeptat, co jsme všechno zažili a viděli. 🙂 Děkujeme!

Na středu 12.6. na hudební výchovu prosím, aby každý žák měl 2 polévkové lžíce a malou plastovou lahev – pokud to půjde, očištěnou od etikety.

Ve čtvrtek 13. června besídkou poděkujeme paní učitelce Jiřičkové. Sraz žáků 2.A je v 17 hodin před školou. Besídka pro rodiče začíná v 17.30 hodin. Maminka Vanessky zajistila společnou květinu. Děkuji.

Plánované akce:

12.6. středa – Čokoládová tretra – Matouš Lukáš Knebl

17.6. pondělí – Ředitelské volno

20.6. čtvrtek – Výlet FAJNPARK

24.6. pondělí – Odevzdávání učebnic, Spaní ve škole

25.6. úterý – Ochrana obyvatel při mimořádných událostech

26.6. středa – Smažíme, vaříme, zkrátka celé dopoledne “kuchtíme” ve cvičné kuchyňce

26.6. – 27.6. Odevzdání klíčů od šatních skříněk

Podrobnější informace se budu vždy snažit včas k akcím napsat.

Krásný víkend. 🙂

 

Aktualizace 1.6.

všem svým žákům přeji vše nejlepší k dnešnímu svátku. 🙂 Včera si děti užily soutěže a plnění úkolů, které pro ně připravili žáci z 2. stupně. Děkujeme!

Ve čtvrtek 20. června jedeme na celodenní výlet do Chlumce nad Cidlinou. Navštívíme FAJNPARK. Prosím o informaci, zda se výletu Vaše dcera/Váš syn zúčastní. Prosím o kontrolu peněžní částky na školním účtu. Během června se budou platit pracovní sešity pro 3. ročník. Předpokládaná částka na výlet je 450 Kč a na příští školní rok, včetně prac. sešitů částka 1000 Kč.

Ráda bych si  ještě během června s dětmi “pospala” ve škole a rozloučila se besídkou s paní učitelkou na hudební výchovu. Budu Vás včas informovat.

Opakujte, procvičujte učivo, čtěte, počítejte. 🙂

Dnes ve “dvě” pod školou……

 

 

Aktualizace 25.5.

Hezké poledne,

od pondělí můžete nosit “kila, tuny” papíru. 🙂

Musím děti pochválit za vzornou domácí přípravu a aktivitu v hodinách. Prosím Vás o spolupráci. Popovídejte si s dětmi o chování při hodinách výchov. Děkuji.

V sobotu 1. června jste srdečně zváni na Den dětí. Akce plná sportování a her bude probíhat v prostorách pod školou, kostelem, od 14 do 16 hodin.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 30, učebnice strana 106

Matematika – pracovní sešit strana 19, procvičujeme násobilku, sčítání a odčítání do 100 a slovní úlohy, děti moc rády rýsují

Prvouka – pracovní sešit strana 34, učebnice strana 53, pokusy s vodou – nezapomeňte pomůcky. 🙂

Přeji Vám všem pohodový květnový víkend!

 

Aktualizace 18.5.

Krásné sobotní dopoledne,

blahopřeji k postupu do oblastního kola recitační soutěže Péťovi Valáškovi. Ve středu 12. června mu budeme držet palce. 🙂 Děkuji za snahu v soutěži i Kačce C. a Péťovi Ž. Konkurence byla opravdu veliká.

Velké písemné práce máme za sebou. Budeme ale stále procvičovat a opakovat. Tento týden se budeme ve středu během tělesné výchovy fotografovat. V pondělí pošlu po dětech tabulku, prosím o záznam, kolik fotografií budete chtít (velká, společná 40 Kč, malá, jednotlivci, skupinky 30 Kč). Děkuji.

V týdnu od 27.5. do 31.5. proběhne SBĚR PAPÍRU. Žáci, kteří papír donesou se současně u kontejneru nahlásí zapisovatelkám – uvedou třídu, jméno a přibližné množství papíru.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 28, učebnice strana 108, apeluji – hlasité čtení každý den

Matematika – pracovní sešit – strana 16 – cvičení 1 a 2, strana 17 – jen cvičení 3

Užijte si víkend.

Aktualizace 11.5.

Hezké dopoledne,

učivo jsme zopakovali, procvičili a budeme psát testy a písemné práce. Anetce i Kubovi gratuluji ke krásnému umístění ve zpěvu. 🙂

Ve středu se oba Péťové a Kačka C. zúčastní školního kola recitační soutěže. Prosím informujte paní vychovatelku, jak budou děti ze soutěže odcházet. Děkuji.

Doplnění učiva:

Český jazyk – pracovní sešit strana 27, učebnice strana 103

Matematika – geometrie – rýsujeme přímku, úsečku (zkontrolujte pravítko, tužku)

Prvouka – pracovní sešit strana 32, učebnice strana 50 – 51

Do úterní výuky zařadíme práci s tabletem. 🙂

Užijte si víkend a všem maminkám přeji vše nejlepší k svátku.

Aktualizace 4.5. 2019

Dobré ráno,

doufám, že se Vám z indiánů zase pomalu stávají žákyně a žáci 2. A. 🙂 Bylo to prima a teď zpátky do učení. Budeme opakovat, procvičovat i zkoušet. Tento týden ve středu 8. 5.  je Státní svátek. Ve čtvrtek 9. 5. bude Anetka a Kuba zpívat v oblastním kole pěvecké soutěže. Na soutěž děti doprovodím. Prosím o informaci, jak budou odcházet domů. Děkuji.

Ve středu 15. 5. proběhne ve škole Recitační soutěž. Během tohoto týdne vybereme “recitátory”.  Připravte si básničku, kdo máte zájem. 🙂

 

Přeji Vám všem hezký víkend.

 

Škola v přírodě 

22.4. – 29.4. Dvůr Chotětice

1. den – Tak a jsme v Prčicích. 🙂 Cesta autobusem utekla, sluníčko začalo hřát a my se ubytovali. Pokoje jsou moc hezké, skoro jako vloni. Oběd, polední klid a vyrážíme prozkoumat okolí. Rozdělujeme se do kmenů, vymýšlíme názvy, pokřiky a máme i svá, někdy přímo “na tělo”, indiánská jména. Každý kmen má vyrobený svůj totem. Snažíme se vše zdokumentovat a paní Štrosová Vám posílá některé fotografie do emailů. Děkujeme jí. 🙂 K večeři guláš se šesti…., po chvilce odpočinku jdeme hrát kopanou, vybíjenou. Děvčata po hřišti tančí, předvádějí gymnastické cviky – hvězdy jsou parádní…. a teď, snažíme se usnout. Tak krásné sny, rodičové drazí. Posíláme pusinky.

  1. den – Budíček měl být okolo sedmé hodiny, ale…no jo, tak dnes budeme muset ta malá indiánská dítka více utahat. 🙂 Po vydatné snídani začínáme stříhat, šít, malovat, a to byste koukali, jaké modely vstoupily do jídelny na oběd. Během poledního klidu píší indiánci do svých rodných kmenů. Těšte se. 🙂 Teplota vzduchu stoupá, a tak místo odpoledního sportování vyrážíme do okolních vesnic. Společnost nám dělají tři lamy, příjemné povídání starousedlíka, krmení kaprů a dokonce i vodník. V nohách máme 4 km, ale po večeři přesto řádíme na hřišti. PS: tváře si mažeme a stříkáme se repelenty, nebojte. 🙂 Jedna z náčelnic učí malé indiánky Cup song. Jsou to šikulky! Teď už celý kmen utichá. Ráno se svezeme autobusem do Tábora, ale o tom až zítra. Pa pááá…….
  2. den – Probuzení bylo opět časné, ale to proto, že jsme se móóóc těšili na slibovaný celodenní výlet. 🙂 Posnídali jsme, každý si do svého batůžku přibalil velký obědo-svačinový balíček. Autobus přijel na čas a hurá za dobrodružstvím. První zastávka byla opravdu sladká a voňavá. Muzeum čokolády a marcipánu bylo k “sežrání”. 🙂 Budeme Vám doma vyprávět! Nejvíce času jsme strávili v ZOO Tábor – Větrovy. Je to rozlohou největší zoo v jižních Čechách. Asi nejkrásnější byl lev pustinný a smečka vlků arktických – Argo, Matěj, Bard a Jack. Jsou to vlčí bratři, bílí jako sníh. Ostatní zvířátka Vám popíšeme doma. 🙂 Těla jsme si protáhli na dětském hřišťátku, občerstvili se nanukem a už to máme akorát do autobusu, abychom stihli večeři. Špagety jsme si chodili přidávat i třikrát. Těšili jsme se ještě ven, ale déšť byl vydatný, a tak jsme v suchu sledovali Letohrátky s medvědem Balú. Teď už spinkáme. 🙂 Děkujeme za pohledy i dopisy. Pusinky a krásné sny. Užijte si víkend. Nás tu zítra čeká překvapení. Pssssssst, o něm vědí jen dospěláci.
  3. den – Dnes nám ten budíček vyšel. Po letních teplotách nastal chladný a deštivý podzim, a tak indiánci chrupali až do sedmi. 🙂 A…. přijelo překvapení – opravdoví indiáni. Během snídaně se počasí umoudřilo a my si dali slíbený zápas ve fotbale. Nezáleží, kdo zvítězil, jsme rády, že se kluci snažili hrát fair play. Ještě jsme si stihli každý vyrobit totem a hurá na oběd. Teepee, které “vyrostlo” v blízkosti našeho hotelu, bylo úžasné. O indiánech ani nemluvím. Celé odpoledne děti soutěžily, ale největší úspěch měl hod tomahawkem. Vše máte zdokumentované. 🙂 Pořádně vyvětraní jsme se přemístili do jídelny. Poutavé vyprávění o životě a zvycích indiánů i s ukázkami oblečení, zbraní, šperků a spousty doplňků bylo dech beroucí. Někteří kluci už sní o tom, že se stanou indiány. Jak dnešní den ukončit? Přeci pořádnou diskotékou. Nechybělo ani občerstvení. Děkujeme naší paní zdravotnici. 🙂 Vykoupaní, unavení a plní zážitků usínáme. Tak i Vám dobrou noc. Za chvíli jsme u Vás. 🙂
  4. den – Spinkáme a válíme se ještě v půl osmé. Paráda, být tu ještě týden, vstáváme v poledne. 🙂 Dopolední program byl ve znamení dárků a překvapení pro Vás, milí rodiče, takže o tom se rozepisovat nebudeme. Zítra uvidíte. Po řízcích, kterých bychom snědli každý alespoň deset, se vydáváme tam, kde naše putování začalo – do Prčic. Našlapali jsme 8 km a hned, jak se při zpáteční cestě přiblížíme k hotelu, je nám všem jasné, že odpočívat nebudeme. 🙂 Hrajeme fotbal, běháme, skáčeme. K večeři jsou bramborové šišky s povidly a tvarohem. To byste koukali, kolik jsme jich snědli.. tak a rychle se umýt a je tu vyhodnocení. Dostáváme medaile, dárečky a sladkosti. Obě naše paní učitelky nás moóóc chválí. Zítra po snídani máme zastávku ve vnitřním vytápěném hřišti v Soběhrdech. Pokud se předpověď nevyplní, proběhneme se i po farmě. Předpokládaný návrat ke škole je ve 14 hodin. Budu Vás informovat. Těšíme se na Vás.:-)

 


 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Aktualizace 13. 4. 2020

Tento týden mají děti vypracovat 5 testů na stránce umimeto.org. Stručný návod a další informace naleznete v Bakalářích. 

Hezký den. 

Ferusová

22. 6.

15. 6.

8. 6.

“Óda na radost” https://www.youtube.com/watch?v=EO-aKSeosx8

“Pro Elišku” https://www.youtube.com/watch?v=qotloiNF-M4

„Vztek nad ztraceným grošem“ https://www.youtube.com/watch?v=8F8r_Vrd674

1. 6.

Všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku, kluci a holky … Markéta…

31. 5.

25. 5.

Camille Saint-Saens – Karneval zvířat, Finále

17. 5.

Bohuslav Martinů – Otvírání studánek https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4s

text https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/bohuslav-martinu/otvirani-studanek-668345

11. 5.

minikoncert www.youtube.com/watch?v=LcEL83GNcwg

program Pražského jara https://festival.cz/program-2/

 

3. 5.

 

26.4.

21.4.

Milí třeťáčkové. Dnes si připomeneme stupnici C dur. Ve 2. díle pracovního sešitu z ČJ si nalistujte str.8/cv. 3. Podle stupnice C dur (zde na obrázku ) pojmenujte noty ve cvičení 3 a z písmen sestavte slova. Určitě to hravě zvládnete 🙂

17.4.

Milí kluci a holky, pokud jste v uplynulých týdnech nahlédli do domácích úkolů v Bakalářích, našli jste tam několik rytmických cvičení na procvičování četby rytmu. Vaším úkolem ve všech hudebních ukázkách bylo správně vytleskat rytmus. Skládá se z TÁ-TYTY-NIC v různých obměnách. Můžete to trénovat i tady:

W.A.Mozart, Turecký pochod https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I

P.I.Čajkovskij, Louskáček  https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc

G. Bizet, Carmen https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg

3.4.

V rámci pořadu Učí telka na ČT2 běží nově také hudební výchova. Pravidelné bloky jsou každé pondělí a pátek v 10,30 a v 11,10.

Napište třídní učitelce

15 + 9 =