Vyberte stránku
Vážení rodiče a návštěvníci,
vítáme Vás na stránkách třídy 4.D. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.
třídní učitelka Mgr. Ludmila Urbánková
Kontakt

Třída: 4.D

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Urbánková

E-mail: urbankova@zsuvaly.cz

Nové informace:

Výuka ve škole od 30. listopadu

Žáci budou vcházet do školy a vycházet ze školy bočním vchodem C (ulice V Podhájí).
Vpuštěni budou v 7:50.
Přezouvání u své třídy.
Oběd ve třídě.
S sebou kromě obvyklého školního vybavení – příbor, rouška.
Výuka dle rozvrhu. 

Staré informace:

Vážení rodiče,
do plateb  třídního fondu jsem zadala sešity – A5 linkované a čtverečkované, A4 linkované, ŽK, desky na mapy a pracovní listy. Pokud mají ještě sešity z loňska, ať pokračují v nich. Určitě budeme pokračovat ve velkém sešitu na geometrii, nový jsem nekupovala. Zkontrolujte, prosím, stav účtu vašeho dítěte.

Připomínám…..Školní emailová adresa – již jsem posílala během karantény. Každý žák bude mít svou vlastní. Pouze z této adresy budou mít děti přístup k práci v “Google Učebně”.

 

Žáci budou mít v pořádku pomůcky na matematiku: kružítko, pravítko, tvrdou tužku na rýsování, kostky, sešit se čtvercovou sítí, velký sešit bez linek na geometrii. Na český jazyk : tabulku a fix, hadřík, psací potřeby. Na výchovy: notový sešit, vodovky, štětce, hadřík na štětce, podložku, modelínu a podložku, nůžky, lepidlo, cvičební úbor. Dohlédněte, prosím, na přípravu. Začíná se častěji vyskytovat situace, že žáci nemají základní pomůcky. 

 

Na VV a PČ budu průběžně dokupovat čtvrtky, barevné papíry, krepové papíry, tempery ve větším balení,…  Děti si mají obstarat štětce, pastelky, voskovky, podložky na stůl (velký problém…prosím o důslednou kontrolu a pomoc – nejlépe se hodí kus starého ubrusu, velký igelit), hadřík na štětce, kelímek na vodu, nůžky, lepidlo (velice rychle se spotřebovávají/vysychají, proto je požaduji i po dětech, občas koupím z fondu), plastelínu. Děti budou informovány o přinesení nějakého materiálu z domova. Jako vloni jehla, nit, šišky…nedonesly všechny děti. Letos nebudeme čekat. Kdo nedonese, nevyrábí, dostane náhradní práci v procvičování učiva.

 

I letos nadále platí, pokud bude zapotřebí z vaší nebo mé strany konzultace, domluvíme se na termínu schůzky. Bakaláři a email je stále stejný.  
Na mé soukromé telefonní číslo můžete volat ve všední dny mezi 7.00 – 16.00 hod. Pokud telefon nezvedám, jsem pravděpodobně mimo školu, marodím, jsem u lékaře nebo je víkend….
Děkuji za pochopení.  

 

 

ZDE ….cvičení pro snadnější učení – doporučuji.

 . 

učivo 23. - 29. listopadu2020 
Předmět Strana Učivo
Český jazykuč. str.

PS str.
- vzory rodu středního
- pravopis vyjmenovaných slov
Matematika

uč. str.
PS str.
- procvičování dělení
- zlomky
- zdokonalování rýsování
PřírodovědaPracovní listy

Interaktivní učebnice Taktik
Stavba rostlin
Vlastivěda - Naše vlastuč. str. 8 - 16

PS str. 4 - 7
- kraje a krajská města
- práce s mapou
Vlastivěda - České dějiny uč. str.

PS str.
Staré české dějiny
MěsícDatumČasNázev akce Více info
prosinec18. 12. 1. - 4. htřídní besídka
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

čestné_prohlášení-2020_9

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Informace pro skupinu A45 – Olga Fernando


Informace k výuce AJ ve 4.třídě:
Ve čtvrté třídě probíhá výuka podle učebnice Kid´s Box 3, ke které mají žáci i pracovní sešit. Výuka je zaměřena na ústní projev, rozšiřování slovní zásoby, psaní a čtení. Prosím o dohled, aby si žáci nosili pomůcky do školy. Ve škole si je nenechávají.

Rovněž připravím žákům učebnu v Google Classroom, kam budu postupně vkládat materiály k procvičování. Pozvánku k přístupu obdrží žáci ve své e-mailové schránce.

V pracovním sešitě na vnitřní straně jsou přihlašovací údaje k online aplikaci Kid´s Box, která je vhodná pro domácí opakování a budeme využívat v případě karantény, nebo při dlouhodobé absenci. Prosím o zaregistrování a přihlášení žáka do třídy. Přikládám podrobný návod - Kids Box - návod pro přihlášení, přihlašovací kód ke třídě si žáci již napsali do pracovního sešitu.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

pomůcky na AJ:- učebnice Kid´s Box 3 (Pupil´s Book)
- pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 3 (Activity Book)
- psací potřeby
- linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
- linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary
www.umimeanglicky.cz

Olga Fernando
fernando@zsuvaly.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu 2D1 a 2D2 – Olga Fernando

září – listopad
Opakování: slovní zásoba z 1.třídy
Poslech CD - doma nahrávky 27 - 36
Slovní zásoba: dům, pokoj, rodinafloor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, house, roof, chimney, like, bingo, mother, father, brother, sister, baby brother, grandmother, grandfather, family, sometimes, blond, light , dark, grey, gorilla, toucan, got, by, dove, butterfly, glasses, water, shout, wish, grandma, quietly, loudly, shouting, talking, wear, near, down, fall, daughter, fish, log, frog, bug, nice, cool, hot, garden, spot, difference, numbers 11-20
Slovní spojení:Is it...? , Yes, it is. , No, it isn´t. , Do you have a ..... ?, This is my ......, Who can you see?, What colour is your hair?, My hair is ……, I´ve got ….. , There are ….. , Who is…? , What is …. ?, Do you wear …. ?,.
Příběhy a říkadla:My family
Hair Chant
Animal House Chant
I´ve Lost My Glasses
Písničky:Five Little Spackled Frogs

prosinec – březen
Poslech CD - doma:nahrávky 33 - 43
Slovní zásoba:happy birthday, party, fine, good, time, ice cream, popcorn, orange juice, candles, birthday cake, old, years, hooray, magician, magic show, hat, magic wand, love, abracadabra, ball, box of chocolate, doll, handbag, book, bracelet, hamster, present, clap, high, low, reach, wiggle, pat, shake, body, our, line, dancing, playing, band, skipping rope, drums, guitar, eat, drink, time to, beautiful, full, bread, butter, jam, eggs, cheese, jelly, juice, strawberry
Slovní spojení a povely:How are you?, I am fine., How old are you?, I am …years old. ., Glad to see you., What´s in the ….. ?, It is a…. ., Here is a…. , If you like …… clap your hands., It´s time to eat…, It´s time to drink …. , I like…, I don´t like… ,
Příběhy a říkadla:Age Chant
The Magic Show
We are dancing
Time to Eat and Drink
Písničky:Happy Birthday! Hooray!
Reach Up High

duben – červen
Poslech CD - domanahrávky: 42 - 50
Slovní zásoba: Weather: thunder, raindrops, wet, sunshine, hurry up, soon, dry, listen, sky, way, sun, sunny, rain, rainy, wind, windy, cloud, cloudy, thunder, lightning, stormy, map, hot, cold,
Clothes: wearing, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, T-shirt, cap, ice-lolly, coat, scarf, gloves, boots, trousers, sweater,
myself, yourself, left, right, all, turn, about, last, quiet, help, hole, walking, hopping, jumping, running, falling, climbing, again, along, lane, fast, goodness, boat, fox, with, without, umbrella
Slovní spojení / věty:Say and colour. , Let´s sing. , What´s the weather like today. , It is … , Here´s the …. , What colour is ….. ? , What colour is ….. ? , What are you wearing? , Are you wearing …. ? , Say and stick, We are ….. , Spot the difference
Příběhy a říkadla:Weather
Going For A Walk
Do you want a hat?
Písničky:I Hear Thunder
Looby Loo

Nové informace:

 

Vážení a milí rodiče,
zdravím před novým školním rokem.
Ráda bych vás informovala o zařazení našich dětí k 1.třídám.
Děti měly být původně rozděleny do 3 skupin, z důvodů koronavir. opatření nakonec budou děti rozděleny do 2 skupin.
1.skupinu budu mít já, 2.skupinu paní vychovatelka Anastasia Stejani.
Měla jsem možnost k rozdělení dětí se vyjádřit a věřte, že to nebylo pro mne vůbec jednoduché.
Přála bych si, aby se naši budoucí čtvrťáčci staly mými parťáky a pro malé prvňáčky novými kamarády.
Děti se budou společně setkávat při společných aktivitách.
Seznamy dětí jednotlivých oddělení budou zveřejněny při zápisu dne 1.9.2020 ( venku pod pergolou).
Další informace ohledně organizace budou na stránkách ŠD.
Kdo se nedostaví k zápisu, bude mít zápisní lístek k vyplnění u paní třídní učitelky, notýsky dostanou další den.
Děkuji za pochopení, těším se na další spolupráci a setkávání.
                                                                                                                   S pozdravem Vlasta Bláhová

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
přes nelehkou situaci, která nastala věřím, že vše zvládneme a opět se společně ve škole setkáme.
Držím nám všem palce; rodičům, dětem, naší paní učitelce Urbánkové, která má v distanční výuce nelehký a náročný úkol….
Přeji hodně sil, energie, dostatek trpělivosti a vzájemného naslouchání – a hlavně pevné zdraví!
Srdečně zdraví                   Vlasta Bláhová

 

 

 

 

Písničky – procvičování pádů ČJ: 

 

K otevření vás program navede. Zapotřebí je pomoc dětem se zaregistrovat někde, uvést vaši adresu,…

https://www.onlinecviceni.cz  ….děti znají , děláme ve škole

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

https://www.umimeto.org/

https://www.redmonster.cz/kurzy

https://www.vcelka.cz/

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

V případě, že byste potřebovali s čímkoliv ohledně naší aplikace poradit či pomoct, kontaktujte naši podporu na e-mailu podpora@vcelka.cz či na telefonním čísle +420 799 512 123.

 

Výtvarná výchova, pracovní činnosti:
http://vytvarne-namety.cz/

 

 

 

 

21. 10.

 

22. 6.

15. 6.

8. 6.

“Óda na radost” https://www.youtube.com/watch?v=EO-aKSeosx8

“Pro Elišku” https://www.youtube.com/watch?v=qotloiNF-M4

“Vztek nad ztraceným grošem” https://www.youtube.com/watch?v=8F8r_Vrd674

 

1. 6.

Všechno nejlepší k vašemu dnešnímu svátku, kluci a holky … Markéta…

31.5.

25. 5.

Camille Saint-Saens – Karneval zvířat, Finále

 

17. 5.

Bohuslav Martinů – Otvírání studánek https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4

text https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/bohuslav-martinu/otvirani-studanek-668345

11. 5.

minikoncert https://www.youtube.com/watch?v=LcEL83GNcwg

program Pražského jara https://festival.cz/program/

 

3. 5.

26.4.

21.4.

Milí kluci a holky, na tento týden jsem vám přichystala několik rytmických cvičení na procvičování četby rytmu. Vaším úkolem ve všech hudebních ukázkách je správně vytleskat zapsaný rytmus. Skládá se z TÁ-TYTY-NIC v různých obměnách.

Tuto ukázku již znáte, jednoduché tleskání:

W.A.Mozart, Turecký pochod https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I

O něco složitější tleskání, nově přidané ukázky:

P.I.Čajkovskij, Louskáček  https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc

G. Bizet, Carmen https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg

Nechť se vám daří a máte hezký týden, MS…

14.4.

Dnes si připomeneme stupnici C dur. Ve 2. díle pracovního sešitu z ČJ si nalistuj str.8/cv. 3. Podle stupnice C dur (zde na obrázku ) pojmenuj noty ve cvičení 3 a z písmen sestav slova. Hezkou zábavu…

3.4.

V rámci pořadu Učí telka na ČT2 běží nově také hudební výchova. Pravidelné bloky jsou každé pondělí a pátek v 10,30 a v 11,10.

https://www.youtube.com/watch?v=6g5uxQTJDaI

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4XkTyUjxVE&t=12s

https://youtu.be/SLoukoBs8TE

https://youtu.be/qEUGOyjewD4

Napište třídní učitelce (Send a message to the class teacher)

7 + 7 =