Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 8.B ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Dana Misárková

Kontakt

Třída: 8.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Misárková
E-mail: misarkova@zsuvaly.cz

Informace o začátku školního roku

2.9. – zahájení školního roku ve třídě A 1-4 (1 hodina); žáci dostanou klíčky od šatních skříněk, upozornění o změně bankovního účtu a žádost o informaci, jak budou trávit polední přestávky (tuto žádost potřebuji dostat vyplněnou do pátku – od následujícího týdne bude probíhat výuka podle rozvrhu a ti, kteří nedodají žádost o uvolnění budou povinni dostavit se na polední dohled)

3.9. – 6.9. – týden OSV (5 vyuč. hodin)​

Současně je třeba zkontrolovat výši finančního zůstatku na účtu žáka a případně doplnit částku na 500 Kč. (Čekají nás v blízké budoucnosti některé platby: příspěvek na nákup pomůcek na Vv (150 Kč); centrálně zakoupené pracovní sešity na Čj Hravá čeština (85 Kč); zeměpisný výukový program (50 Kč)

Co nás čeká v září

27.9. Návštěva promítání filmu Írán – zahalená krása. Délka programu je 2 vyuč. hodiny; cena 50 Kč; zúčastníme se 3. a 4. vyuč. hodinu

Co nás čeká v říjnu

2.10. návštěva Preventivního vlaku na nádraží v Úvalech (prevence rizikového chování na železnici) 3. a 4. vyuč. hodinu; doprovod – p. uč. Havlíková

Co nás čeká v listopadu

Spaní ve škole z pátku 1.11. na sobotu 2.11. 2019. Sraz před budovou A v pátek v 18 hodin. Rozchod opět před budovou A v sobotu v 9 hodin. S sebou spacák, karimatku, pití, hygienické potřeby, jídlo na společnou večeři a snídani (formou švédského stolu). Není povoleno konzumovat a do školy přinášet kofeinové a energetické nápoje.

V pátek 8.11. končí výuka v 11:40 hod. z důvodu přerušení dodávky el. energie. Jídelna nevaří, objednané obědy jsou automaticky zrušeny.

21.11. třídní schůzky od 17:30 hodin ve třídě A1-4

28.11. návštěva veletrhu středních škol SCHOLA PRAGENSIS ( sraz před nádražím v 8:05 hod.; odjezd v 8:19 hod.; návrat do Úval v 12:56 hod.; rozchod před nádražím; každý si sám předem zakoupí 2 jízdenky PID; odpolední vyučování odpadá; oběd není nutné odhlašovat – žáci ho stihnou; pokud budou chtít žáci zůstat v Praze, musí mi odevzdat písemnou žádost; je třeba si vzít s sebou pracovní list, který dostali dnes (pondělí), na konci akce ho budu vybírat.)

29.11. dílny na Vánoční jarmark

Co nás čeká v prosinci

20.12. – třídní besídka (vyučování bude ukončeno v 12.35 hod)

Co nás čeká v březnu

21.2. dostali žáci informace o předem zajištěném rekreačním zařízení pro letošní třídenní školní výlet, současně dostali i přihlášku na školní výlet. V případě, že žák pojede na školní výlet, prosím o vyplnění přihlášky a odevzdání do čtvrtka 27.2. 2020.

10.3. – beseda na Úřadu práce  BESEDA SE RUŠÍ – VÝUKA PROBÍHÁ PODLE ROZVRHU V e-ŽK

(sraz před nádražím v 7:25 h; odjezd v 7:39 h; návrat do Úval 11:54 h; odpolední výuka se neruší; obědy není třeba odhlašovat – žáci je stihnou; každý si sám zajistí 2 jízdenky PID)

20.3. – návštěva kina v Klánovicích; film V síti: Za školou; odjezd v 8:21 hod.; sraz před nádražím v 8:05 hod; každý si sám předem zajistí 2 jízdenky PID; vracíme se zpět do školy na zbytek vyučování; vstupné na představení je 80 Kč na žáka.

Červen

Informace o předávání vysvědčení 26.6. 2020

V letošním školním roce, z důvodu rekonstrukce budovy B, budou žákům 2. stupně předávána vysvědčení mimo školní budovu. Na třídnických hodinách jsme se dohodli, že si vysvědčení budeme předávat na dětském hřišti na Vinici. Bude to spojené s fotografováním a opékáním buřtů.

Všichni se sejdeme v 8:00 hod před hlavním vchodem do budovy A (pod hodinami). Odtud společně přejdeme na dětské hřiště na Vinici. Tam proběhne předávání, fotografování i opékání buřtů. Rozchod po akci bude na tomto dětském hřišti. Žáci si s sebou vezmou: desky na vysvědčení, špekáček nebo co chtějí opékat, rohlík nebo chléb. Bylo by vhodné, aby se domluvili ve dvojici a jeden z nich přinesl vidlici na napichování. Tácky, kečup a hořčici přinesu já.

Misárková

POŽADAVKY NA POMŮCKY pro školní rok 2019/ 2020:

Český jazyk

p. uč. Valášková – 1x A5 linkovaný 20 listů; 1x A5 linkovaný 40 listů; 1x A5 linkovaný 60 listů; pokračovat ve čten. deníku; lepidlo, nůžky, 2x svítivý fix; !! nekupovat pracovní sešit!!

p. uč. Javůrková – 1x sešit 564 (mluvnice); 1x sešit 524 (literatura); 1x A4 linkov.(sloh); 1x sešit 524 (diktáty)

p. uč. Boháčková – 2x sešit 524; 1x 564; 1x A4 linkovaný, lepidlo, nůžky 3 barevné tužky; !!! nekupovat prac. sešit

p. uč. Jakoubková – 1x sešit 544; 3 x sešit 524; pokračovat ve čten. deníku 

Anglický jazyk

p. uč. Brabencová – 1x A5 linkovaný 60 listů; hromadně se bude kupovat časopis GATE (cena 220 Kč/rok)

p. uč. Genčevová – 1x A5 link.; prac. sešit WAY TO WIN pro 8. roč.

Matematika

p. uč. Daňková – pokračovat v učebnici i v sešitech z loňského roku (jestli jsou v pořádku); rýsovací pomůcky; lepidlo, nůžky

p. uč. Morávková – stejné požadavky jako v loňském roce

p. uč. Nováková – stejné požadavky jako v loňském roce

Francouzský jazyk

A5 linkovaný 60 listů

Německý jazyk

1x sešit 544 (lze pokračovat z loňského roku); pracovní sešit Maximal interaktiv 2 (modrý) – BAREVNÝ!!!!

Dějepis – sešit A5 linkovaný nebo čtverečkovaný 40 listů

Vko – sešit A5 linkovaný nebo čtverečkovaný 40 listů

Fyzika – sešit A5 čtverečkovaný – lze pokračovat, je-li úhledně vedený

Přírodopis – sešit A4 nelinkovaný 440, podložka

Zeměpis – sešit A4 linkovaný – lze pokračovat, nůžky, lepidlo

Hudební výchova – notový sešit malý, sešit A5 linkovaný tenký

Chemie – sešit A4 nelinkovaný, podložka, portfolio (desky + 10 euroobalů)

 

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

2 + 7 =