Vyberte stránku

Dobrý den,

nacházíte se na stránkách třídy 8.C. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy i školy a další informace.

Kontakt

Třída: 8.C

Třídní učitelka:Mgr. Zuzana Fiedlerová

E-mail:fiedlerova@zsuvaly.cz

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.

Roztomilý šťastný smilingy bab Vánoční anděl hrající housle — Stockový vektor

V e- ŽK  (Bakaláři):

 • Sledujte pravidelně přijaté zprávy a průběžnou klasifikaci.

 • V záložce Platby, prosím,  zkontrolujte, zda má vaše dítě v třídním fondu dostatek peněz na další akce (min 500 Kč).

 • Sledujte plánované akce třídy v záložce Plán akcí

V pátek 29. 11. jedeme na veletrh středních škol Schola Pragensis.

V sobotu 30. 11.  jste zváni na vánoční jarmark.

 • V záložce Průběžná absence – Přehled absence kontrolujte, zda má vaše dítě omluveny všechny zameškané hodiny.

Omlouvejte své děti ihned po návratu do školy. Pokud absence není omluvena déle než týden, je označena jako neomluvená. Zobrazuje se vám v e-ŽK červeně. Omluvená absence se zobrazuje zeleně.

 

20. 12. 2019, SD

Výuka podle rozvrhu začne v pondělí 9. 9. 2019. Od tohoto data je potřeba nosit předepsané pomůcky a vybavení, pokud nebude uvedeno jinak (např. dořešení pomůcek na 1. vyučovací hodině).

Zařazení žáka do skupiny (AJ, Čj, M,) zjistíte po přihlášení do Bakalářů, kde se v záložce (“Rozvrh hodin”) objeví osobní rozvrh žáka. Podle zkratky jména učitele u předmětu vyhledáte požadavky na pomůcky v níže uvedeném přehledu. (Na www stránce třídy se zobrazuje obecný rozvrh pro celou třídu.)

8. C – POŽADAVKY NA POMŮCKY pro školní rok 2019/ 2020 

Český jazyk

Javůrková:

1x 544 (mluvnice), 1x 524 (literatura), 1x 524 (diktáty – možno pokračovat), 1x A4 linkovaný (sloh), sešity nadepíšeme společně

čtenářský deník – pokračujeme (A4 – tvrdé desky), minimálně 3 pastelky, nůžky, lepidlo

pracovní sešit NEKUPOVAT! (jsou zakoupeny hromadně, info bylo v Bakalářích na konci školního roku, budou placeny z účtu dítěte – 85 Kč – prosím vložit)

 • Jakoubková: 1 × 544, 3 × 524, čtenářský deník z minulých let (A4 s tvrdými deskami)

Anglický jazyk – skupina 8C1

Anglický jazyk – skupina 8C2

 • PS Way to Win 8
 • linkovaný sešit školní, mohou pokračovat  v loňském
 • linkovaný sešit na slovíčka, mohou pokračovat  v loňském
 • 220 Kč do TF na časopis (roční předplatné Gate nebo RR, bude se kupovat hromadně -bude se hradit z třídního fondu)

Němčina

pracovní sešit maximal interaktiv 2 modrý (barevný!), sešit 544 (můžete pokračovat z minulého roku)

 

Matematika 

– pokračují s pomůckami z minulého roku, pokud jsou v pořádku:

 • Učebnice Matematika C
 • Sešit s centimetrovou mříží  A4 – prodávají v Albře, lze pokračovat v sešitě z loňského roku, jsou-li v něm volné listy a je-li v pořádku
 • Nelinkovaný sešit A4 (440) – pokračují v sešitě z minulého roku, je-li v pořádku
 • Tužka  nebo mikrotužka s tuhami tvrdosti č.2 a tuhami tvrdosti č.3
 • Pravítko krátké
 • Pravítko 30 cm
 • Trojúhelník s ryskou
 • Úhloměr
 • Kružítko – funkční a náhradní tuhy
 • Čtvereček jemného smirkového papíru na obroušení tuhy
 • Nůžky
 • Lepidlo
 • Pastelky – 3 barvy
 • Sešit A5 – cvičný, stírací tabulka + 2 stírací fixy + hadřík (skupina M 81)

Dějepis – sešit A5 silný –  linkovaný, nebo čtverečkovaný

Vko – sešit A5 linkovaný  (možno i slabší, i čtverečkovaný).

Fyzika – sešit A5 čtverečkovaný – lze pokračovat, je-li úhledně vedený

Přírodopis – sešit A4 nelinkovaný 440

Zeměpis – sešit A4 nelinkovaný – lze pokračovat, nůžky, lepidlo

Chemie – 

Hudební výchova 

Pracovní činnosti – sešit A5 linkovaný tenký

OSV – sešit A5 linkovaný 520

 

 

 

 

Napište třídní učitelce

1 + 2 =