Vyberte stránku

Učebnice Fraus

Učebnice a pracovní materiály FRAUS

 

Před několika lety se celý pedagogický sbor naší školy zabýval strategickou otázkou, kterou z existujících řad učebnic  pro naši školu vybrat. Nabídka trhu je velká, je třeba se zamýšlet nad metodickou úrovní a pružností nakladatelství. Nešlo a nejde jen o ekonomickou stránku, každým rokem nelze kupovat jiné učebnice, ale hlavně o to, abychom měli k dispozici materiály, které budou naše děti rozvíjet. Byly zvoleny učebnice řady Fraus. Cvičení z učebnice je rozvíjeno cvičeními v pracovním sešitě i dalšími úkoly v interaktivní učebnici. Jde o ucelený systém, který při správném přístupu učitele vede děti k samostatnému myšlení i rozvoji klíčových kompetencí. Zkušený učitel záhy pozná, že tato řada sice klade větší nároky na přípravu učitele, ale je to řada, která propojuje všechny předměty, disponuje interaktivními učebnicemi, ve kterých jsou kromě textů učebnic úlohy navíc, existuje propojení mezi předměty v různých tématech, propojení s internetem. Učebnice a další materiály nevedou děti k biflování, ale rozvíjí jejich logickou úvahu, učí je, jak si poradit v každé situaci. Nakladatelství neustrnulo, stále své materiály vylepšuje a rozvíjí, pořádá školení a pracovní setkání učitelů, na kterých zjišťuje připomínky učitelů k učebnicím.

Práce s těmito učebnicemi je pro učitele jiná, náročnější než s učebnicemi, na které byli zvyklí. Proto i učitelé se museli naučit, jak s těmito materiály pracovat.

Prohlédněte si ukázky učebnic, pracovních sešitů a interaktivních učebnic a map, které nakladatelství Fraus nabízí na stránkách www.fraus.cz.