Vyberte stránku

Volitelné předměty

kdy sk. název VP poznámka zkr. učitel ročník
Pondělí
6. hod.
1. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM1 Morávková 9.
2. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ1 Javůrková 9.
3. Psaní všemi deseti Psd Kondelíková 7., 8., 9.
4. Seminář z dějepisu SeD Horák 7., 8., 9.
5. Francouzský jazyk Fj Exnerová 7., 8., 9.
Středa
7. – 8. hod.
sudý
týden
6. Literární seminář Lt Valášková 7., 8., 9.
7. Technické praktikum omezený počet 12 žáků Tp Misárková 7., 8., 9.
8. Sportovní výchova – chlapci Svch Horák 7., 8., 9.
9. Kresba a malba KM1 Semrádová 7., 8., 9.
Středa
7. – 8. hod.
lichý
týden
10. Sportovní výchova – chlapci Svch Kunc 7., 8., 9.
11. Sportovní výchova – dívky Svd Saladiaková 7., 8., 9.
12. Kresba a malba KM2 Semrádová 7., 8., 9.
13. Logické hry Lh Daněk 7., 8., 9.
Pátek
1. hod.
14. Seminář z matematiky příprava na PZ SeM2 Morávková 9.
15. Seminář z češtiny příprava na PZ SeČ2 Javůrková 9.